Archive for March 11th, 2023

Sri Vyasarayara Ugabhoga Compositions

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

Book Ref :Ugabhoga Book. There are several in the book I have, will share some other time.

Composer : Sri Vyasarajaru

ನೀರಿಲ್ಲದ ಭಾವಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮಠವು
ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಮರ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಲತೆ
ಧನವಿಲ್ಲದ ದಾತ ದಯವಿಲ್ಲದ ನಾಥ
ಮನಸಿಲ್ಲದ ಶಕುತಿ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭಕುತಿ
ನರಹರಿ ಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನದ
ನರರಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ||

ಆವ ಜನುಮದ ತಾಯಿ ಆವ ಜನುಮದ ತಂದೆ
ಆವ ಜನುಮದ ಸತಿ ಆವಜನುಮದ ಸುತರು
ಆವ ಜನುಮದ ಬಂಧು ಆವ ಜನುಮದ ಬಳಗ
ಆವ ಜನುಮದ ಪಿಂಡ ಆವಂಗೆ ಜನಿಸುವೆವೊ
ನೀ ವೊಲಿದು ಪಾಲಿಸೈ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯ||

Nīrillada bhāvi ūrillada maṭhavu neraḷillada mara phalavillada late dhanavillada dāta dayavillada nātha manasillada śakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda śrīkr̥ṣṇa ennada narariddu phalavēnu illadiddare ēnu ||

āva janumada tāyi āva janumada tande āva janumada sati āvajanumada sutaru āva janumada bandhu āva janumada baḷaga āva janumada piṇḍa āvaṅge janisuvevo nī volidu pālisai sirikr̥ṣṇarāya||

Nirillada bhavi urillada mathavu neralillada mara phalavillada late dhanavillada data dayavillada natha manasillada sakuti bhayavillada bhakuti narahari mukunda srikrsna ennada narariddu phalavenu illadiddare enu ||

ava janumada tayi ava janumada tande ava janumada sati avajanumada sutaru ava janumada bandhu ava janumada balaga ava janumada pinda avange janisuvevo ni volidu palisai sirikrsnaraya||

You can find all the Ugabhoga I have posted here: https://meerasubbarao.wordpress.com/category/lyrics/ugabhoga/

Sri Vyasarayara Stotra Suladi – Composed by Sri Purandara Dasaru

11 th SatAaradhana Of Sri Vyasaraja Theertharu – Nava Brindavana
https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=VyasaRaja

I will post the recording soon.

Book Ref : Purandara Dasara Keertanegalu

Composer : Sri Purandara Dasaru

ರಾಗ ತಿಲಂಗ್

ಧ್ರುವತಾಳ

ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಚರಣಕಮಲ ದರ್ಶನವೆನ –
ಗೇಸು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಫಲ ದೊರಕಿತೊ ಎನ್ನ
ಸಾಸಿರ ಕುಲಕೋಟಿ ಪಾವನವಾಯಿತು
ಶ್ರೀಶನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ
ವಾಸುದೇವನ ಪೂಜೆಗಧಿಕಾರಿ ನಾನಾದೆ
ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ದಾಸರ ಕರುಣವು ಎನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿಕ್ಕೆ
ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ದಾಸರ ಕರುಣವು ಎನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿಕ್ಕೆ

ದೋಷರಹಿತನಾದೆ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ॥ 1 ॥

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ನಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಧ್ಯಾನವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಜಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಪವು
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರ
ಗುರು ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರ
ಉರಗನ ಉಪವಾಸದಂತೆ ಕಾಣಿರೋ
ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಯನ ಕರುಣದಿಂದಲಿ ಎನಗೆ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನೇ ಪರನೆಂದರುಹಿ
ದುರಿತಭಯವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದನಾಗಿ
ವರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಾಗಿ
ವರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸಿದನಾಗಿ ॥ 2 ॥

ರೂಪಕತಾಳ

ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ನಿಷೇಧ
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಶೋಭಿಸದು
ಅಂಕಿತವಿಲ್ಲದಿರಬಾರದೆಂದು ಚ –
ಕ್ರಾಂಕಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನಂಗಕ್ಕೆ
ಪಂಕಜನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಅಂಕಿತ ಎನಗಿತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯಾ
ಎನಗಿತ್ತು ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯಾ ॥ 3 ॥

ಝಂಪೆತಾಳ

ನ್ಯಾಯಾಮೃತ ತರ್ಕತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಮೊದಲಾದ
ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತು
ಮಾಯಾವಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕುಭಾಷ್ಯಕ
ಬಾಯಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣದಿಂದ
ಶ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿ ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ
ನಾಯಕನೆಂದೆನಿಸಿ ಗುರುವ್ಯಾಸ ಮುನಿರಾಯ ॥ 4 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ಶೇಷಾವೇಶ ಪ್ರಹ್ಲಾದನವತಾರವೆನಿಸಿದೆ
ವ್ಯಾಸರಾಯನೆಂಬೊ ಪೆಸರು ನಿನಗಂದಂತೆ
ದೇಶಾಧಿಪಗೆ ಬಂದ ಕುಹಯೋಗವನು ನೂಕೀ
ನೀ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ
ವ್ಯಾಸಾಬ್ಧಿಯನು ಬಿಗಿಸಿ ಕಾಶೀದೇಶದೊಳಗೆಲ್ಲ
ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿಯನು ಪಡೆದೆ ನೀನು ಗುರುರಾಯ
ವಾಸುದೇವ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ಲೇಶ ನಿನ್ನಂತೆ ವೆಗ್ಗಳರ ಕಾಣೆನು ನಾನು
ವಾಸುದೇವ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ದಾಸರೊಳು
ಲೇಶ ನಿನ್ನಂತೆ ವೆಗ್ಗಳರ ಕಾಣೆನು ನಾನು ॥ 5 ॥

ಧ್ರುವತಾಳ

ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣಯೋಗಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರಲ್ಲಿ
ವರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು
ಧರಿಯೊಳು ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಾದಿರಾಜರೆಂಬ
ಪರಮಶಿಷ್ಯರ ಪಡೆದು ಮೆರದೆ ಕೀರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಸುರೇಂದ್ರರು ಪುತ್ರಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡೆ ವಿಜೇಂದ್ರನ್ನ
ಕರುಣಿಸಿ ಮಠವನುದ್ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಪರದೈವ ಜಗಕೆ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರೆ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಣಿರೊ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ ಪರದೈವ ಜಗಕೆ ॥ 6 ॥

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ

ವರಮಧ್ವಮತವೆಂಬೊ ಸಾಗರದೊಳು ಅವ –
ತರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ನೀನು
ಧರಿಯೊಳು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ವರಕುವರನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ನೀನು
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಕರುಣಾಕರ ಕರುಣವ ಪಡೆದೆ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಕರುಣಾಕರ ಕರುಣವ ಪಡೆದೆ ॥ 7 ॥

ಅಟ್ಟತಾಳ

ಈಸು ಮುನಿಗಳು ಇದ್ದರೇನು ಮಾಡಿದರಯ್ಯ
ವ್ಯಾಸರಾಯ ಮಧ್ವಮತವನುದ್ಧರಿಸಿದ
ಕಾಶಿ ಗದಾಧರ ಮಿಶ್ರನ ಕೂಡ
ವಾದವ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿ
ದಾಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಧಾರುಣಿಯೊಳ
ರಾಸಿಂಹ ಮಿಶ್ರನೆ ಯೋಗಿ ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷ
ಕಾಶೀ ಮಿಶ್ರ ಪಕ್ಷಧರ ವಾಜಿಪೇಯ ಲಿಂಗಣ್ಣನ ವಿ –
ದ್ವಾಂಸರು ನೂರೆಂಟು ಮಂದಿ ಬರಲು
ಜಯಿಸಿದೆ ಜಯಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೊಂಡು ಮೆರೆದೆ
ವಾಸುದೇವ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವಿ –
ಭೂಷಣವ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ
ಶ್ರೀಶ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಈಶ ಬೊಮ್ಮ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಈಶನೆಂದು ಡಂಗುರವ
ಪೊಯಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ ದಾಸರೊಳು
ನೀ ಸಮರ್ಥನು ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಶಿರೋಮಣಿ ॥ 8 ॥

ಆದಿತಾಳ

ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನು ನೀ ಮಾಡೆ
ದಾನವಾಂತಕ ರಂಗನು ಮೆಚ್ಚೆ
ತಾನೆ ಬಂದು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯ
ಏನೆಂಬೆನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ
ಗಾನವ ಮಾಡುತ ಆಡುತ ಪಾಡುತ
ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾನವನಾವ ಬಲ್ಲನು
ಏನೆಂಬೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾನವನಾವ ಬಲ್ಲನು ॥ 9 ॥

ಜತೆ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣವ ಕಂಡೆನಾ
ಗುರುವ್ಯಾಸರಾಯರ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಚರಣವ ಕಂಡೆನಾ ॥

Plain English

Raga tilang

dhruvatala

vyasarayara caranakamala darsanavena – gesu janmada sukrta phala dorakito enna sasira kulakoti pavanavayitu srisana bhajisuvudakkadhikari nanade vasudevana pujegadhikari nanade dosarahitanade purandaraviththalanna dasara karunavu enna meliralikke dosarahitanade purandaraviththalanna dasara karunavu enna meliralikke॥ 1॥

mattatala

guru upadesavillada jnanavu guru upadesavillada snanavu guru upadesavillada dhyanavu guru upadesavillada japavu guru upadesavillada tapavu guru upadesavillada mantra guru upadesavillada tantra uragana upavasadante kaniro guru vyasarayana karunadindali enage purandaraviththalane paranendaruhi duritabhayavella pariharisidanagi vara mahamantra upadesisidanagi vara mahamantra upadesisidanagi॥ 2॥

rupakatala

ankitavillada deha nisedha ankitavillada kavya sobhisadu ankitavilladirabaradendu ca – krankitavannu madi ennangakke pankajanabha purandaraviththalanna ankita enagittu guruvyasa muniraya enagittu guruvyasa muniraya॥ 3॥

jhampetala

n’yayamrta tarkatandava candrike modalada n’yaya granthava racisi tanna bhaktarigittu mayavadi modalada ippattondu kubhasyaka bayi mudrisida madhvarayara karunadinda sriyarasa purandaraviththalanna dasarolu nayakanendenisi guruvyasa muniraya nayakanendenisi guruvyasa muniraya॥ 4॥

trividitala

sesavesa prahladanavataraveniside vyasarayanembo pesaru ninagandante desadhipage banda kuhayogavanu nuki ni sinhasanaveri merede jagavariye vyasabdhiyanu bigisi kasidesadolagella bhasura kirtiyanu padede ninu gururaya vasudeva purandaraviththalanna dasarolu lesa ninnante veggalara kanenu nanu vasudeva purandaraviththalanna dasarolu lesa ninnante veggalara kanenu nanu॥ 5॥ dhruvatala

siri narayanayogi sripadarayaralli varavidyabhyasava madide ninu dhariyolu vijayindra vadirajaremba paramasisyara padedu merade kirutiyalli surendraru putrabhiksava bede vijendranna karunisi mathavanud’dharisida karana guruvyasarayare parama gurugalu kaniro purandaraviththala paradaiva jagake guruvyasarayare parama gurugalu kaniro purandaraviththala paradaiva jagake॥ 6॥

trividitala

varamadhvamatavembo sagaradolu ava – tariside purna candramanante ninu dhariyolu brahmanyara varakuvaranendeniside ninu purandaraviththalanna karunakara karunava padede purandaraviththalanna karunakara karunava padede॥ 7॥

attatala isu munigalu iddarenu madidarayya vyasaraya madhvamatavanud’dharisida kasi gadadhara misrana kuda vadava madi solisi dasanna madikonde dharuniyola rasinha misrane yogi modalada paksa kasi misra paksadhara vajipeya lingannana vi – dvansaru nurentu mandi baralu jayiside jayapatrikeya kondu merede vasudeva gopala krsnage vi – bhusanava madi hakiside srisa purandaraviththalanna isa bom’ma indradigalige isanendu dangurava poyisi merede jagavariye dasarolu ni samarthanu sann’yasi siromani॥ 8॥

aditala manasa pujeyanu ni made danavantaka ranganu mecce tane bandu gopala krsna jnanigalarasane guruvyasaraya enembenu ninna mahimeyanu srinivasa purandaraviththalana ganava maduta aduta paduta enembe nim’ma mahimeya manavanava ballanu enembe nim’ma mahimeya manavanava ballanu॥ 9॥

jate

guruvyasarayara karuna kataksadi purandaraviththalanna caranava kandena guruvyasarayara karuna kataksadi purandaraviththalanna caranava kandena॥

%d bloggers like this: