Archive for the ‘lyrics’ Category

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ – Yarindalu sukha shanthi labisalilla Lyrics

rayaru-veena

Ms. Shashikala has sent the lyrics for yet another amazing song. Thanks. Ms.Shashikala.

ಯಾರಿಂದಲೂ  ಸುಖ  ಶಾಂತಿ  ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ
ಯಾರು  ಬೇಡಿದರು  ಬದುಕು  ಬೆಳಗಾಲಿಲ್ಲ
ಪರಿ  ಪರಿ  ವಿಧದಲಿ ಭಕ್ತರ  ರಕ್ಷಿಸುತಿರುವಿರಿ
ನಿಮಗೆ  ಶರಣು  ಎಮ್ಮನು  ಪಾಲಿಸೈ ಗುರುವೇ

ತುಂಗಾ ತೀರದಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ  ನಿಂತು
ಕರುಣಾಕರನಾಗಿರುವಿರಿ ಲೋಕಪಾಲಕನಾಗಿರುವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮ  ಜನ್ಮ  ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೆ
ಜಯ  ಜಯ    ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ

ತಿಳಿದು  ತಿಳಿಯದೆ  ಮಾಡಿದ ಎಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ
ಸಂಸಾರದ  ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ  ರಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ   ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ
ನೀವೆನ್ನ   ಕೈಪಿಡದೆರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಡೆನು
ನಿಮ್ಮ  ನಿತ್ಯ  ಸೇವೆ  ನಿರಂತರ  ಧ್ಯಾನ
ಲಭಿಸಲಿ  ಉತ್ತಮೊತ್ತಮರೆ ಮಾನಸ  ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜಯ  ಜಯಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ  ನಮಾಮಿ  ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ
ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ
ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು  ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ  ಶರಣು

 

Yarindalu sukha shanthi labisalilla
Yaru bedidaru badhuku belagalilla
Pari pari vidhadali bhakthara rakshisuthiruviri
Nimage sharanu emmanu palisai guruve

Thunga thiradali neleyagi ninthu
Karunakaranagiruviri lakapalakanagiruviri
Nimma nama Janama sarthakavallve
Jaya jaya shri raghavendra guruve

Thilidu thiliyade madidha emma tappugallanella mannisi
Samsaradha birugalige sikkiruve rakshisi
Raghavendra namo namo namo namo
Nnivenna kaipidadere na nimma bidenu
Nimma nithya seve niranthara dhayana
Labhisali uttamotthamare manasa shirasa namami

Jaya jayashri raghavendra guruve namami shri raghavendra guruve
Namo namo namo namo raghavendrare raghavendrare raghavendrare
Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve
Nimma padagalige sharanu nimma padagalige shranu

ಶರಣು ಗುರುರಾಜ ಶರಣು ರವಿ ತೇಜ – Sharanu gururaja sharanu ravi teja Lyrics

thumb_IMG_4519_1024

Ms. Shashikala has posted the lyrics for an amazing song on our Beloved Rayaru. Thanks Ms. Shashikala for posting the same.

ಶರಣು  ಗುರುರಾಜ  ಶರಣು  ರವಿ  ತೇಜ
ನಂಬಿದವರ  ಬೇಡಿಕೆಗಳ  ನೀಡುವಂಥ ಯೋಗಿ ರಾಜ  II ಪ  II

ತುಂಗಾ ನದಿಯ  ತೀರವಾಸಿ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ  ತಾಪಸಿ
ಬೃಂದಾವನ  ಜ್ಯೋತಿ  ರೂಪ  ನೀವೇ  ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ  II ಶರಣು  II

ಗುರುವು  ನೀವೇ  ತಂದೆ  ನೀವೇ  ನಮ್ಮಕಾಯುವ ದೈವ  ನೀವೇ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮಾಮೃತವ ಜಪಿಸಿ  ಚಿಂತೆಗಳನು  ಮರೆವೆ  ನಾನು  II ಶರಣು  II

Sharanu gururaja sharanu ravi teja
Nambidavara bedikegala niduvantha yogi raja II pa II
Thunga nadiya tiravasi varamanthralaya tapasi
brindavana jyothi roopa nive namage darideepa II sharanu II
Guruvu nive thande nive nammakayuva daiva nive
Nimma namamamruthava japise chinthegalanu mareve nanu II sharanu II

You can listen to the song on youtube here:

 

 

JIvakusumavidu Misalu Ninage – ಜೀವಕುಸುಮವಿದು ಮೀಸಲು ನಿನಗೆ Lyrics

Contributed by Ms. Bhavana Damle. An amazing composition from Pujya Sree Swami Brahmananda Ji of Chinamaya Mission. Thanks, Bhavana for any amazing song and lyrics.

ರಚನೆ: ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜೀ, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್
ಗಾಯಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಜಯತೀರ್ಥ

ಜೀವಕುಸುಮವಿದು ಮೀಸಲು ನಿನಗೆ
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ |
ನೇಸರನ ಹೊಂಗಿರಣ ಸೋಂಕದ ಮುನ್ನ
ಸುಳಿಯುವ ತಂಗಾಳಿ ಸೋಂಕದ ಮುನ್ನ
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

ಪಾತಾಳದಿಂದಾಚೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದಾಚೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಕುಟ
ಬೃಹತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಪತೆಯು ನಾನು
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

ಬೇಡನ ಕೊಂಡೊಯ್ದೆ ಕೈಲಾಸನಿಧಿಗೆ
ಕೂರಂಬು ಎಸೆದ ನರನಿಗೆ ಒಲಿದೆ
ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ನೀನು
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

jIvakusumavidu mIsalu ninage
uddharisu dEva dEvAdhidEva |
nEsarana hoMgiraNa sOMkada munna
suLiyuva taMgALi sOMkada munna
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

pAtALadiMdAce ninnaya caraNa
brahmAMDadiMdAce ninnaya mukuTa
bRuhattu nInu alpateyu nAnu
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

bEDana koMDoyde kailAsanidhige
kUraMbu eseda naranige olide
Baktiya priya nInu Baktara priya nInu
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi Pooja Preparation – Tips & Tricks

IMG_3103Many of you have asked me how I prepare for one of the most exciting and beloved Festivals we have, Shri Krishna Janmashtami/Krishna Jayanthi or whatever name you wish to give this festival. It is celebrated all over the world. With the invent of internet, everyone wants to perform this festival and is looking for tips and tricks especially if you are working.  Based on decades of experience I have in observing as performed by my parents and performing the festival myself since I got married,  I am sharing some tips and tricks which will make it easy and not to stress out.

Remember, at the end of the day it is the Bhakthi and devotion which you can offer the Lord which is of utmost importance than the count of items you cook.

Since this year it is on a Saturday, and my daughter is joining us, it will once again be a Festival to perform with great enthusiasm and cook several dishes as well. Enough of my story right?

Attached below are some tips and tricks I follow.

Grocery List:

I buy all items new for this and Ganesha festival. Just a habit, nothing else. I am not listing how many lbs/kgs t buy, left to your discretion. With the list below you can prepare all items listed in Recipe Section.

Shree-Krishnastami-20141

 1. Rice Flour
 2. Maida or All purpose flour
 3. Besan
 4. Urda dal flour
 5. Red chilli powder
 6. Hing
 7. Oil
 8. Moong Dal
 9. Channa dal
 10. Dry Coconut Powder
 11. Salt
 12. Thick Poha
 13. Thin Poha
 14. Sooji
 15. Jaggery
 16. Sugar
 17. Jeera
 18. Mustard Seeds
 19. Ghee
 20. Butter
 21. Milk
 22. Butter Milk since Yogurt is not used during this vrata
 23. Coconut

Pooja List:

I am hoping you have the daily pooja items like Haldi, Kumkum, etc etc. This list is specific for this day and in no particular order you can arrange them as you wish.

 1. Flowers, buy assortment of all flowers as shown below:Collages
 2. Fruits, all fruits are allowed in this vrata.IMG_29333. Banana plant and Leaves if available IMG_31034. Argya Items, milk, water, lemon, coin and a dry date. Keep them ready!IMG_30035. Prepare all the lamps to light, Mangalarathi and aarathi  using Ghee or Oil.IMG_3004IMG_30056. Make sure you have Rangoli, if you don’t have the dry powder, use Kundan Rangoli, a chalk and draw. If even that is not available, take some printouts and use them. I have used a combination of all of them as seen below. Draw small feet of Lord Krishna from the front door.

Shree-Krishnastami-20143
O7. Prepare Gejje Vastra with Kumkum. No set number here, I use one set for each idol I keep.IMG_30158. Make sure you have camphor, Agarbathi and also soaked for Mangalaruthi.

9. Prepare the cradle for Lord Krishna. Once you are done giving the Argya, we rock the cradle and sing the lullaby. IMG_3089

10. If not anything else, just offer a coconut.IMG_1881

11. The detailed pooja procedure is posted at the following link:

Shree Raghavendra Sthavana Lyrics

IMG_4546

As requested by you all, attached is the scanned version of the song. A very old book and very dear to me. At a later date I will try to convert the same into English for those of you who don’t know Kannada. But for right now,please read the lyrics. At a few places since the book is very old, the letters are not visible. Let me know and I can update the comments sections for the same.

Guru Sthavana

This is one of the oldest lyrics I have in my book given to me by my Late Grandfather. It has the lyrics for Shree Raghavendra Sthavana. I learned the lyrics by my Mom.

During the Aaradhane the past three days, I was reciting this to our beloved Rayaru. My Husband recorded it today during the evening pooje. Attached is the video for the same. I will post the lyrics as and when I get time.

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ – Ithange Iruveno Hariye Lyrics

Lord_Sreenivasa

An amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana.

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ||ಪ||
ಸೃಷ್ಟಿವಂದಿತ ಪಾದಪದುಮ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ||ಅ.ಪ||

ಸಣ್ಣ ಶಾಲ್ಯೋದನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ
ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲಿ ಭೋಜನ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕದನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಾಯ್ಬಿಡಿಸುವಿ ಹರಿಯೇ ||೧||

ಕೆಂಪಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸುವಿ
ಸೊಂಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವಿಯೋ
ಕಪಿಲಹರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕಪರ್ದಕ ಕೌಪೀನವು ದೊರೆಯದೊ ಹರಿಯೇ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತರ
ಸಂಗವಿರಲಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಗನೆಯರ ಕೂಡಿ ಅನಂಗಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಭಂಗವ ಪಡಲಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ||೩||

*******

iThAMge iruveno hariyE enna doreyE ||pa||
sRuShTivaMdita pAdapaduma SrIhariyE ||a.pa||

saNNa SAlyOdanna beNNe kAsida tuppa
cinnada harivANadali BOjana
Gannamahima ninna karuNa tappida myAle
kadanna kANade bAybiDisuvi hariyE ||1||

keMpili poLeva pItAMbara uDisuvi
soMpinaMcina SAlu hodisuviyO
kapilaharE ninna kRupeyu tappida myAle
kapardaka kaupInavu doreyado hariyE ||2||

gaMgAjanaka pAMDuraMga ninnaya Baktara
saMgavirali duShTara saMga byADa
aMganeyara kUDi anaMgabANake siluki
BaMgava paDalAre SrIraMgaviThala hariyE ||3||

https://www.youtube.com/watch?v=ezJsqwPUrJo

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ – Tattata Dhimita Dhimiki Enuta Lyrics

This is also a Purandaradasa composition rendered by Vidushi Vani Satish in Raga Sunada Vinodini. Contributed by Ms. Bhavana Damle.

ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ ಹರಿಯಾಡಿದನೇ
ಚಿತ್ತಜಪಿತ ಉತ್ತಮ ಮುತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಗಳ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯೊಳಗೆತ್ತಾಡುತ ||

ಹಾರಪದಕ ಕೇಯೂರ ಕಿರೀಟ
ಧೀರ ಭಾಪುರಿ ಯದುವೀರ ಹೊಳೆಯುತಿರೆ
ಮಾರಜನಕ ಸುಕುಮಾರ
ಸಾರಗುಣಸಾಂದ್ರ ಮಹಿಮ ಹರಿ ||೧||

ಕಂಕಣ ವಂಕಿಯು ಕಿಂಕಿಣಿ ರವಗಳು
ಶಂಖಚಕ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಂಕಜಮಾಲೆಯು
ಶಂಖಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ||೨||

tattata dhimita dhimiki enuta hariyADidanE
chittajapita uttama muttina gottugaL kuttigeyoLagettADuta ||

hArapadaka kEyUra kirITa
dhIra bhApuri yaduvIra hoLeyutire
mArajanaka sukumAra
sAraguNasAMdra mahima hari ||1||

kaMkaNa vaMkiyu kiMkiNi ravagaLu
shaMkhachakra divya paMkajamAleyu
shaMkhadhara shrI puraMdara viThThala
vEdAMtavEdya shrIkRuShNa ||2||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,528 other followers

%d bloggers like this: