Archive for the ‘lyrics’ Category

Nandana Kanda Sundaranga Lyrics

Lord_Sreenivasa
For the upcoming Dasara festival, I will be posting several lyrics, songs and useful information. Attached below is one such song composed by Harappanahalli Bhimavva (bhImEsha-krishna).

ನಂದನ ಕಂದ ಸುಂದರ ಕೋಮಲಾಂಗ

ಚಂದ್ರ ವದನ ಮುಚುಕುಂದ ವರದಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೧ ||

ಮುದ್ದು ಮುಖದಲಿ ತಿದ್ದಿಟ್ಟ ತ್ರಿನಾಮವ

ಹದ್ದುವಾಹನ ಕದ್ರಿ ಸುತ ಫಣಿ ಶಯನಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೨ ||

ಶ್ರೀಶ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನೆ ವೆಂಕಟೇಶ

ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ || ೩ ||

naMdana kaMda suMdara kOmalAMga
caMdra vadana muchukuMda varadage
maMgaLaM maMgaLaM || 1 ||

muddu muKadali tiddiTTa trinaamava
hadduvaahana kadri suta phaNi Sayanage
maMgaLaM maMgaLaM || 2 ||

SrISa bhImESa kRuShNane veMkaTESa
sAsira nAmadoDeya Sree Sreenivaasage
maMgaLaM maMgaLaM || 3 ||

P.S: I don’t have the audio right now, but will post the link as soon as I find one.

New Lyrics Page on Lord Srinivasa

With Dasara- Navarathri fast approaching, I decided to create a new page for the lyrics of our Lord Sreenivasa, Srinivasa or Venkateshwara as he is called. As I kept adding to the lyrics which had been posted since 2007, the count went up to 23. A one stop place for all lyrics during the festival. Amazing isn’t it?

Many have audio as well. Listen to the songs and get the blessings of our Lord.

The page is on the right hand side as shown in this image.

screenshot.70

Lyrics on Lord Krishna

Singer: Gouthami S.Moorthy

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

IMG_1872

ಕಾಡು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ ಕೂರುವಂಥ ಗೊಲ್ಲ
ಬೇರೆಯವರ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಿನ್ನೊ ಕಳ್ಳ
ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕೊ ಗೊಲ್ಲ
ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಟಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಳ್ಳ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ನಿನ್ನನು ತಾಯಿ ಬೈತಿರುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೋರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದೆ
ಹಿಂದೊಂದು ದಿನ ಒರಳಿನಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ
ಅಂದು ನೀನು ಒರಳನೆ ಮಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಕೋಪದಿಂದ ನೀನಿರುವಾಗ
ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯನೇರಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವೆ
ಒಂದು ಕೈಲಿ ಪರ್ವತವನು ನೀ ಎತ್ತಿರುವೆ | ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವೆಂಬ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಿರುವೆ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

kADu marada koMbegaLali kUruvaMtha golla
bEreyavara beNNeyannu kaddu tinno kaLLa
hADi hADi makkaLannu kUDi hAko golla
paTTu vastra uTTi baMda puTTa hejje kaLLa
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

maNNu tiMda ninnanu tAyi baitiruvAga
ninna bAyi tOri ammanige accari taMde
hiMdoMdu dina oraLinali kaTTiruvAga | kRuShNa
aMdu nInu oraLane mAya mADideyalla
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

aLate mIri kOpadiMda nIniruvAga
duShTa kALiMgana taleyanEri nRutya mADiruve
oMdu kaili parvatavanu nI ettiruve | namma
hRudayaveMba gUDinalli nI nelesiruve
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

Link on Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=TDNmPccm2yE

Happy Gowri Ganesha Festival

lord-ganesha

Mushikavaahana modaka hastha

Chaamara karna vilambitha sutra

Vaamana rupa maheshwara putra

Vighna vinaayaka paada namasthe namasthe namasthe namaha.

Happy Gowri Ganesha Festival to one and all. 

May Goddess Gowri and Lord Ganesha shower you all with success in all your endeavors.

Jaya Gowri JagadIshvari – ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ Lyrics

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This song is from the movie Swarnagowri (1962).
Singer: S.Janaki

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

http://www.dhingana.com/jaya-gowri-jagadeeshwari-song-swarnagowri-kannada-245cd31

ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಕಾವುದೆನ್ನ ಕಲಾಸಾಗರಿ ||

ಸುಮಧುರ ಗಾನ ಸುಲಲಿತ ತಾನ
ಬೇಡುವೆ ನಾ ಸುಧಾಮಯಿ ದಾನ
ಧಿಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಸ್ವರಾವಳಿ ಮೇಳ
ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ನಾದ ನೀ ||

ಲಯಭಯಹಾರೀ ಕರುಣೆಯ ತೋರೀ
ವರವೀಯೇ ನಿರಾಮಯೆ ಮಾಯೆ
ಪರಶಿವ ಜಾಯೆ ಪ್ರಭಾವದಿ ಕಾಯೆ
ತಾಯೆ ಮಾಯೆ ದೇವಿಯೆ ||

jaya gouri jagadIshvari
kAvudenna kalaasaagari ||

sumadhura gaana sulalita taana
bEDuve naa sudhaamayi daana
dhimikiTa taaLa svaraavaLi mELa
maMjuLa maMgaLa naada nI ||

layabhayahaarI karuNeya tOrI
varavIyE niraamaye maaye
parashiva jaaye prabhaavadi kaaye
taaye maaye dEviye ||

Jaya Ambe Gowri – ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ Lyrics

chamundeshwari1
Singer: Anuradha Poduval
Contributed by : Ms. Bhavana Damle


जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।
तुमको निसदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी
ऒं जय अंबे गौरी ॥

मांग सिंदूर विराजत, टीको जगमग को ।
उज्वल से दो नैना, चंद्रवदन नीको ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै ।
रक्त पुष्प गलमाला, कण्ठन पर साजै ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

केहरि वाहन राजत, खड़ग खप्परधारी ।
सुर नर मुनिजन सेवक, तिनके दुखहारी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती ।
कोटिक चन्द्र दिवाकर, समराजित ज्योति ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

शुम्भ निशुम्भ विदारि, महिषासुर घाती ।
धूम्र विलोचन नैना, निसदिन मदमाती ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

चण्ड मुण्ड संहारि, शोणित बीज हरे ।
मधुकैटभ दौ मारे, सुर भयहीन करे ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

ब्रहमाणी रुद्राणी तुम कमला रानी ।
आगम निगम अबकानी, तुम शिव पटरानी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

चौसठ योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव् ।
बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरु ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भर्ता ।
भक्तन की दुःख हरता, सुख-सम्पत्ति करता ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

भुजा चार अति शोभित, वरमुद्राधारी ।
मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

कंचन थाल विराजित, अगर कपूर बाती ।
श्री भालकॆत में राजत, कोटि रतन ज्योति ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावै ।
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै ।
ऒं जय अंबे गौरी ॥

jaya aMbe gaurI, maiyA jaya SyAmA gaurI |
tumako nisadina dhyAvata, hari brahmA SivarI
OM jaya aMbe gaurI ||

mAMga siMdUra virAjata, TIko jagamaga ko |
ujvala se do nainA, caMdravadana nIko |
OM jaya aMbe gaurI ||

kanaka samAna kalEvara, raktAMbara rAjai |
rakta puShpa galamAlA, kaMThana para sAjai |
OM jaya aMbe gaurI ||

kehari vAhana rAjata, KaDxaga KapparadhArI |
sura nara munijana sEvaka, tinake duKahArI |
OM jaya aMbe gaurI ||

kAnana kuMDala SOBita, nAsAgre motI |
koTika caMdra divAkara, samarAjita jyOti |
OM jaya aMbe gaurI ||

SuMBa niSuMBa vidAri, mahiShAsura GAtI |
dhUmra vilOcana nainA, nisadina madamAtI |
OM jaya aMbe gaurI ||

caMDa muMDa saMhAri, SONita bIja hare |
madhukaiTaBa dou mAre, sura BayahIna kare |
OM jaya aMbe gaurI ||

brahmANI rudrANI tuma kamalA rAnI |
Agama nigama abakAnI, tuma Siva paTarAnI |
OM jaya aMbe gaurI ||

causaTha yogini gAvata, nRutya karata Bairava |
bAjata tAla mRudaMgA, aura bAjata Damaru |
OM jaya aMbe gaurI ||

tuma hI jaga kI mAtA, tuma hI ho BartA |
Baktana kI duHKa haratA, suKa-saMpatti karatA |
OM jaya aMbe gaurI ||

BujA cAra ati SOBita, varamudrAdhArI |
manavAMCita Pala pAvata, sEvata nara nArI |
OM jaya aMbe gaurI ||

kaMcana thAla virAjita, agara kapUra bAtI |
SrI bhAlaket meM rAjata, kOTi ratana jyOti |
OM jaya aMbe gaurI ||

SrI aMbe jI kI AratI, jo kOyi nara gAvai |
kahata SivAnaMda svAmI, suKa saMpatti pAvai |
OM jaya aMbe gaurI ||

ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ, ಮೈಯಾ ಜಯ ಶ್ಯಾಮಾ ಗೌರೀ |
ತುಮಕೊ ನಿಸದಿನ ಧ್ಯಾವತ, ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವರೀ
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಮಾಂಗ ಸಿಂದೂರ ವಿರಾಜತ, ಟೀಕೊ ಜಗಮಗ ಕೊ |
ಉಜ್ವಲ ಸೆ ದೊ ನೈನಾ, ಚಂದ್ರವದನ ನೀಕೊ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕನಕ ಸಮಾನ ಕಲೇವರ, ರಕ್ತಾಂಬರ ರಾಜೈ |
ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಗಲಮಾಲಾ, ಕಂಠನ ಪರ ಸಾಜೈ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕೆಹರಿ ವಾಹನ ರಾಜತ, ಖಡಗ ಖಪ್ಪರಧಾರೀ |
ಸುರ ನರ ಮುನಿಜನ ಸೇವಕ, ತಿನಕೆ ದುಖಹಾರೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತ, ನಾಸಾಗ್ರೆ ಮೊತೀ |
ಕೊಟಿಕ ಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ, ಸಮರಾಜಿತ ಜ್ಯೋತಿ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ವಿದಾರಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಘಾತೀ |
ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ನೈನಾ, ನಿಸದಿನ ಮದಮಾತೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಚಂಡ ಮುಂಡ ಸಂಹಾರಿ, ಶೋಣಿತ ಬೀಜ ಹರೆ |
ಮಧುಕೈಟಭ ದೌ ಮಾರೆ, ಸುರ ಭಯಹೀನ ಕರೆ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ರುದ್ರಾಣೀ ತುಮ ಕಮಲಾ ರಾನೀ |
ಆಗಮ ನಿಗಮ ಅಬಕಾನೀ, ತುಮ ಶಿವ ಪಟರಾನೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಚೌಸಠ ಯೊಗಿನಿ ಗಾವತ, ನೃತ್ಯ ಕರತ ಭೈರವ |
ಬಾಜತ ತಾಲ ಮೃದಂಗಾ, ಔರ ಬಾಜತ ಡಮರು |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ತುಮ ಹೀ ಜಗ ಕೀ ಮಾತಾ, ತುಮ ಹೀ ಹೊ ಭರ್ತಾ |
ಭಕ್ತನ ಕೀ ದುಃಖ ಹರತಾ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿ ಕರತಾ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಭುಜಾ ಚಾರ ಅತಿ ಶೋಭಿತ, ವರಮುದ್ರಾಧಾರೀ |
ಮನವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪಾವತ, ಸೇವತ ನರ ನಾರೀ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಕಂಚನ ಥಾಲ ವಿರಾಜಿತ, ಅಗರ ಕಪೂರ ಬಾತೀ |
ಶ್ರೀ ಭಾಲಕೇತ ಮೆ ರಾಜತ, ಕೋಟಿ ರತನ ಜ್ಯೋತಿ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

ಶ್ರೀ ಅಂಬೆ ಜೀ ಕೀ ಆರತೀ, ಜೊ ಕೋಯಿ ನರ ಗಾವೈ |
ಕಹತ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀ, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಪಾವೈ |
ಓಂ ಜಯ ಅಂಬೆ ಗೌರೀ ||

Vinaayaka Vighna Vinaashaka – ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ Lyrics

Contributed by: Ms. Veena Sree

ಗಣಪತಿ

ರಾಗ ಆರಭಿ ಆದಿತಾಳ

ವಿನಾಯಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ
ಶಿವಸುತ ಜನಹಿತ ಅರ್ಚಿಪೆನನವರತ | |

ಅಣಿಮಾಧ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ
ಗಾನರಸಾಧಿಪ ಗಣ ನಾಯಕ | |

ಶೃತಿ ಶಾರೀರಗಳು ಸಂಧಿಪ ಸಿದ್ಧಿಯ
ನೀಡೋ ಶ್ರೀ ವರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ |
ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾದ
ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಲಂಬೋದರ | |

*****
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ್

Vinaayaka

Raaga Aarabhi Ekathala

Vinaayaka vighna vinaashaka
Shivasutha janahitha archipenanavaratha | |

ANimaadhyastha siddhi peadaayaka
Gaanarasaadhipa GaNanaayaka | |

Shruthi shaareeragaLu sandhipa siddhiya
NeeDo sreevara siddhi vinaayaka |
Padmanaabha daasage parama pavitranaada
PraNava svaroopa lambodara | |
***
Sree R K Padmanabha

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,437 other followers

%d bloggers like this: