Archive for the ‘lyrics’ Category

ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ – Innu Dayabarade Dasana Mele Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru

Singers: Bombay Sisters

ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ

ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮಪುರುಷ ಹರಿಯೇ

ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಪುಟ್ಟಿ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು

ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೧ ||

ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಿ

ಪಾಮರನಾಗಿದ್ದ ಪಾತಕನು

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರನೆ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕನೆ

ನಾಮ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೨ ||

ಮನೋವಾ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು

ದಾನವಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಲ್ಲವೆ

ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ

ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ || ೩ ||

innU dayabArade dAsana mEle
pannaga Sayana SrI paramapuruSha hariyE

nAnA dESagaLalli nAnA kAlagaLalli
nAnA yOnigaLalli nalidu puTTi
nAnu nannadu eMba narakadoLage biddu
nInE gatiyeMdu naMbida dAsana mEle || 1 ||

kAmAdi ShaDvarga gADhAMdhakAradi
pAmaranAgidda pAtakanu
SrI manOharane cittaja janakane
nAma mudrikeyiMda naMbida dAsana mEle || 2 ||

manOvA kAyadiMda mADuva karmavu
dAnavAMtaka ninna adhInavallave
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi
SrInAtha puraMdara viThalana dAsana mEle || 3 ||

Advertisements

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare Lyrics

raaga: jaMjUTi
Composer: Sri Purandara Dasaru
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು | ರಂಗ ||ಪ.||
ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಂದೆನಿಸುವ
ಜಲರುಹನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||ಅ.ಪ.||

ಸ್ನಾನವನರಿಯೆ ಮೌನವನರಿಯೆ
ಧ್ಯಾನವನರಿಯೆನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಜಾನಕಿವಲ್ಲಭ ದಶರಥನಂದನ
ಗಾನವಿಲೋಲನ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೧||

ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೆ
ತುಚ್ಛನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡಾ
ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೨||

ಜಪವೊಂದರಿಯೆ ತಪವೊಂದರಿಯೆ
ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲೆಂದೆನಬೇಡಾ
ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಉಪಾಯದಿಂದಲಿ ನೆನೆ ಮನವೆ ||೩||

kaliyugadoLu harinaamava nenedare
kulakOTigaLu uddharisuvuvu | raMga ||pa.||
sulabhada bhakutige sulabhaneMdenisuva
jalaruhanaabhana nene manave ||a.pa.||

snaanavanariye maunavanariye
dhyaanavanariyeneMdu enabEDaa
jaanakivallabha dasharathanaMdana
gaanavilOlana nene manave ||1||

arcisalariye meccisalariye
tucChanu naaneMdu enabEDaa
achyutaanaMta gOviMda mukuMdana
icCheyiMdali nene manave ||2||

japavoMdariye tapavoMdariye
upadEshavilleMdenabEDaa
apaaramahima shrI puraMdara viThalana
upaayadiMdali nene manave ||3||

https://mio.to/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/#/artist/99-Kannada_Devotional/3765-Sheela_MS/

ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ – Haricitta Satya Lyrics

rAga: jOnpuri
Composer: Shri Purandara Dasaru
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ
ನರ ಚಿತ್ತಕೆ ಬಂದದ್ದು ಲವಲೇಶ ನಡೆಯದು ||ಪ.||

ಮಡದಿ(ಸುದತಿ)ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ
ಮದುವ್ಯಾಗದಿರುವುದು ಹರಿ ಚಿತ್ತವಯ್ಯ
ಕುದುರೆ ಅಂದಣ ಆನೆ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ
ಪದಚಾರಿಯಾಗೋದು ಹರಿಚಿತ್ತವಯ್ಯ ||೧||

ವಿಧ ವಿಧ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ
ಒದಗಿ ಬರುವ ರೋಗ ಹರಿ ಚಿತ್ತವು
ಸದಾ ಅನ್ನದಾನವ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ
ಉದರಕ್ಕೆ ಅಳುವುದು ಹರಿಚಿತ್ತವಯ್ಯ ||೨||

ಧರಣಿಯನಾಳಬೇಕೆಂಬುದು ನರ ಚಿತ್ತ
ಪರರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹರಿಚಿತ್ತವು
ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಬಯಸೋದು ನರ ಚಿತ್ತ
ದುರಿತವ ಕಳೆವುದು ಹರಿಚಿತ್ತವಯ್ಯ ||೩||

haricitta satya namma haricitta satya
nara cittake baMdaddu lavalEsha naDeyadu ||pa.||

maDadi(sudati)makkaLa bhAgya bayasOdu nara citta
maduvyAgadiruvudu hari cittavayya
kudure aMdaNa Ane bayasOdu nara citta
padacAriyAgOdu haricittavayya ||1||

vidha vidha yAtreya bayasOdu nara citta
odagi baruva rOga hari cittavu
sadA annadAnava bayasOdu nara citta
udarakke aLuvudu haricittavayya ||2||

dharaNiyanALabEkeMbudu nara citta
parara sEvisuvudu haricittavu
puraMdara viThThalana bayasOdu nara citta
duritava kaLevudu haricittavayya ||3||

http://mio.to/artist/topsongs/99-Kannada_Devotional/3768-Bombay_Sisters/#/artist/topsongs/99-Kannada_Devotional/3768-Bombay_Sisters/

ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ – Sakala Graha Bala Neene Sarasijaksha Lyrics

Composer: Sri Purandara Dasaru
Singer: M.S.Subbalakshmi
Contributor: Ms. Bhavana Damle

rAga: aThANa tALa: KaMDa ChApu

ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ
ನಿಖಿಲ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ||ಪ||

ರವಿಚಂದ್ರ ಬುಧ ನೀನೇ ರಾಹು ಕೇತುವು ನೀನೇ
ಕವಿ ಗುರುವು ಶನಿಯು ಮಂಗಳನು ನೀನೇ
ದಿವ ರಾತ್ರಿಯು ನೀನೇ ನವ ವಿಧಾನವು ನೀನೇ
ಭವರೋಗ ಹರ ನೀನೇ ಭೇಷಜನು ನೀನೇ ||೧||

ಪಕ್ಷಮಾಸವು ನೀನೇ ಪರ್ವ ಕಾಲವು ನೀನೇ
ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ತಿಥಿ ಕರಣಗಳು ನೀನೇ
ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವ ಕಾಯ್ದ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ದೀನರಕ್ಷಕನು ನೀನೆ ||೨||

ಋತುವತ್ಸರವು ನೀನೆ ವ್ರತ ಯುಗಾದಿಯು ನೀನೇ
ಕ್ರತುವು ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಸದ್ಗತಿಯು ನೀನೇ
ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ
ಸ್ತುತಿಗೇ ಸಿಲುಕದ ಮಹಾಮಹಿಮನು ನೀನೇ ||೩||

sakala graha bala neenE sarasijAkSha ||
nikhila rakShaka neenE vishwavyApakanE |p|

ravi chaMdra budha neenE rAhu kEtuvu neenE
kavi guru shaniyu maMgaLanu neenE
divarAtriyu neenE nava vidhAnavu neenE
bhavarOgahara neenE bhEShajanu neenE ||1||

pakshamAsavu neenE parva kAlavu neenE
nakshatra yOga tithi karaNagaLu neenE
akshayaveMdu draupadiya mAnava kAyda
pakShivAhana deena rakShakanu neenE ||2||

Rutu vatsaravu neenE vrata yugAdiyu neenE
kratu hOma yaj~jna sadgatiyu neenE
jitavAgi yennoDeya puraMdara viThalane
stutige silukada mahAmahimanu neenE ||3||

ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ – Atana Paduve Anavarata Lyrics

rAga: haMsAnaMdi tALa: Adi
Composer: Shri Purandara Dasaru
Singer: M.S. Subbalakshmi
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಉಗಾಭೋಗ:
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಪೊಗಳುವೆ
ನಿನ್ನನೆ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಲನು ಪಿಡಿವೆ
ನಿನ್ನ ತೊಂಡರಿಗೆ ಕೈಗೊಡುವೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ಸಾಕಬಲ್ಲದೇವರಿನ್ನುಂಟೆ
ಚೆನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ ದೇವರ ದೇವ ||

ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಭಕುತರ ಸಲಹುವ ||ಪ.||

ಆವಾತನ ಕೀರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಳಿ ಪಾವನನಾದನು ಮೂಜಗವರಿಯ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯಲಿ ಶುಕನ್ಯಾರ ಪೊಗಳುವ ಆವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ಯಾರ ನೆನೆವನಯ್ಯ ||1||

ಶಿಲೆಯ ಬಾಲೆಯ ಮಾಡಿದ ಪಾದವ್ಯಾರದು ನಳಿನ ಸಂಭವನ ಪೆತ್ತವನ್ಯಾರು
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಇಳೆಯ ಭಾರವನಿಳುಹಿ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||2||

ದ್ರುಪದನ ಸುತೆಯಭಿಮಾನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ನೃಪ ಧರ್ಮಜಗೆ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು
ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿದುರನ ಮನೆಯಲುಂಡವನ್ಯಾರು ಆಪತ್ಕಾಲದಿ ಗಜನ ಸಲಹಿದನ್ಯಾರಯ್ಯ ||3||

ಅತಿಶಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನೇರಿ ನಡೆಯಿಸಿದವನ್ಯಾರು
ಪೃಥ್ವಿಯೆಲ್ಲವ ಬಲಿ ಯಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನು ಮತಿವಂತ ಧ್ರುವನ ರಕ್ಷಕನ್ಯಾರು ಪೇಳಯ್ಯ ||4||

ಸಗರನ ಮಗಳಿಗು ಯಾರ ನಾಮವೆ ಗತಿ ಯೋಗದಿ ನಾರದನು ಯಾರ ಭಜಿಪನು
ರಾಗರಹಿತ ಹನುಮಂತನೊಡೆಯನ್ಯಾರು ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ||5||

ugAbhOga:

ninnane pADuve ninnane pogaLuve
ninnane bEDi bEsarisuve
ninna kAlanu piDive
ninna toMDarige kaigoDuve
ninnaMte sAkaballadEvarinnuMTe
chenna puraMdaraviThala dEvara dEva ||

Atana pADuve anavarata
prItiyiMdali tanna bhakutara salahuva ||pa.||

AvAtana kIrti parIkShita kELi pAvananAdanu mUjagavariya
bhAva shuddhiyali shukanyAra pogaLuva AvAga prahlAdanyAra nenevanayya ||1||

shileya bAleya mADida pAdavyAradu naLina saMbhavana pettavanyAru
kaliyugadi janarige yAra nAmave gati iLeya bhAravaniLuhi salahidanyArayya ||2||

drupadana suteyabhimAna rakShakanyAru nRupa dharmajage rakShakanyAru
kRupeyiMda vidurana maneyaluMDavanyAru ApatkAladi gajana salahidanyArayya ||3||

atishayadiMda arjunage sArathiyAgi rathavanEri naDeyisidavanyAru
pRuthviyellava bali yArigoppisidanu mativaMta dhruvana rakShakanyAru pELayya ||4||

sagarana magaLigu yAra nAmave gati yOgadi nAradanu yAra bhajipanu
rAgarahita hanumaMtanoDeyanyAru bhAgavatara priya puraMdara viThThala ||5||

ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರುವೆ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ – Yake Bagila Hakiruve Kokilesvari Vani Lyrics

Composer: Sri Vadiraja Swamy
Contributor: Ms. Bhavana Damle

ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕಿರುವೆ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರಿ ವಾಣಿ || ಪ. ||
ಆರು ನಾನರಿಯೆ ನೀ ಸರಿರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಂದೀ || ಅ.ಪ. ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಿಗಮಚೋರನ ಕೊಂದ ನೀರಜಾಕ್ಷನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ನಾರುವ ಮೈಯ್ಯ ಎನ್ನೊಳು ತೋರದೆ ಸಾರಿ ದೂರ ನೀ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೧||

ಮಂದರಗಿರಿಯನು ಬೆನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟ೦ತ ಸುಂದರವದನನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಇಂದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಭಾರಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೆ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೨ ||

ಧರಣಿಗೆ ಸುಖವನು ನೀಡಿದ ಸೂಕರ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಭಾಮೆ ನಾನು
ವರಾಹರೂಪವು ನಿನ್ನ ಘುರುಘುರು ಶಬ್ದವು ಅರಿವೆ ನೀನಿಲ್ಲಿಂದ ಪೋಗೋ ರಂಗ || ೩ ||

ಬಾಲನ ತಾಪವ ಲೀಲೆಯಿಂದರಿತನ ನಾರಸಿಂಹನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಮೇಲಿದ್ದ ವಸನವು ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲ ಕಂಡ೦ಜುವವಳಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೪||

ವಾಸವನನುಜನೆ ವಾಮನರೂಪನೆ ನಾಶರಹಿತನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕೂಸಿನ ರೂಪದಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವಗೆ ದಾಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ||೫||

ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತೆಯ ತರಿದಂತ ಖ್ಯಾತಭಾರ್ಗವನು ನಾನೇ
ಮಾತೆಯ ತರಿದ ಪಾತಕಿ ನಿನಗಿನ್ನು ದೂತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಏಕೋ ರಂಗ ||೬||

ದಶರಥನಂದನ ದಶಮುಖ ಭಂಜನ ಪಶುಪತಿವಂದ್ಯನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಹಸನಾದ ಏಕಪತ್ನಿವ್ರತದೊಳಿರುವ ನಿನಗೆ ಹೊಸಕನ್ನಿಕೆಯರು ಏಕೋ ರಂಗ ||೭||

ಹದಿನಾರು ಸಾಸಿರ ನೂರೆಂಟು ಸುದತಿಯರ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕದನಕ್ಕೆ ಬೇರಿನ್ನು ಮಾರ್ಗಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ವದನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೮||

ಬೌದ್ಧರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಾನವರ ಮುಗ್ಧರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಬುದ್ಧ ವಚನಂಗಳು ಎನ್ನಲಿ ಪೇಳಲು ವೃದ್ಧನಾರಿ ನಾನಲ್ಲ ಪೋಗೋ ರಂಗ ||೯||

ವರತುರಗವನೇರಿ ಧರೆಯನು ಚರಿಸಿದ ದೊರೆವೀರ ನೋಡೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ಕುದುರೆಯ ಚಾಕರಿಯೊಳಿರುವವಗೆ ಇನ್ನು ಯುವತಿಯ ಸುಖವಿನ್ನೆಂತೋ ರಂಗ ||೧೦||

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶರಧಿಯೊಳ್ ಮಲಗಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾನು
ದೊರೆ ಹಯವದನನ ಚರಣಕೆ ಎರಗುತ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ಆಗ ತೆಗೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ||೧೧||

yAke bAgila hAkiruve kOkilESvari vANi || pa. ||
Aru nAnariye nI sarirAtriyali baMdI || a.pa. ||

nIroLu muLugi nigamacOrana koMda nIrajAkShane BAme nAnu
nAruva maiyya ennoLu tOrade sAri dUra nI pOgO raMga ||1||

maMdaragiriyanu bennoLagiTTa0ta suMdaravadananE BAme nAnu
iMdu ninage takka BAraMgaLillavayya siMdhuvinoLage pOgO raMga || 2 ||

dharaNige suKavanu nIDida sUkara paramapuruShanE BAme nAnu
varAharUpavu ninna GuruGuru Sabdavu arive nInilliMda pOgO raMga || 3 ||

bAlana tApava lIleyiMdaritana nArasiMhane BAme nAnu
mElidda vasanavu krUra kAryAMgaLalla kaMDa0juvavaLalla pOgO raMga ||4||

vAsavananujane vAmanarUpane nASarahitane BAme nAnu
kUsina rUpadi mOsa mADidavage dAsi innobbaLu EkO raMga||5||

tAtana mAtige mAteya taridaMta KyAtaBArgavanu nAnE
mAteya tarida pAtaki ninaginnu dUti innobbaLu EkO raMga ||6||

daSarathanaMdana daSamuKa BaMjana paSupativaMdyane BAme nAnu
hasanAda EkapatnivratadoLiruva ninage hosakannikeyaru EkO raMga ||7||

hadinAru sAsira nUreMTu sudatiyara badiyalliddavane BAme nAnu
kadanakke bErinnu mArgaMgaLillavayya vadana muccikoMDu pOgO raMga ||8||

bauddhara kuladalli huTTi dAnavara mugdhara mADide BAme nAnu
buddha vacanaMgaLu ennali pELalu vRuddhanAri nAnalla pOgO raMga ||9||

varaturagavanEri dhareyanu carisida dorevIra nODe BAme nAnu
kudureya cAkariyoLiruvavage innu yuvatiya suKavinneMtO raMga ||10||

sarvaprANigaLannu udaradalliTTukoMDu SaradhiyoL malagide BAme nAnu
dore hayavadanana caraNake eraguta tegedaLu bAgila BAme Aga tegedaLu bAgila BAme ||11||

ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ – Narayana Ninna Namada Smaraneya Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru

Contributor: Ms. Bhavana Damle

ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ
ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ||

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ
ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇರಲಿ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಪೇಳುವ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ||1||

ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ
ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ
ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನ
ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಂಗೆ ||2||

nArAyaNa ninna nAmada smaraNeya
sArAmruta enna nAligege barali ||

kashTadallirali utkrushTa-dallirali
eshTAdarU matikeTTu irali
krishNa krishNa endu shiShTaru pELuva
ashTAkshara mahA mantrada nAmava ||1||

santata hari ninna sAsira nAmava
antarangada oLagirisi
entO purandara viTala rAyana
antya kAladalli chintisO hAnge ||2||

%d bloggers like this: