Archive for the ‘Music’ Category

Mantralaya Swamijis Vardhanthi Celebrations

mantralaya

Amazing pictures of H.H. Shri Swamiji’s Vardhanti Utsava celebrated at Mantralaya. Vardhanthi is birthday as mentioned earlier.

Rama Navami Celebration At Mantralaya

Rama-Navami

Amazing pictures posted by raghavendramutt.org for Shree Rama Navami. Please take a look.

ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ – Daya Toro Deva Guru Rajane Lyrics

RaghavendraSwamy

Ms.Shweta shared this lyrics on March 1st. Was going through all the comments and posting them on the main page and also the lyrics section. I have posted the lyrics in English as well. Please refer to the Youtube link for the tune and get the correct pronunciation.

ದಯ ತೋರೋ ದೇವಾ ಗುರು ರಾಜನೇ
ಭಯವಾದುದೆನಗೆ ಭವಸಾಗರದಿ॥

Daya toro deva guru rajane

Bhayavadudenage bhavasagaradi||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಮೊಹಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ
ದೇಹ ಕೊರಗಿತಯ್ಯ್ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ರಾಯ॥

mohajhaladalli mandhabhuddiyagi

deha koragithaiya raghavendra raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಕಾಗಿ ಅನ್ಯ ದಾಸನಾಗಿ
ಬನ್ನಬಡುಕಿಹೆನು ಚನ್ನ ವ್ಯಸ ರಾಯ॥

anna vastrakagi annya dasanaagi

bannabadukihenu channa vyasa raya||

(ದಯ ತೋರೋ )

(daya toro)

ಹಟವೇಕೇ ಜೀಯ ದಿಟ್ಟ ಯೋಗಿ ಕಾಯ
ವಿಠಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಯ॥

hattaveke jeya ditta yogi kaya

vittalesha priya prahlada raya||

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=HGfiGBwRlj0

ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ – Ododi Banniro Rama Shubha Kalyana Lyrics

IMG_1115

An amazing song on Lord Rama and Goddess Seetha. Lyrics provided by Ms. Shwetha.G.M. Thanks, Shwetha.

ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ
ರಾಮ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ॥ಪ॥

ಜನಕನ ಮಗಳ೦ತೆ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿಯ೦ತೆ
ಜಗದೊಲಾಕೆಯ ಸಮರಿಲ್ಲವ೦ತೆ
ಶಿವ ಕೊಟ್ಟಾ ಧನುವ೦ತೆ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಿಹರ೦ತೆ
ಧನು ಮುರಿದ ವೀರನ್ನಾಕೆ ವರಿಸುವಳ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭುಮಿ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲಾ
ಧನುವ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳ ಕಚ್ಚುವರ೦ತೆ
ದಶರಥನ ಸುತನ೦ತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹೆಸರ೦ತೆ
ಜಗದೊಳಗಾತನ ಸಮರಿಲ್ಲವ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಕೌಶಿಕ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೇ ಮಾಡುತ್ತಾ
ಶಿಲೇಯಾದ ಅಲ್ಯೆಯ ಸಲಹಿದನ೦ತೆ
ಸರಯು ನದಿಯ ದಾಟಿ ಮಿಥಿಲ ಪುರವ ಸೇರಿ
ನೆರೆದ ರಾಜೊರಳೆಲ್ಲಾ ರವಿಯ೦ತೆ ಹೊಳೆದನ೦ತೆ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಇಟ್ಟ ಧನುವನಾತ ಥಟ್ಟನೆ ಮುರಿಯುತ್ತ
ದಿಟ್ಟ ರಾಜೊರಳ್ಳೆಲ್ಲಾ ಘಟ್ಟಿಯೆನಿಸಿದನ೦ತೆ
ಸುರರು ಸ೦ತಸ ತಳೆಯೆ ಅಸುರರ ಎದೆ ಬಿರಿಯೆ
ಆ ಶಿವ ಧನುವ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಮುರಿದನ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ದೇವ ದು೦ದುಭಿ ಮೊರೆಯೆ ಜಯ ವಾದ್ಯ ಭೊರ್ಗರೆಯೆ
ಜನಕ ರಾಜನು ಸ೦ತಸವ ತಾಳಿದನ೦ತೆ
ಜಾಜಿ ಸ೦ಪಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗಿನ್
ಹಾರವ ಹಿಡಿದು ವೈಯಾರಿ ನಿ೦ತಿಹಳ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಶ್ರ೦ಗಾರವಾಗಿಹ ರ೦ಗ ಮ೦ಟಪ ಇಳಿದು
ಮುಗಿಲ ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಬ೦ದಳ೦ತೆ
ಲಾಜ ದಕ್ಷತೆ ವಿಪ್ರರಾಶೀರ್ವಚನಾದಿ
ರಾಮರ ಕೊರಳೊಳು ಹಾರ ಹಾಕುವಳ೦ತೆ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

ಸೀತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಬನ್ನಿ
ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಉಬ್ಬಿ ಕುಣಿಯುವ ಬನ್ನಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಪದವ ಹೇಳುವ ಬನ್ನಿ ॥ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ॥

English Version:

Ododi Banniro Rama Shubha Kalyana
Rama Shubha Kalyana Nodona Banniro ||P||

Janakana magalante hesaru Janakiyante
Jagadolagakeya Samarillavante
Shiva Kotta Dhanuvante Panavagittiharante
Dhanu murida veerannake olisuvalante ||Ododi banniro||

Desha deshadaliruva bhumi palakarella
Dhanuva nodutta kai berala kacchuvarante
Dasharathana sutanante Sri Rama Hesarante
Jagadolagatana Samarillavante ||Ododi banniro||

Koushika yaga rakshane madutta
Shileyadahalyeya salahidanante
Sarayu nadiya daati Mithilapurava seri
Nereda Rajorallella Raviyante holedanante ||Ododi banniro||

Itta dhanuvanata thattane muriyutha
Ditta rajorollella ghatti yenisidanante
Suraru santasa taleye asurara ede biriye
Aa shiva dhanava aa kshanave muridanante ||Ododi banniro||

Deva dundubhi moreye jaya jaya bhorgereye
Janaka rajanu santasava taalidanante
Jaji Sampige Paarijatha mallige moggina
Harava hididu vaiyyari nintihalante ||Ododi banniro||

Shrungaravagiha Ranga Mantapa ilidu
Mugila Minchinante Holeyutta bandalante
Laja Dakshate Viprarasheervachanadi
Ramara koralolu haara hakuvalante ||Ododi banniro||

Seete Sri Lakshmi Sri Rama Narayana
Sri Seeta Ramara lagnakke hoguva banni
Habba maduva banni ubbi kuniyuva banni
Sri Ramara padava heluva banni ||Ododi banniro||

Audio Link:http://www.hungama.com/music/song-ododi-banniro/2175654
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=0-EhpXqrXUk

Hetta Tayi Tandegala – ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ Lyrics

An unbelievable song by Sree Purandara Dasaru. So appropriate for this day and age. Once again heard it on Radio Srimadhvasangha. If you get a chance, please do tune in.

hetta tAyi taMdegaLa cittava nOyisi
nitya dAnava mADi phalavEnu
satya sadAcAra illadavanu
japa hattu sAvira mADi PalavEnu
japa hattu sAvira mADi PalavEnu

tanna sati sutaru baMdhugaLa nOyisi
cinna dAnava mADi phalavEnu
binnANadiMdali dEsha dEshava tirugi
anna dAnava mADi phalavEnu

gOpya guNa guTTu illada heNNige
rUpa yauvanaviddu phalavEnu
tApatrayadi saMsAra keDisuvaMtha
pApi maganu iddu phalavEnu

tuMDu dhanadiMda taMde mAtu kELada
toMDa maganu iddu phalavEnu
bhaMDu mADi atte mAvana baiva
puMDu soseyiddu phalavEnu

snAnakke pAnakke Aguva tiLinIru
kAnana doLagiddu phalavEnu
AnaMda mUruti puraMdara viThThalana
neneyada tanuviddu phalavEnu

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವ ನೋಯಿಸಿ
ನಿತ್ಯ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು
ಜಪ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಜಪ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು

ತನ್ನ ಸತಿ ಸುತರು ಬಂಧುಗಳ ನೋಯಿಸಿ
ಚಿನ್ನ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು
ಬಿನ್ನಾಳದಿಂದಲಿ ದೇಶ ದೇಶವ ತಿರುಗಿ
ಅನ್ನ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು

ಗೋಪ್ಯ ಗುಣ ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ರೂಪ ಯೌವನವಿದ್ದು ಫಲವೇನು
ತಾಪತ್ರಯದಿ ಸಂಸಾರ ಕೆಡಿಸುವಂಥ
ಪಾಪಿ ಮಗನು ಇದ್ದು ಫಲವೇನು

ತುಂಡು ಧನದಿಂದ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳದ
ತೊಂಡ ಮಗನು ಇದ್ದು ಫಲವೇನು
ಭಂಡು ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಬೈವ
ಪುಂಡು ಸೋಸೆಯಿದ್ದು ಫಲವೇನು

ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ತಿಳಿ ನೀರು
ಕಾನನ ದೊಳಗಿದ್ದು ಫಲವೇನು
ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ
ನೆನೆಯದ ತನುವಿದ್ದು ಫಲವೇನು

Listen to the song here on youtube:

Madhwa Navami Celebrations

Amazing pictures of Madhwa Navami Celebrations at Mantralaya and Bangalore 5th Block Rayara Mutta.

Please take a look.

 

Guruve Varahaja Thatavaasa – ಗುರುವೇ ವರಹಾಜ ತಟವಾಸ Lyrics

Everyday as I listen to Radio Madhva Sangha, I come across unbelievable songs. This song on our Beloved Rayaru stuck in my mind. I kept singing this all day. Surprising that I had not heard this until today.

Mantralaya-2014

I went back and checked the Sree Raghavendra Swamy Lyrics page on my blog, and Mr. Vishwas S Sharma had asked about this song.

song-lyrics

So, Vishwas S Sharma here comes the lyrics in English. I found the English lyrics on this blog, and I reworked the lyrics after listening to the song several times. The blog  also has the meaning in English and Tamil. I listened to this several times to make sure I got the lyrics properly. Correct me if you think there are mistakes.

guruvE rAghavEMdra  rAghavEMdra
guruvE  varahaja taTha vAsA
puri maMtRAdhIsha

arumore iDuvenO varapada padhamake
karunadal enna mana hariyalli irisO

bhAgi bhajipE guruvE
ennaya rOga harisu prabhuvE
rAghavEMdra durithou dhavi dhUranE
bhOgishayana pAda rAgadhi bhajisuva

bhUta prEta bhAdhe
biDisuva chAthi nimmadu tiLidE
bhUtherenipa jana Athu nimmapadha
prIthi sEvayalli thAthurariharO

mouni varya ninnA
bEDuvE gnana bhakutiyannA
dhAna mADi agnana vanOdisE
hIna yOni bharalEnu anjEnO

parimaLAryar eMdu
nimmaya bhirudhu kELi baMdu
morayaniDuvE tava charanAmburuhake
aravanIyO thava parimaLa swabhaganu

guru sudhIMdra karaja
thOrpudhu hariya pAdha visaja
varadha suhrudhga guru gOviMda viThalana
charana sarOjava nirUpa bhajipa guru

I am still working on Kananda transliteration, will update it soon.

The way the singer Sri Puttur Narasimha Nayak says Raghavendra, Guruve and Govinda Vittala brought tears to my eyes. Amazing lyrics, and an amazing singer who brought life to this song. You can listen to the song here.

https://soundcloud.com/sridhar-patavari/guruve-varahaja-thatavaasa

Here comes the lyrics in Kannada. Let me know if there are any corrections.

ಗುರುವೇ ವರಹಾಜ  ತಟ  ವಾಸ
ಪುರಿ  ಮಂತ್ರದೀಶ

ಅರುಮೊರೆ  ಇಡುವೆನೋ ವರಪದ  ಪಧುಮಕೆ
ಕರುನಥಲೇನ ಮನ  ಹರಿಯಲ್ಲಿ  ಇರಿಸೋ

ಭಾಗಿ  ಭಜಿಪೇ  ಗುರುವೇ

ಎನ್ನಯ ರೋಗ  ಹರಿಸು  ಪ್ರಭುವೇ
ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಧುರಿ  ತೌಧಾವಿ  ಧೂರನೇ
ಭೋಗಿ  ಶಯನ  ಪಾಧ ರಾಗಧಿ  ಭಜಿಸುವ

ಭೂತ  ಪ್ರೇತ  ಭಾಧೆ  ಬಿಡಿಸುವ
ಛಾತಿ ನಿಮ್ಮದು  ತಿಳಿದೇ
ಭೂತರೆನಿಪ  ಜನ  ಆತು ನಿಮ್ಮಪಧ
ಪ್ರೀತಿ  ಸೇವಯಲ್ಲಿ  ತತುರರಿಹರೋ

ಮೌನಿ  ವರ್ಯ ನಿನ್ನಾ
ಬೇಡುವೆ ಜ್ಞಾನ  ಭಕುತಿಯನ್ನಾ
ಧ್ಯಾನ  ಮಾಡಿ  ಅಜ್ಞ್ಯನವನೋಡಿಸೆ
ಹೀನ  ಯೋನಿ  ಭರಲೇನು  ಅಂಜೇನೋ

ಪರಿಮಳಾರ್ಯರ್ ಎಂದು  ನಿಮ್ಮಯ
ಬಿರುಧು  ಕೇಳಿ  ಬಂದು
ಮೊರಯನಿಡುವೇ  ತವ  ಚರಣಂ  ಬುರುಹಕೆ
ಅರವನೀಯೋ  ತವ  ಪರಿಮಳ  ಸ್ವಭಗನು

ಗುರು  ಸುಧೀಂದ್ರ  ಕರಜ ತೋರ್ಪುದು
ಹರಿಯ  ಪಾದ   ವಿಸಜಾ
ವರ್ಧ  ಸುಹೃಧ್ಗ  ಗುರು  ಗೋವಿಂದ  ವಿಠಲನ
ಚರಣ  ಸರೋಜವ  ನಿರುತ  ಭಾಜಿಪ  ಗುರು

The lyrics in Baraha given by Mr. Bhmsen Doss is attached below. May our beloved Rayaru bless Mr. Bhimsen Doss.

guruvE rAghavEMdra rAghavEMdra
guruvE varahaja taTa vAsA
puri maMtrAdhIsha

arumore iDuvenO varapada padumake
karuNadal enna mana hariyali irisO

bAgi bhajipE guruvE
ennaya rOga harisu prabhuvE
rAghavEMdra duritou dhavi dUrane
bhOgishayana pada rAgadi bhajisuva

bhUta prEta bAdhe
biDisuva khyAti nimmadu tiLidE
bhUtarenipa jana Atu nimmapada
prIti sEvayali kAtuharariharO

mouni varya ninnA
bEDuvE j~jAna bhakutiyannA
dAna mADi aj~jAna vanODise
hIna yOni baralEnu aMjEno

parimaLAryareMdu
nimmaya birudu kELi baMdu
morayaniDuvE tava charanAmburuhake
aravanIyO tava parimaLa sobaganu

guru sudhIMdra karaja
tOrpudu hariya pAda visaja
varadha suhrudhga guru gOviMda viThalana
charaNa sarOjava nirUpa bhajipa guru

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,315 other followers

%d bloggers like this: