Archive for the ‘Music’ Category

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ – Yarindalu sukha shanthi labisalilla Lyrics

rayaru-veena

Ms. Shashikala has sent the lyrics for yet another amazing song. Thanks. Ms.Shashikala.

ಯಾರಿಂದಲೂ  ಸುಖ  ಶಾಂತಿ  ಲಬಿಸಲಿಲ್ಲ
ಯಾರು  ಬೇಡಿದರು  ಬದುಕು  ಬೆಳಗಾಲಿಲ್ಲ
ಪರಿ  ಪರಿ  ವಿಧದಲಿ ಭಕ್ತರ  ರಕ್ಷಿಸುತಿರುವಿರಿ
ನಿಮಗೆ  ಶರಣು  ಎಮ್ಮನು  ಪಾಲಿಸೈ ಗುರುವೇ

ತುಂಗಾ ತೀರದಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ  ನಿಂತು
ಕರುಣಾಕರನಾಗಿರುವಿರಿ ಲೋಕಪಾಲಕನಾಗಿರುವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮ  ಜನ್ಮ  ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೆ
ಜಯ  ಜಯ    ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ

ತಿಳಿದು  ತಿಳಿಯದೆ  ಮಾಡಿದ ಎಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ್ಳನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ
ಸಂಸಾರದ  ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ  ರಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ   ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ
ನೀವೆನ್ನ   ಕೈಪಿಡದೆರೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ  ಬಿಡೆನು
ನಿಮ್ಮ  ನಿತ್ಯ  ಸೇವೆ  ನಿರಂತರ  ಧ್ಯಾನ
ಲಭಿಸಲಿ  ಉತ್ತಮೊತ್ತಮರೆ ಮಾನಸ  ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

ಜಯ  ಜಯಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ  ನಮಾಮಿ  ಶ್ರೀ  ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಗುರುವೇ
ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ನಮೋ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ  ರಾಘವೇಂದ್ರರೆ
ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ  ಮಂತ್ರಾಲಯ  ಪ್ರಭುವೇ
ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣು  ನಿಮ್ಮ  ಪಾದಗಳಿಗೆ  ಶರಣು

 

Yarindalu sukha shanthi labisalilla
Yaru bedidaru badhuku belagalilla
Pari pari vidhadali bhakthara rakshisuthiruviri
Nimage sharanu emmanu palisai guruve

Thunga thiradali neleyagi ninthu
Karunakaranagiruviri lakapalakanagiruviri
Nimma nama Janama sarthakavallve
Jaya jaya shri raghavendra guruve

Thilidu thiliyade madidha emma tappugallanella mannisi
Samsaradha birugalige sikkiruve rakshisi
Raghavendra namo namo namo namo
Nnivenna kaipidadere na nimma bidenu
Nimma nithya seve niranthara dhayana
Labhisali uttamotthamare manasa shirasa namami

Jaya jayashri raghavendra guruve namami shri raghavendra guruve
Namo namo namo namo raghavendrare raghavendrare raghavendrare
Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve Manthralaya prabhuve
Nimma padagalige sharanu nimma padagalige shranu

ಶರಣು ಗುರುರಾಜ ಶರಣು ರವಿ ತೇಜ – Sharanu gururaja sharanu ravi teja Lyrics

thumb_IMG_4519_1024

Ms. Shashikala has posted the lyrics for an amazing song on our Beloved Rayaru. Thanks Ms. Shashikala for posting the same.

ಶರಣು  ಗುರುರಾಜ  ಶರಣು  ರವಿ  ತೇಜ
ನಂಬಿದವರ  ಬೇಡಿಕೆಗಳ  ನೀಡುವಂಥ ಯೋಗಿ ರಾಜ  II ಪ  II

ತುಂಗಾ ನದಿಯ  ತೀರವಾಸಿ ವರಮಂತ್ರಾಲಯ  ತಾಪಸಿ
ಬೃಂದಾವನ  ಜ್ಯೋತಿ  ರೂಪ  ನೀವೇ  ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ  II ಶರಣು  II

ಗುರುವು  ನೀವೇ  ತಂದೆ  ನೀವೇ  ನಮ್ಮಕಾಯುವ ದೈವ  ನೀವೇ
ನಿಮ್ಮ  ನಾಮಾಮೃತವ ಜಪಿಸಿ  ಚಿಂತೆಗಳನು  ಮರೆವೆ  ನಾನು  II ಶರಣು  II

Sharanu gururaja sharanu ravi teja
Nambidavara bedikegala niduvantha yogi raja II pa II
Thunga nadiya tiravasi varamanthralaya tapasi
brindavana jyothi roopa nive namage darideepa II sharanu II
Guruvu nive thande nive nammakayuva daiva nive
Nimma namamamruthava japise chinthegalanu mareve nanu II sharanu II

You can listen to the song on youtube here:

 

 

JIvakusumavidu Misalu Ninage – ಜೀವಕುಸುಮವಿದು ಮೀಸಲು ನಿನಗೆ Lyrics

Contributed by Ms. Bhavana Damle. An amazing composition from Pujya Sree Swami Brahmananda Ji of Chinamaya Mission. Thanks, Bhavana for any amazing song and lyrics.

ರಚನೆ: ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜೀ, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್
ಗಾಯಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಜಯತೀರ್ಥ

ಜೀವಕುಸುಮವಿದು ಮೀಸಲು ನಿನಗೆ
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ |
ನೇಸರನ ಹೊಂಗಿರಣ ಸೋಂಕದ ಮುನ್ನ
ಸುಳಿಯುವ ತಂಗಾಳಿ ಸೋಂಕದ ಮುನ್ನ
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

ಪಾತಾಳದಿಂದಾಚೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದಾಚೆ ನಿನ್ನಯ ಮುಕುಟ
ಬೃಹತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಪತೆಯು ನಾನು
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

ಬೇಡನ ಕೊಂಡೊಯ್ದೆ ಕೈಲಾಸನಿಧಿಗೆ
ಕೂರಂಬು ಎಸೆದ ನರನಿಗೆ ಒಲಿದೆ
ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಿಯ ನೀನು
ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವ ದೇವಾಧಿದೇವ ||

jIvakusumavidu mIsalu ninage
uddharisu dEva dEvAdhidEva |
nEsarana hoMgiraNa sOMkada munna
suLiyuva taMgALi sOMkada munna
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

pAtALadiMdAce ninnaya caraNa
brahmAMDadiMdAce ninnaya mukuTa
bRuhattu nInu alpateyu nAnu
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

bEDana koMDoyde kailAsanidhige
kUraMbu eseda naranige olide
Baktiya priya nInu Baktara priya nInu
uddharisu dEva dEvAdhidEva ||

Yakshagana in SBAT, Maryland – October 10th

The temple I often write about here in Maryland, USA is hosting artists from Karnataka, who are going to perform Yakshagana. If you are free and near the area, please do visit. I will try visiting as well. I have seen Yakshagana once and just love the art.

Details attached below.

24/7 Radio on Guru Raghavendra

Radio

Mr.DIWAKAR RAO N sent me an email a couple days back about the Radio. He had sent me a link of Android radio on Guru Raghavendra, which naturally didn’t work for me since I have an iPhone. Tried many options and couldn’t get it working. So, I did what best I do, googled the same and alas found the link on Facebook and a couple other places for the radio.

For those of you having an Android phones, you can download the same from the link below:

Guru Raghavendra Bhakthi Radio – Android Apps on Google Play

For those of you having a iPhone, the following search on the AppStore allows you to download the app:

Guru Raghavendra Radio

For those of you who want to listen on your laptop, below is the link:

http://www.gururaghavendraradio.org/

So, doesn’t matter what device or computer you have, you can now listen to Songs and Pravachanas at your finger tips.  I heard a few amazing songs, and still looking for the lyrics. Once found will post it here.

Once again, Thanks Mr.DIWAKAR RAO N  for sharing such a wonderful link.

The program schedule as per the website is as such:

  • Guru Raghavendra Radio Schedule (24×7) every day – All times Mantralayam (india) Time:
  • Tamil Songs Morning – 4:00 am – 6:30 am
  • Suprabatha Seva – 6:30 am
  • Devotee Time (Real Interviews with devotees on Rayarus miracles in Kannada, English, Tamil and Telugu) – 1 AM ,3 am, 9 am , 11 am, 12:30 pm, 3 pm, 6 pm,8 pm, 10 pm
  • Tamil Songs Evening – 4 pm
  • Kannada Dasa Vaibhava will play All other times other than the times listed above. Rare songs on Rayaru sung by great haridasas in Kannada

Shree Raghavendra Sthavana Lyrics

IMG_4546

As requested by you all, attached is the scanned version of the song. A very old book and very dear to me. At a later date I will try to convert the same into English for those of you who don’t know Kannada. But for right now,please read the lyrics. At a few places since the book is very old, the letters are not visible. Let me know and I can update the comments sections for the same.

Guru Sthavana

This is one of the oldest lyrics I have in my book given to me by my Late Grandfather. It has the lyrics for Shree Raghavendra Sthavana. I learned the lyrics by my Mom.

During the Aaradhane the past three days, I was reciting this to our beloved Rayaru. My Husband recorded it today during the evening pooje. Attached is the video for the same. I will post the lyrics as and when I get time.

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ – Ithange Iruveno Hariye Lyrics

Lord_Sreenivasa

An amazing lyrics contributed by Ms. Bhavana Damle. Thanks, Bhavana.

ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು

ಇಟ್ಹಾಂಗೆ ಇರುವೆನೊ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ ||ಪ||
ಸೃಷ್ಟಿವಂದಿತ ಪಾದಪದುಮ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ||ಅ.ಪ||

ಸಣ್ಣ ಶಾಲ್ಯೋದನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ
ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲಿ ಭೋಜನ
ಘನ್ನಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕದನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಾಯ್ಬಿಡಿಸುವಿ ಹರಿಯೇ ||೧||

ಕೆಂಪಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರ ಉಡಿಸುವಿ
ಸೊಂಪಿನಂಚಿನ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವಿಯೋ
ಕಪಿಲಹರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ತಪ್ಪಿದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಕಪರ್ದಕ ಕೌಪೀನವು ದೊರೆಯದೊ ಹರಿಯೇ ||೨||

ಗಂಗಾಜನಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿನ್ನಯ ಭಕ್ತರ
ಸಂಗವಿರಲಿ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗ ಬ್ಯಾಡ
ಅಂಗನೆಯರ ಕೂಡಿ ಅನಂಗಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ
ಭಂಗವ ಪಡಲಾರೆ ಶ್ರೀರಂಗವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ||೩||

*******

iThAMge iruveno hariyE enna doreyE ||pa||
sRuShTivaMdita pAdapaduma SrIhariyE ||a.pa||

saNNa SAlyOdanna beNNe kAsida tuppa
cinnada harivANadali BOjana
Gannamahima ninna karuNa tappida myAle
kadanna kANade bAybiDisuvi hariyE ||1||

keMpili poLeva pItAMbara uDisuvi
soMpinaMcina SAlu hodisuviyO
kapilaharE ninna kRupeyu tappida myAle
kapardaka kaupInavu doreyado hariyE ||2||

gaMgAjanaka pAMDuraMga ninnaya Baktara
saMgavirali duShTara saMga byADa
aMganeyara kUDi anaMgabANake siluki
BaMgava paDalAre SrIraMgaviThala hariyE ||3||

https://www.youtube.com/watch?v=ezJsqwPUrJo

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,529 other followers

%d bloggers like this: