Archive for the ‘Shri Raghavendra Swamy’ Category

New Nava Ratna Kavacha at Mantralaya

What an amazing Brindavana to see today. Our beloved Rayaru looks stunning in this new Nava Ratna Kavacha.

A picture collage compiled from FaceBook pictures. And a video from SRSMutta.org. Blessed we are the even more blessed are the couple who dedicated this to our Rayaru

And the video showing the same.

Tugona Banni Rayara Lyrics

An amazing lyrics on Rayaru to be sung after your Bhajane.

Will share the audio soon.

Lyrics in Kannada and English.

Composer : Shree Shymasundara Dasaru

ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾಯರ | ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||ಪ||

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ | ಭಕುತಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಕೂಗಿ |

ಪಿತಗೆ ಮುಕುತಿ ಪಥವ ತೋರಿದ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||1||

ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಳು | ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಮೆರೆಯುತಿರುವಾ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮತೋದ್ಧಾರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||2||

ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು | ಯೋಗಿವರ್ಯರಾಗಿ ಮೆರೆದ |

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತೀಂದ್ರರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||3||

ಮಂತ್ರಪುರದಿ ನಿಂತು ಭಜಿಪರ | ಅಂತರಂಗವನ್ನೆ ತಿಳಿದು |

ಸಂತಸದಿ ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಪ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||4||

ನಾಮಸ್ಮರಣಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ | ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನೆ ಕೊಡುವ |

ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಹರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರ | ರಾಯರ ತೂಗೋಣ ಬನ್ನಿ ||5||

Tūgōṇa banni rāyara | tūgōṇa banni ||pa||

prathama prahlādanāgi | bhakutiyinda hariya kūgi |

pitage mukuti pathava tōrida | rāyara tūgōṇa banni ||1||

candrikārya bhūmiyoḷu | pūrṇacandranante mereyutiruvā |

ānandatīrtha matōd’dhārara | rāyara tūgōṇa banni ||2||

bhōga bhāgyavella toredu | yōgivaryarāgi mereda |

rāghavēndra yatīndrara | rāyara tūgōṇa banni ||3||

mantrapuradi nintu bhajipara | antaraṅgavanne tiḷidu |

santasadi pūrṇagōḷipa | rāyara tūgōṇa banni ||4||

nāmasmaraṇi mātradinda | kāmitārthavanne koḍuva |

śyāma sundara harige priyara | rāyara tūgōṇa banni ||5||

The Laghu Raghavendra Stuti

I recite this almost every day, simple 5 stanzas. Last week during Aaradhane, Sri.Nagendra Udupa our Chief Priest of SKVNC, recited this and a few members saw me reciting and asked me to share the lyrics. So, reposting the same for benefit of one and all. Our chief priest at SKVNC is a gem and I can’t find a word in our English dictionary to describe him, we are blessed to be part of this temple and it must be our purva janmada punya to be here seeing him performing pooje to our Muudu Krishna, Mukhya Prana Devaru and our Beloved Rayaru.

Lagu Raghavendra Stuti is also called Anu Raghavendra Stuti in some of my books.

A few pictures from 2022 Aaradhane from Mantralaya.

ಲಘು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ತುತಿ

॥ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯಚ |

ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ

ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೀಂದೀವರೇಂದವೇ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುವೇ ನಮೋತ್ಯಂತ ದಯಾಲುವೇ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಾಬಿಸಂಭೂತಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಕಲಾನಿಧೀನ್ |

ಸೇವೇ ಸುಜ್ಞಾನಸೌಖ್ಯಾರ್ಥ೦ ಸಂತಾಪತ್ರಯ ಶಾಂತಯೇ ॥೩॥

ಆಘಂ ದ್ರಾವಯತೇ ಯಸ್ಮಾದ್ವಂಕಾರೋ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ ।

ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿಸ್ತಸ್ಮಾಲ್ಲೊಕೇ ಖ್ಯಾತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥೪॥

ವ್ಯಾಸೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಬೀಜಃ ಶ್ರುತಿಭುವಿ ಭಗವತ್ಪಾದಲಬ್ಬಾಸ್ಕುರಶ್ರೀ |

ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಷತ್ನಭಿನ್ನೋಜನಿ ಜಯಮುನಿನಾ ಸಮ್ಯಗುದ್ದಿನ್ನ ಶಾಖಃ

ಮೌನೀಶವ್ಯಾಸರಾಜಾದುದಿತ ಕಿಸಲಯಃ ಪುಷ್ಟಿತೋಯಂ ಜಯೀಂದ್ರಾದ್ |

ಅದ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾದ್ವಿಲಸತಿ ಫಲತಿ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಖೀ ॥೬॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಘುರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ತುತಿ: ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

And here it is translated in Google to English.

Laghu rāghavēndra stuti

॥ pūjyāya rāghavēndrāya satyadharma ratāyaca |

bhajatāṁ kalpavr̥kṣāya namatāṁ kāmadhēnavē

durvādidhvāntaravayē vaiṣṇavīndīvarēndavē

śrī rāghavēndraguruvē namōtyanta dayāluvē ||2 ||

śrī sudhīndrābisambhūtān rāghavēndrakalānidhīn |

sēvē sujñānasaukhyārtha0 santāpatraya śāntayē॥3॥

āghaṁ drāvayatē yasmādvaṅkārō vān̄chitapradaḥ।

rāghavēndrayatistasmāllokē khyātō bhaviṣyati॥4॥

vyāsēna vyāptabījaḥ śrutibhuvi bhagavatpādalabbāskuraśrī |

praśne riṣatnabhinnōjani jayamuninā samyaguddinna śākhaḥ

maunīśavyāsarājādudita kisalayaḥ puṣṭitōyaṁ jayīndrād |

adya śrī rāghavēndrādvilasati phalati madhvasid’dhāntaśākhī॥6॥

iti śrī laghurāghavēndrastuti: Sampūrṇam॥

śrī bhāratīramaṇa mukhya prāṇāntargata śrī kr̥ṣṇārpaṇamastu |

2022 Rayara Aaradhane Pictures

I hope you all had a wonderful and blessed 2022 Aaradhane of our beloved Rayaru.

I had an amazing 3 days spent in the premises of Shree Krishna Vrindavana temple, North Carolina. I don’t remember for ages spending all 3 days morning and evening pooje at any Rayaru temple. Even while I was in Bangalore for a couple years, due to crowd we visited either in the morning or evening.

With SKV Temple, we were able to be part of both morning and evening pooje to Rayaru. Seeing the pooje done by Acharyaru Shri Nagendra Udupa was a feast to our eyes. And relishing the delicious food prepared by Shri Gundu Rao was another attraction.
When we decided to move to North Carolina, I was very nervous, stressed and couldn’t sleep for weeks. But, the love and affection we have received at the SKV temple, has made this move very sweet and truly feel blessed to be part of this extended family in North Carolina.

I am sharing pictures from the temple. This google picture was taken during Madhya Aaradhane.

https://photos.app.goo.gl/RzkDHhsFUdTtqF9K7
Special thanks to Anuradha Shrikanth Belpu for the photos and all credit to the temple.

We also have live recording on Facebook and you can see our Bhajane(at 3.25.00 hours) as well at the end.

If you have an account, you can watch it even now:

https://www.facebook.com/skvtemplenc/videos/477897493698603/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2T&ref=sharing

Let me know how you all celebrated Rayara Aaradhane.

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane 2022

 • August 12th – Friday – Sree Raghavendra Swamy Poorva Aaradhane

 • August 13th – Saturday – Sree Raghavendra Swamy Madya Aaradhane

 • August 14th – Sunday – Sree Raghavendra Swamy Uttara Aaradhane

Same dates in India and USA and many other countries. The much awaited Aaradhane is this week. It is going to be an exciting weekend for all Rayaru devotes all across the world. Every moment the only thing we can do is recite his name and get his blessings. 

RAYARU BLESS US ALL. RAYARU GIVE US ALL UTMOST STRENGTH TO BEAR ALL THE CHALLENGES LIFE THROWS AT US. 

As always, I will share as many photos of Aaradhane as possible. My blog is getting to its maximum space limit, may not be able to upload pictures, I will post all pictures on YouTube and share a link. 

If you are in any part of the world and want to share pictures of Aaradhane in your country, please share with me and I will upload them all.

rayaru2-2021

Shri Raghavendra Swamy Aaradhane  is celebrated all across the world, and many households.

If you need to know how to do Seva, here is a link from a web site about who and how the seva should be performed. Read the link here:

In paragraph 10, it clearly states other ways of offering seva to Rayarau as such:

10.Are there other ways of performing Seva to Rayaru?

Yes. As stated before, if one is sincere and devoted to Hari, Vayu and Rayaru, there are many ways of performing Seva to Rayaru. The following section lists some of the main ones:

a) Sitting in one place and reciting Sri Raghavendra stotra 108 times.

b) Hejje namaskara (going around the Brindavana advancing one foot at a time and performing namaskara for each stride)

c) Urulu Seva – rolling on the body and going around the brindavana. This is forbidden for women.

d) Reciting Sri Raghavendra stotra 108 times while performing abhisheka for Rayara Brindavana with cow’s milk.

e) Going through religious works composed by great gyaanis; some of the popular ones are Sudha, Parimala, Sri Madhva Vijaya,Sri Raghavendra Vijaya etc.

In all of the above cases, the main ingredient is sincerity, pure heart and intense devotion.

I have added several lyrics on Shri Raghavendra Swamy in this blog, you can look for those at the lyrics page, or click on the Shri Raghavendra Swamy categories section and you will be listed with several songs. I have also recorded so many songs on YouTube. Below is the link with a playlist of all Rayaru songs:

A new page is also created with all the lyrics for our beloved Rayaru.

RAYARA ARADHANA 2022 at SKV NC

Here at my second home at North Carolina, Rayara Aradhane is being celebrated all 3 days, August 12th and 14th at the temple. And August 13th Madhya Aradhane at the Hindu Society of North Carolina Main Hall.

Guru Raghavendra Swamy Aradhana
Poorvaradhana (at SKVNC) Fri Aug 12
Madhyaradhana (at HSNC) Sat Aug 13
Uttararadhana (at SKVNC) Sun Aug 14

Both these locations are just 6 mins drive for me. I am super excited to be part of the celebrartions.

Hope you all can join and we can get the blessings from our Beloved Rayaru.

All details in the temple blog can be found here: https://skvnc.org/aradhana/

Upcoming Shravana Masa Festivals – July – August 2022


As per Shubhakruth Nama Samvatsara Panchanga, this year Shravana Masa starts from July 29th and ends on August 27th 2022.

There are many festivals during this month and as always I will re-post slokas, pooja details and many more details a few days before each of these important dates. Here is a list of important dates and festivals during Shravana Masa 2022.

Shree Mangala Gowri Vrata

All details for this festival can be found here:

Vrata Details.

 • August 2nd – Tuesday

 • August 9th – Tuesday

 • August 16th – Tuesday

 • August 23rd – Tuesday

Nagara Chathurthi & Panchami

2021-nagara-chaturthi

Pooja Details.

 • August 1st Monday– Nagara Chathurthi

 • August 2nd Tuesday – Nagara Panchami

Shravana Masa Shree Lakshmi Pooja

Pooja Details.

 • July 29th– Friday

 • August 5th – Friday

 • August 12th – Friday

 • August 19th – Friday

 • August 26th – Friday

Shree Vara MahaLakshmi  Pooja Vrata

Vrata Details.

 • August 5th – Friday

Upakarma

 • August 11th – Thursday – Rigveda Upakarma ( USA)

 • August 11th – Thursday – Yajurveda Upakarma ( USA)

 • August 12th – Friday – Rigveda Upakarma ( India)

 • August 11th – Friday – Yajurveda Upakarma ( India)

Shree Raghavendra Swamy  Aaradhane

Continue reading

Pushya Nakshatra and Thursday – July 28th 2022

This coming Thursday is an amazing day with so many festivals. It is Amavasya, It is the last day of Ashada Masa, we have Bheemana Amavasya, or Gandana Pooje or often called Jyothirbheemeshwara Vrutha on this same day.  I will soon post details about all the upcoming festivals in Shravana Masa and details about Gandana Pooje. 

The common interpretation of Pushyaarka Yoga is the combination of Pushya Nakshatra and Thursday or Sunday.This common interpretation is when moon entering Pushya nakshatra on Thursday  or Sunday is PushyArka yoga .

July 28th 2022  is Pushya Nakshatra and Thursday. I saw calendars in both India and USA both have the Nakshatra and Amavasya also.

Raghavendra Mutta says “On this Holy day one should Recite or Chant Guru Stotra ( Raghavendra Stotra)s, Singing songs will bring happiness and prosperity in your life.”

The significance of this day is also mentioned in Rayara Stotra – 27th Stanza.

Screen Shot 2015-04-21 at 6.27.06 PM

Screen Shot 2015-04-21 at 6.28.01 PM

Anyone who recites this holy Sri Raghavendra Stotram 108 times with intense devotion, on the occasion of solar/lunar eclipse or the combination of Sunday with the star Pushya, will be relieved of all evil influence, e.g., haunting etc. (27)

You can find more details about this great day below in the link:

To find lyrics on Rayaru, please visit this page:

The Raghavendra Stotra to be recited is posted here:

Shri Raghavendra Stotra or Shri Poornabhodha Stotra Lyrics/

Mangala Slokas at Shri Krishna Vrundavana, North Carolina

Like I mentioned in my previous posts, we visit the temple twice or thrice a week here in North Carolina. Thursday’s for the evening Bhajane 100% we have been all 4 weeks. We also visit the temple Saturday’s after our visit to the Venkateshwara temple.

On Thursday’s after reciting Rayaru Stotra, Mangalashtaka, Jaya Jaya Veeve, at the end they recite Managala Slokas. Thought of posting so if you are doing Bhajane you can recite it as well at the end.

As always Lyrics in Kannada followed by in English. I will also post a video soon.

ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಮಂಗಳಂ ||pa||

ಅಕ್ರೂರಗೊಲಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ

ನಕ್ರನ ಗೆಲಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗೆ

ಶಕ್ರನ ಗರ್ವ ಪಹಾರವ ಮಾಡಿದ

ಶುಕ್ರನ ಶಿಷ್ಯನ ಗೆಲಿದವಗೆ ||1||

ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ಶ್ರೀರಂಗನಿಗೆ

ರಂಗುಮಾಣಿಕದುಂಗುರದವಗೆ

ಭೃಂಗಕುಂತಳೆಯರ ವ್ರತವನೆ ಕೆಡಿಸಿದ

ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಶುಭಾಂಗನಿಗೆ ||2||

ಧರೆಯೊಳಧಿಕ ವೆಂಕಟಾಚಲಗೆ

ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಲಿ ನೆಲಸಿಹಗೆ

ಪರತತ್ವ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ

ವರವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ||3||

ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ

ಬುಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್‌

ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್‌ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ

ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆಯಿಂದ


ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯ ಭರದಿಂದ


ಇವೆರಡರ ಭಾಧೆಗೆ ನಾ ಒಳಗಾದೆನೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ

ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ||

ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ

ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ |

ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭ ವಾರ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ |

ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ |

ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ |

ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪುರುಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೂ ||

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಹರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಸಿರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಹರಿಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯಗೆ |

ಶುಭವಿದು ಶೋಭನಾ ಸಿರಿಗೆ ||

Maṅgaḷaṁ jayamaṅgaḷaṁ maṅgaḷaṁ śubhamaṅgaḷaṁ ||pa||

akrūragolida trivikramage


nakrana gelida parākramige


śakrana garvapahārava māḍida


śukrana śiṣyana gelidavage ||1||

gaṅgeya paḍeda śrīraṅganige


raṅgumāṇikaduṅguradavage


bhr̥ṅgakuntaḷeyara vratavane keḍisida


aṅgajanayya śubhāṅganige ||2||

dhareyoḷadhika veṅkaṭācalage


sthiravāgi puṣkariṇili nelasihage


paratatva śrīpurandaraviṭhalage


varaveṅkaṭēśa śrīnivāsage ||3|| 

kāyēna vācā manasēndriyairvā budhyātmanā vā prakr̥tēḥ svabhāvāt‌ ।
karōmi yadyat‌ sakalaṁ parasmai nārāyaṇāyēti samarpayāmi ||

Hagalu ninna neneyalilla hasive thrusheyinda


Irulu ninna neneyalilla nidreya bharadinda


Iveradara bhaadhege naa olagaadeno purandaravitala


Karunisi kayo purandara vitala||

Indina dinave shubha dinavu |
Indina vaara shubha vaara |
Indina taare shubha taare |
Indina yoga shubha yoga |
Indina karana shubha karana |
Indina lagna shubha lagna |
Indu shree purundara vittalaraayana |
Paadida dinave shubha dinavu |

Shubhavidu shobhana harige |
Shubhavidu shobhana sirige |
Shubavidu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana harige |
Shubavidhu purandara vittala raayage
Shubhavidu shobhana sirige |

Lord KrishnaSri Mukhyaprana Devaru

ShreeRaghavendra Gurugalu

Attached is the link for the temple website.

https://skvnc.org/temple/

NR Colony Rayara Mutta, Bangalore

Each and every day I was in Bangalore, I visited NR Colony Mutta. It has a special place in my heart. We have done so many Kalyanotsava, Rayaru seva and also Anna Muhurtha for my Daughter here in NR Colony mutta.

The Alankara on special days, the brindavana adorned with flowers, or just brindavana with a minimum Tulasi Hara on Ekadashi brings in so much devotion towards Rayaru. The Gandha Lepana on Akshaya Tadige was just awesome.

I truly miss going to Rayaru mutta everyday. On one occasion, while my Daughter ( who visited India with us for just 4 days) and I entered the Mutta, white flowers fell from Rayaru brindavana. We both saw that and were ecstatic. Rayare Gathiyu Namage.

A few of the pictures I took is shared in the video below.

%d bloggers like this: