Archive for the ‘Sri Purandara Dasaru’ Category

Madhvaraya Guru Madhvaraya Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & Jan 30 India

Today we are attending the celebrations at our SKV, NC temple. I will share a video tomorrow with all details.

Composer : Sri Purandara Dasaru

ಮಧ್ವರಾಯಾ-ಗುರು-ಮಧ್ವರಾಯಾ
ಮಧ್ವರಾಯಾ-ಗುರು-ಮಧ್ವರಾಯಾ || pa ||

ರಾಮಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಆ ಮಹಾ ಹನುಮನಾದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ವಾಮಮುಷ್ಟಿಲಿ ರಾವಣನ ಗೆಲಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಸುರರಿಗಿತ್ತೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 1 ||

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದೊಳೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ದುಷ್ಟಕುಲಕೆ ಭೀಮನಾದ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ಕುಟ್ಟಿದೆ ಕೌರವರನೆಲ್ಲ ಮಧ್ವರಾಯಾ – ಶ್ರೀ –
ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದೆಯೊ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 2 ||

ಧರೆಯೊಳು ಯತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಗುರುವ್ಯಾಸರ ಹಿತವ ಪಡೆದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ ||
ದುರುಳವಾಯಿಮತವ ಮುರಿದೆ ಮಧ್ವರಾಯಾ |
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನಾದ ಮಧ್ವರಾಯಾ || 3||

Madhvarāyā-guru-madhvarāyā

madhvarāyā-guru-madhvarāyā || pa ||

rāmāvatāradoḷom’me madhvarāyā |

ā mahā hanumanāde madhvarāyā ||

vāmamuṣṭili rāvaṇana gelide madhvarāyā ||

kāmitārtha surarigitte madhvarāyā || 1 ||

kr̥ṣṇāvatāradoḷom’me madhvarāyā |

duṣṭakulake bhīmanāda madhvarāyā ||

kuṭṭide kauravaranella madhvarāyā – śrī –

kr̥ṣṇana prītiya paḍedeyo madhvarāyā || 2 ||

dhareyoḷu yatiyāgi janiside madhvarāyā |

guruvyāsara hitava paḍede madhvarāyā ||

duruḷavāyimatava muride madhvarāyā |

purandara viṭhalana dāsanāda madhvarāyā || 3||

Plain English

Madhvaraya-guru-madhvaraya

madhvaraya-guru-madhvaraya || pa ||

ramavataradolom’me madhvaraya |

a maha hanumanade madhvaraya ||

vamamustili ravanana gelide madhvaraya ||

kamitartha surarigitte madhvaraya || 1 ||

krsnavataradolom’me madhvaraya |

dustakulake bhimanada madhvaraya ||

kuttide kauravaranella madhvaraya – sri –

krsnana pritiya padedeyo madhvaraya || 2 ||

dhareyolu yatiyagi janiside madhvaraya |

guruvyasara hitava padede madhvaraya ||

durulavayimatava muride madhvaraya |

purandara vithalana dasanada madhvaraya || 3||

Mukhyaprana Enna Guruve Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & India

Composer : Shri Purandara Dasaru

Picture Credit: Udupi Temple Sri Hanuman

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾ ಎನ್ನ ಗುರುವೇ || pa ||
ರಕ್ತಸಾಂತಕ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಿಜದಾಸ || A PA ||

ತಂದೆ ನೀನೆ ಎನಗೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ |
ಬಂಧು ನೀನೆ ಎನಗೆ ಬಳಗ ನೀನೇ ।
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಿಪನು ನೀನೇ || 1 ||

ತಾತ ನೀನೇ ಎನಗೆ ಕರ್ತ ನೀನೇ |
ವಿತ್ತ ನೀನೆ ಎನಗೆ ವಿಭವ ನೀನೆ |
ಸತ್ಯ ನೀನೇ ಸದಾಚಾರವು ನೀನೇ || 2 ||

ಸುಖವು ನೀನೇ ಎನಗೆ ಸುಲಭ ನೀನೇ |
ಏಕಾಂತ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಭಕುತ ನಿಜವು ನೀನೇ || 3 ||

Mukhyaprāṇā enna guruvē || pa ||

raktasāntaka śrī rāmana nijadāsa || A PA ||

tande nīne enage tāyi nīne | bandhu nīne enage baḷaga nīnē। endendigū nam’mellara rakṣipanu nīnē || 1 ||

tāta nīnē enage karta nīnē | vitta nīne enage vibhava nīne | satya nīnē sadācāravu nīnē || 2 ||

sukhavu nīnē enage sulabha nīnē | ēkānta śrī purandaraviṭhalana bhakuta nijavu nīnē || 3 ||

Plain English

Mukhyaprana enna guruve || pa ||

raktasantaka sri ramana nijadasa || A PA ||

tande nine enage tayi nine | bandhu nine enage balaga nine। endendigu nam’mellara raksipanu nine || 1 ||

tata nine enage karta nine | vitta nine enage vibhava nine | satya nine sadacaravu nine || 2 ||

sukhavu nine enage sulabha nine | ekanta sri purandaravithalana bhakuta nijavu nine || 3 ||

Parama Padaviya Niva Gurumukhya Pranana Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & Jan 30th India

Composer : Sri Purandara Dasaru

In this composition, Dasaru is talking about the three Avataras of Sri Madhwacharyaru. The first paragraph about Hanuma, second Bheema and third Gurugalu.

ಪರಮ ಪದವಿಯ ನೀವ ಗುರುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ
ಧರೆಯೊಳಗುಳ್ಳ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಭಜಿಸಿರೊ || pa ||

ಅಂದು ತ್ರೇತೆಯಲಿ ಹನುಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ |
ಬಂದು ದಾಶರಥಿಯ ಪಾದಕೆರಗಿ ||
ಸಿಂಧುವನೆ ದಾಟಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ದಾನವರ |
ವೃಂದಪುರ ದಹಿಸಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ತಂದವನ || 1 ||

ದ್ವಾಪರಯುಗದಲಿ ಭೀಮಸೇನ ನೆನಿಸಿ |
ಶ್ರೀಪತಿಯ ಪಾದ ಕಡು ಭಜಕನಾಗಿ ||
ಕೋಪಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದುಃಶಾಸನನನು ಸೀಳಿ |
ಭೂಪರ ಬಲದೊಳಗೆ ಜರಜರೆದು ಕರೆದವನ || 2 ||

ಕಲಿಯುಗದಲಿ ತುರೀಯಾಶ್ರಮವನೆ ಧರಿಸಿ |
ಕಲುಷದ ಮಾಯಿಗಳನು ಸೋಲಿಸಿ ||
ಖಿಲವಾದ ಮಧ್ವಮತವನೆ ನಿಲಿಸಿ |
ಪುರಂದರವಿಠಲನೆ ಪರದೈವನೆಂದೆನಿಸುವನ || 3 ||

Parama padaviya nīva gurumukhya prāṇana dhareyoḷaguḷḷa mānavarella bhajisiro || pa ||

andu trēteyali hanumanāgi avatarisi | bandu dāśarathiya pādakeragi || sindhuvane dāṭi mudrikeyannu dānavara | vr̥ndapura dahisi cūḍāmaṇiya tandavana || 1 ||

dvāparayugadali bhīmasēna nenisi | śrīpatiya pāda kaḍu bhajakanāgi || kōpāvēśadalli duḥśāsanananu sīḷi | bhūpara baladoḷage jarajaredu karedavana || 2 ||

kaliyugadali turīyāśramavane dharisi | kaluṣada māyigaḷanu sōlisi || khilavāda madhvamatavane nilisi | purandaraviṭhalane paradaivanendenisuvana || 3 ||

Parama padaviya niva gurumukhya pranana dhareyolagulla manavarella bhajisiro || pa ||

andu treteyali hanumanagi avatarisi | bandu dasarathiya padakeragi || sindhuvane dati mudrikeyannu danavara | vrndapura dahisi cudamaniya tandavana || 1 ||

dvaparayugadali bhimasena nenisi | sripatiya pada kadu bhajakanagi || kopavesadalli duhsasanananu sili | bhupara baladolage jarajaredu karedavana || 2 ||

kaliyugadali turiyasramavane dharisi | kalusada mayigalanu solisi || khilavada madhvamatavane nilisi | purandaravithalane paradaivanendenisuvana || 3 ||

Madhvamuniye Guru Madhvamuniye Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & Jan 30th India

Composer : Shri Purandara Dasaru

ಮಧ್ವಮುನಿಯೆ – ಗುರು – ಮಧ್ವಮುನಿಯೆ
ಮಧ್ವಮುನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ | ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾಣಿರೊ || ಅ.ಪ ||

ಅಂದು ಹನುಮಂತನಾಗಿ | ಬಂದ ರಾಮಪದಾರ-
ವಿಂದದಿ ನೆರೆದು ತುಂಬಿಯಂದದಿ ಶೋಭಿಸಿದ || 1 ||

ಏಣಾಂಕವಂಶದಿ ಪುಟ್ಟಿ | ಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕ ಶಿರೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಗೆ ! ಪ್ರಾಣನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ || 2 ||

ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ | ದಿಟ್ಟನಾಗಿ ಪುರಂದರ |
ವಿಠಲಗಾವಾಸವಾದ | ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಲೊಪ್ಪುವಂಥ || 3 ||

Madhvamuniye – guru – madhvamuniye

madhvamuni nam’mellara | ud’dharisuva kāṇiro || a.Pa ||

andu hanumantanāgi | banda rāmapadāra-

vindadi neredu tumbiyandadi śōbhisida || 1 ||

ēṇāṅkavanśadi puṭṭi | kṣōṇipālaka śirō

māṇikyavāgi harige! Prāṇanendenisikomba || 2 ||

kaṭṭakaḍeyalli yōga | diṭṭanāgi purandara |

viṭhalagāvāsavāda | peṭṭigeyoloppuvantha || 3 ||

Plain English

Madhvamuniye – guru – madhvamuniye

madhvamuni nam’mellara | ud’dharisuva kaniro || a.Pa ||

andu hanumantanagi | banda ramapadara- vindadi neredu tumbiyandadi sobhisida || 1 ||

enankavansadi putti | ksonipalaka siro manikyavagi harige! Prananendenisikomba || 2 ||

kattakadeyalli yoga | dittanagi purandara | vithalagavasavada | pettigeyoloppuvantha || 3 ||

Madhvarayara Nenedu Suddharagiro Lyrics and Audio

P.S: Madhwa Navami Jan 29th 2023 USA & Jan 30th India

This week I will try to post songs on Sri Hanuma Bheema and Madhwacharyaru. The books I have has 100s of lyrics. The ones that were very touching and I could sing myself I am posting those lyrics this week.

Composer : Shri Purandara Dasaru

ಮಧ್ವರಾಯರ ನೆನೆದು ಶುದ್ಧರಾಗಿರೊ |
ಹೊದ್ದಿ ವೈಷ್ಣವ ಮತವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿರೋ || pa ||

ಉದಯದಲ್ಲಿ ಏಳುವಾಗ ನದಿಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ
ಒದಗಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ
ಹೃದಯದಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ
ಸದಮಲಾನಂದ ಹನುಮನನ್ನು ನೆನೆಯಿರೊ || 1 ||

ಕಾಮವಿಲ್ಲದ ಹರಿಯ ಪೂಜೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಾಡುವಾಗ
ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವೈಷ್ಣವರು ಅರ್ಚಿಸುವಾಗ ||
ಆ ಮಹಾ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡುವಾಗ
ನೇಮದಿಂದ ಕೌರವಾಂತಕ ಭೀಮಸೇನನ ನೆನೆಯಿರೊ || 2 ||

ಕರಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥ ತುಳಸೀದಳವ ಮೆಲ್ಲುವಾಗ
ಪರಿಪರಿಯ ಪುಷ್ಪವೀಳ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ
ಸರುವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಗುರುಮಧ್ವರಂತರಾತ್ಮಕ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೊ || 3 ||

Madhvarāyara nenedu śud’dharāgiro |

hoddi vaiṣṇava matava bhavābdhi dāṭirō || pa ||

udayadalli ēḷuvāga nadiya snāna māḍuvāga odagi nitya karmagaḷannu naḍesuvāga hr̥dayadali bījākṣara mantragaḷannu japisuvāga sadamalānanda hanumanannu neneyiro || 1 ||

kāmavillada hariya pūje vaiśvadēva māḍuvāga prēmadinda vaiṣṇavaru arcisuvāga || ā mahā bhakṣyabhōjya ārōgaṇe māḍuvāga nēmadinda kauravāntaka bhīmasēnana neneyiro || 2 ||

karagaḷannu toḷedu tīrtha tuḷasīdaḷava melluvāga paripariya puṣpavīḷya arpisuvāga saruvāntaryāmi gurumadhvarantarātmaka purandara viṭhalage samarpaṇe māḍiro || 3 ||

Madhvarayara nenedu sud’dharagiro |

hoddi vaisnava matava bhavabdhi datiro || pa ||

udayadalli eluvaga nadiya snana maduvaga odagi nitya karmagalannu nadesuvaga hrdayadali bijaksara mantragalannu japisuvaga sadamalananda hanumanannu neneyiro || 1 ||

kamavillada hariya puje vaisvadeva maduvaga premadinda vaisnavaru arcisuvaga || a maha bhaksyabhojya arogane maduvaga nemadinda kauravantaka bhimasenana neneyiro || 2 ||

karagalannu toledu tirtha tulasidalava melluvaga paripariya puspavilya arpisuvaga saruvantaryami gurumadhvarantaratmaka purandara vithalage samarpane madiro || 3 ||

Ako Hagihane Iko Higihane Lyrics and Audio

Composer : Sri Purandara Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa-3.1

Picture Credit : Srirangapatna Sri Ranganatha Swamy Temple.

What an amazing lyrics from Dasaru, asking how does God look like? He helps us walk without legs, he holds us without hands. He helps us eat without teeth, helps us eat without stomach. Helps us see without eye sight, listen without ears, we cannot see him but he is around everywhere. He is in the white island sleeping in Ananthasana, who is in Vaikunta all the while Purandara Vittala.

How true it is right? We don’t see God, but we feel his presence every moment in our life.

ಅಕೋ ಹಾಗಿಹನೆ ಇಕೊ ಹೀಗಿಹನೆ || pa ||

ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವ ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಸುವ
ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಣಿಸುವ || 1 ||

ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಿವಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿಸುವ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳನೀತ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗುವ || 2 ||

ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನಂತಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ
ನಿತ್ಯ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಪುರಂದರವಿಠಲ || 3 ||

Akō hāgihane iko hīgihane || pa ||

kālillade naḍesuva kaiyillade hiḍisuva

hallillade tinnisuva hoṭṭeyillade uṇisuva || 1 ||

kaṇṇillade kāṇisuva kiviyillade kēḷisuva

kāṇisikoḷḷanīta oḷage horage tiruguva || 2 ||

śvēta dvīpadalli nintu anantāsanadalli malagi

nitya vaikuṇṭha vāsa purandaraviṭhala || 3 ||

Plain English:

Ako hagihane iko higihane || pa ||

kalillade nadesuva kaiyillade hidisuva hallillade

tinnisuva hotteyillade unisuva || 1 ||

kannillade kanisuva kiviyillade kelisuva

kanisikollanita olage horage tiruguva || 2 ||

sveta dvipadalli nintu anantasanadalli malagi

nitya vaikuntha vasa purandaravithala || 3 ||

Dasare Gatiyu Namage Lyrics and Audio

You can sing this in the same tune as Rayare Gathiyu Namage. An amazing lyrics on Guru Purandara Dasaru.

Composer : Shri Badarayana Vittala Dasaru

Ref: Sri HariBhajanamrutha Kalasha – Prahladacharya Kru Joshi

ದಾಸರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ | ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ || ಪ ||


ಕಾಸುವೀಸವು ಬೇಡದಂಥ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ಗತಿಯು ನಮಗೆ || ಅ ಪ ||

ನದಿಗಳಿಗೆ ಜಲಧಿಗತಿ ನರರಿಗೆಲ್ಲರ ಸುಗತಿ |
ಸುದತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಜ ಪತಿಯೇ ಗತಿಯು ||
ಸದಕಾಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಚರಣಗಳೆ ಗತಿಯು |
ಮುದದಿಂದ ಕರವೆತ್ತಿ ಕೂಗುವೆನು ಪುರಂದರ || ೧ ||

ತನಯರಿಗೆ ತಾಯಿಗತಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯು ಗತಿ |
ವನದ ಲತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತರುವೆ ಗತಿಯೋ ||
ಮನೆಗೆ ಬಂದತಿಥಿಗಳಿಗನ್ನದಾನವೆ ಗತಿಯೋ |
ದಣಿದ್ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗಿಡಗುಡಿ ಗೋಪುರವೇ ಗತಿಯೋ || ೨ ||

ರಾಮ ಕಪಿಗಳ ನಮ್ಮ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಾಯ್ದಂತೆ |
ಸ್ವಾಮಿ ಸಿರಿ ಬಾದರಾಯಣ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ||
ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಚರಣ ಭಜಕರನುದ್ಧರಿಪ |
ಆ ಮಹಾ ನಾರದಾತ್ಮಕರಾದ ಪುರಂದರ || ೩ ||

Dāsarē gatiyu namage | purandara dāsarē gatiyu namage || pa ||

kāsuvīsavu bēḍadantha siri purandara dāsarē gatiyu namage || a pa ||

nadigaḷige jaladhigati nararigellara sugati | sudatiyarigella nija patiyē gatiyu || sadakāla śiṣyarige gurucaraṇagaḷe gatiyu | mudadinda karavetti kūguvenu purandara || 1 ||

tanayarige tāyigati sasigaḷige maḷeyu gati | vanada lategaḷigella taruve gatiyu || manege bandatithigaḷigannadānave gatiyu | daṇid’hakkigaḷige giḍaguḍi gōpuravē gatiyu || 2 ||

rāma kapigaḷa nam’ma hanumappa kāydante | svāmi śirī bādarāyaṇa viṭhṭhalanna || śrī manōhara caraṇa bhajakaranud’dharipa | ā mahā nāradātmakarāda purandara || 3 ||

Dasare gatiyu namage | purandara dasare gatiyu namage || pa ||

kasuvisavu bedadantha siri purandara dasare gatiyu namage || a pa ||

nadigalige jaladhigati nararigellara sugati | sudatiyarigella nija patiye gatiyu || sadakala sisyarige gurucaranagale gatiyu | mudadinda karavetti kuguvenu purandara || 1 ||

tanayarige tayigati sasigalige maleyu gati | vanada lategaligella taruve gatiyu || manege bandatithigaligannadanave gatiyu | danid’hakkigalige gidagudi gopurave gatiyu || 2 ||

rama kapigala nam’ma hanumappa kaydante | svami sri badarayana viththalanna || siri manohara carana bhajakaranud’dharipa | a maha naradatmakarada purandara || 3 ||

Dasaraya Purandara Dasaraya Lyrics and Audio

I have posted so many lyrics composed Sri Jagannatha Dasaru. There is a page created as well.

1. https://meerasubbarao.wordpress.com/lyrics/composers/sri-jaganatha-vittala-dasaru/

2. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Sri+Jagannatha+Dasaru

Composer : Sri Jagannatha Dasaru

Book Ref: Samagra Dasa Sahitya vol14

I will try and post as many lyrics as possible for Sri Purandara Dasara Aaradhane.

ದಾಸರಾಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯ || pa ||

ದಾಸರಾಯ ಪ್ರತಿವಾಸರದಲಿ ಶ್ರೀನಿ
ವಾಸನ್ನ ತೋರೋ ದಯಾಸಾಂದ್ರ || a.pa ||

ವರದನಾಮಕ ಭೂಸುರನ ಮಡದಿ ಬ
ಸಿರಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದು ಮೆರೆದೆ ಧರಣಿಯೊಳು || 1 ||

ಕುಲಿಶಧರಾಹ್ವಯ ಪೊಳಲೊಳು ಮಡದಿ ಮ
ಕ್ಕಳ ಕೂಡಿ ಸುಖದಿ ಕೆಲ ಕಾಲದಲಿದ್ಯೊ || 2 ||

ವ್ಯಾಸರಾಯರಲಿ ಭಾಸುರ ಮಂತ್ರೋ ಪ
ದೇಶವ ಕೊಂಡು ರಮೇಶನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ || 3 ||

ಮನೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ವಾಹನ ವಸ್ತುಗಳನೆಲ್ಲ
ತೃಣಕೆ ಬಗೆದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆಂದೆ ಬುಧರಿಗೆ || 4 ||

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯೊಳ್ ನೀ ಕೃತಿ ಪೇಳಿ ಆ
ಪ್ರಾಕೃತ ಹರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತ ನೀನಾದ್ಯೊ || 5 ||

ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಿಮೆಗಳ
ಕೀರ್ತಿಸಿ ಜಗದಿ ಕೃತಾರ್ಥನೆಂದೆನಿಸಿದೆ|| 6 ||

ಪಾತಕ ವನಧಿ ಪೋತನೆನಿಪ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಸುಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಲಿಸಿದೆ || 7 ||

Dasaraya Purandara Dasaraya || pa ||

Dasaraya Prativasaradali Srini Vasanna Toro Dayasandra || a.pa ||

Varadanamaka Bhusurana Madadi Ba Sirali Janisi Bandu Merede Dharaniyolu || 1 ||

Kulisadharahvaya Polalolu Madadi Ma Kkala Kudi Sukhadi Kela Kaladalidyo || 2 ||

Vyasarayarali Bhasura Mantro Pa Desava Kondu Ramesana Olisidyo || 3 ||

Mane Dhana Dhan’ya Vahana Vastugalanella Trnake Bagedu Krsnarpanavende Budharige || 4 ||

Prakrta Bhaseyol Ni Krti Peli A Prakrta Hariyinda Svikrta Ninadyo || 5 ||

Tirthaksetragala Murti Mahimegala Kirtisi Jagadi Krtarthanendeniside|| 6 ||

Pataka Vanadhi Potanenipa Jaga Nnatha Viththalana Supritiyindoliside || 7 ||

Gangaditirtha Phalangala Nivudu Hariya Nama Lyrics and Audio

Composer : Sri Purandara Dasaru

Book Ref : Samagra Dasa Sahitya Samputa-3.1

Picture Credit : Iskcon, Bangalore

ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥ ಫಲಂಗಳ ನೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ || pa ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಅರಿಯದ ಜನರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ ಜಗ |
ದಾದಿಪುರುಷನನು ಪೂಜಿಸಿದವರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಸಾಧಿಸುವೆವು ಪರವೆಂಬಂಥ ಜನರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿರೊ- ಹರಿಯ ನಾಮ || 1 ||

ಸ್ನಾನ ಜಪಂಗಳ ಸಾಧಿಸಿದವರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ದಾನಧರ್ಮಕೆ ಒದಗದ ಮನುಜರಿಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಧ್ಯಾನವೊಂದರಿಯದ ಮೂಢಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ – ಹರಿಯ ನಾಮ ।
ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವ ಪಾವನ ಮಾಡುವುದು – ಹರಿಯ ನಾಮ || 2 ||

ವೇಳೆವೇಳೆಗೆ ವೆಚ್ಚ-ವ್ಯಯಗಳ ನೀವುದು- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಜಾಳಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆಚ್ಚದೆ ಪೇಳಿ – ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಕಾಲನವರು ಬಂದು ಕದಲಲಾಗದ ಮುನ್ನ- ಹರಿಯ ನಾಮ |
ಶ್ರೀಲೋಲ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಒಲುಮೆಗೆ- ಹರಿಯ ನಾಮ || 3 ||

Gaṅgāditīrtha phalaṅgaḷa nīvudu- hariya nāma |

hiṅgade janarige maṅgaḷavīvudu- hariya nāma || pa ||

vēdaśāstraṅgaḷa ariyada janarige- hariya nāma jaga |

dādipuruṣananu pūjisidavarige- hariya nāma |

sādhisuvevu paravembantha janarige- hariya nāma |

śōdhisi iṭṭa cinnada gaṭṭi kāṇiro- hariya nāma || 1 ||

snāna japaṅgaḷa sādhisidavarige- hariya nāma |

dānadharmake odagada manujarige- hariya nāma |

dhyānavondariyada mūḍhātma janarige – hariya nāma।

manuṣya janmava pāvana māḍuvudu – hariya nāma || 2 ||

vēḷevēḷege vecca-vyayagaḷa nīvudu- hariya nāma |

jāḷige māḷige maneya neccade pēḷi – hariya nāma |

kālanavaru bandu kadalalāgada munna- hariya nāma |

śrīlōla purandaraviṭhalana olumege- hariya nāma || 3 ||

Plain English

Gangaditirtha phalangala nivudu- hariya nama |

hingade janarige mangalavivudu- hariya nama || pa ||

vedasastrangala ariyada janarige- hariya nama jaga |

dadipurusananu pujisidavarige- hariya nama |

sadhisuvevu paravembantha janarige- hariya nama |

sodhisi itta cinnada gatti kaniro- hariya nama || 1 ||

snana japangala sadhisidavarige- hariya nama |

danadharmake odagada manujarige- hariya nama |

dhyanavondariyada mudhatma janarige – hariya nama।

manusya janmava pavana maduvudu – hariya nama || 2 ||

velevelege vecca-vyayagala nivudu- hariya nama |

jalige malige maneya neccade peli – hariya nama |

kalanavaru bandu kadalalagada munna- hariya nama |

srilola purandaravithalana olumege- hariya nama || 3 ||

Purandara Dasara and Maruti’s Mercy – Part 3

Sri Purandara Dasara Aaradhane Jan 21st Saturday USA and India

You can read Part 1 here : https://meerasubbarao.wordpress.com/?p=12136

You can read Part 2 here: https://meerasubbarao.wordpress.com/?p=12197

Is it clear that Shri Purandara Dasaru had extraordinary glory, right?

Shri Purandara Dasaru one day addressed his young son Madhvapati, “Madhvapati! today, go give offering to Maruti,’ he ordered. As per his father’s order, Madhvapati took all the worship items and came to the temple after bathing and performing the puja. “Have food,” he said to Lord Maruti. Does the Idol every eat? He held it like that for a moment. “Why  are you not eating? Not hungry yet? Eat as much as you are hungry,” he said. The boy, who only knew enough to obey his father’s orders, could not even know whether the idol could eat or not,  and said, “What? Don’t eat at all? Do you want to be scolded by your father? I won’t leave you without eating, I won’t go home any other way” said Madhvapati to  himself. 

Father has asked me to offer the food to you What if Father think’s I am lying? Eat, eat, eat! If you are still stubborn, I will die at your feet. Why do you not want to eat? Seeing this young boy’s open devotion, the Idolof Lord Maruti opened its mouth. Then the boy took one morsel at a time and the Maruti ate all the food the boy had brought. The boy said, “Hanumappa! Now happy. Did you see that you were so hungry and you wanted to fast and make sure my Father scolded me too? I will come early from tomorrow, will go now?” That said he came home.

While Dasaru was sitting for lunch, “Madhvapati! did you offer food to Maruti, O father!” Madhvapati said, “Yes, I gave the offering, but there is no prasada left.” Maruti didn’t eat for a while even though his stomach was very hungry. I did not leave. I fought harder than him, in the end I won, I came back after Maruti ate food. “He has eaten everything without leaving a single morsel,” he said. Everyone joked and laughed. Madhvapati cried. There was no escaping Dasaru’s surprise and joy. “Madhvapati! Will you offer food to Maruti? Will you make him eat in front of me tomorrow!” he said. Madhvapati agreed.’

The next day both father and son left and came to Maruti’s temple. The boy took a bite of the rice and held it close to the face of the idol. The idol didn’t open its mouth. Dasaru saw the strange phenomenon and said “Oh! I know, yesterday someone may have tricked the boy into eating, the ignorant boy thought that Maruti had eaten and said, ‘Child Madhvapati how can an idol eat?’ He said. Madhvapati repeated that he had done the same yesterday! Eat Hanumappa! eat today! No matter what, the idol did not open his mouth. “What? “Don’t you want to eat? Do you want to make me a liar in the presence of my father? Here! I will lose my life by hitting my head on your footstep,” At that point, Maruti ate all the offerings given by Madhvapati.

Seeing this, Dasaru was overwhelmed with joy. He praised Maruti in various ways, embracing the son who was worthy of the complete grace of Maruti Raya, saying that it was his firm belief in the grace of God that was due to his innocent attitude. 

This blog itself has numerous Keertanas, Ugabhogas composed by Shri Purandara Dasaru. https://meerasubbarao.wordpress.com/?s=Purandara

%d bloggers like this: