Archive for the ‘Sri Rama’ Category

Update: Sri Rama Navami – March 25th 2018

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on March 25th 2018.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ – Innastu Bekenna Hrudayakke Raama Lyrics

I was sent this lyrics by Mr. Rajaman in our whatsapp satsangha group. I listened to this song maybe 100’s of times and each and every time it filled my eyes with tears. A very touching song on our Lord Rama composed by  Sri Gajanana Sharma.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ನೀನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಒಳಿತಿನೆಡೆ ಮುನ್ನೆಡೆವ ಮಾನವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ|
ನಾಳೆಗಳು ಪುಣ್ಯಗಳ ಹದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ|
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನ ಹರಣಕೆ ನಿನ್ನ ಚಾರಣ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಕೌಸಲ್ಯೆಯಾಗುವೆನು ಮಾಡಿಲಲಿರು ರಾಮ|
ವೈದೇಹಿಯಾಗುವೆನು ಒಡನಾಡು ರಾಮ|
ಪಾದುಕೆಯ ತಲೆಯಲಿಇಡು ಭಾರತನಾಗುವೆ ರಾಮ|
ಸಹವಾಸ ಕೊಡು ನಾನು ಸೌಮಿತ್ರಿ ರಾಮ|
ಸುಗ್ರೀವನಾಗುವೆನು ಸ್ನೇಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಹನುಮನಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಶಬರಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮರಣಕೊಡು ನಾ ಜಟಾಯೂವು ರಾಮ|
ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನಿಡು ನಾ ಅಹಲ್ಯೆಯು ರಾಮ|
ನಾ ವಿಭೀಷಣ ಶರಣುಭಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ನನ್ನೊಳಿಹ ರಾವಣಗೆ ಸಾವ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯುವೆನು ನನ್ನತನ ಕಲೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಕರಗುವೆನು ನಿರ್ಮೋಹ ಕೊಡು ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

ಋತ ನೀನೆ ಋತು ನೀನೆ ಶೃತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಮತಿ ನೀನೆ ಗತಿ ನೀನೆ ದ್ಯುತಿ ನೀನೆ ರಾಮ|
ಆರಂಭ ಅಸ್ತಿತ್ತ್ವ ಅಂತ್ಯ ನೀ ರಾಮ|
ಪೂರ್ಣ ನೀ ಪ್ರಕಟ ನೀ ಆನಂದ ರಾಮ|
ಹರ ನೀನೆ ಹರಿ ನೀನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ಗುರಿ ನೀನೆ ಗುರು ನೀನೆ ಅರಿವು ನೀ ರಾಮ|
ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಘುರಾಮ|
ನಗುರಾಮ ನಗರಾಮ ಜಗರಾಮ ರಾಮ|
ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ|
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ||

English Translation Coming Soon…..

Listen to the song kids singing here in youtube, will bring tears of bhakthi. God bless the kids and their parents.

Update: Sri Rama Navami – April 5th 2017

Rama-Pooja2

Rama-Pooja1

panaka-kosambari

Rama Navami falls on the ninth day(Navami) of the Hindu calendar year during the Chaitra Masa Suklapaksha Navami. It is a celebration of the birthday of the Lord Rama. Ramnavami usually occurs in the months of March and April. This year it is on Wednesday April 5th 2017.

As always, here are some very popular slokas to say on that day.

May Shri Lord Rama bless you all.

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Below are links posted for lyrics and some food items prepared during Rama Namavi.

Food Items:

Lyrics on Lord Rama:

 

Shri Ramanavami at Mantralayam

Amazing pictures of  Shri Ramanavami celebration at Mantralayam. Take a look at your leisure. A million thanks to the webmaster at Mantralaya for posting such amazing pictures.

May Lord Rama bless us all.

http://srsmatha.org/shri-ramanavami-at-mantralayam/

 

Raamaninthaa Cheluva Lyrics

Moola-Rama-Devaru

Moola Rama Devrau – Courtesy SRSMUTT.org

The below song on Sri Ramadevaru is written by Sri Khadri Narahari which is full of tough words. Contributed by Sri. Canchi Ravi for the occasion of Rama Navami. Thanks Sir for all your service to this blog.

ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ
ಸೀತಾ ರಾಮನಿಂಥಾ ಚೆಲುವನಮ್ಮಯ್ಯ || (ಪ.)

ರಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ದುರಿತವಿ
ರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ತಾರಕ ನಾಮ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ || (ಅ. ಪ.)

ನೀಲಮಣಿಗಳ ಸಾಲಕುಂತಲ | ಜಾಲ ನೋಡಲು ಬಾಲಚಂದ್ರನ |
ಪೋಲುತಿರುವುದು ಫಾಲಭಾಗ ವಿಶಾಲ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ |
ಭೂಲತೆಯಿಂದ್ರ ಕಾರ್ಮುಕವು | ಸೋಗೆಗಂಗಳ ಢಾಳಿಗಳು ಪುಂಡರೀಕವು | ಕೂರ್ಮಸಮ
ಕಪೋಲ ಚಂಪಕನಾಸಿಕವು | – ಲಾಲಿತ ಮುಕ್ತಾ ಫಲಗಳ |
ಸೋಲಿಸುವುದು ರದನಂಗಳ ಚೆಂದವು |
ಲಾಲಿಪ ಚೆಂದುಟಿ ನವಕುರುವಿಂದವು |
ಮೇಲಹ ನುಡಿಗಳು ವರಮಕರಂದವು
ಬಾಲಕಿ ನಸುನಗೆ ಬಹುತರ ಮಂದವು || ೧.

ಮೀರಿ ಬರೆದಡೆ ಬಾರದಿರುತಿಹ | ಕೋರೆಮೀಸೆಯು ಚಾರಚಬುಕವು |
ದಾರವಹ ಶ್ರೀ ಕಾರಕರ್ಣಗ-ಳೀ ರಮಾ ರಮಣಿ |
ವಾರಿಜಾರಿಯೇ ವದನವು-ವಕ್ತ್ರವನು ವಿ
ಚಾರಿಸೆ ಕರ್ಪೂರ ಸದನವು – ಶಂಖದಿಂದದಿ ತೋರುವ ಕಂಠವು ತುಳಸೀ
ಹಾರದಿಂದ ಶೋಭಿತವು ||
ಭೂರಿಸುಬಾಹುಗಳು ಕರಿಕರಂಗಳು
ನೇರಜಗಳ ನಿಂದಿಸುವ ಕರಂಗಳು
ವಾರಿಜಮುಖರೇಖಾ ಜಾಲಂಗಳು
ಶ್ರೀರಂಜಿತ ಕರತಲಾವಾಸಂಗಳು || ೨.

ಫೀನವೃಕ್ಷವು ಮಾನಿತತ್ರಿವ | ಳೀನಿಬಿದದುದರಾನುಯುತ ನಾ
ಭೀನಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಸರ ಕಟಿ-ಯಾನೃಪಗಮ್ಮ |
ಶ್ರೀನುತರಂಭಾ ಸ್ತಂಭಗಳು-ತೊಡೆಗಳ ಸ |
ಮಾನ ಜಾನು ಜಂಘೆಗಳು – ಭದ್ರರೇಖೆಗಳು |
ಮಾನಸ ಸಂಭವನುಪಮಾನಗಳು – ಎಲ್ಲವ ವರ್ಣಿಪೊಡೆ |
ದೀನಜನಾವನ ಸುಗುಣ ತರಂಗನು
ಮೌನೀಂದ್ರಾ ಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಶುಭಾಂಗನು
ಏನೆಂಬೆನು ಬಹು ಕರುಣಾಪಾಂಗನು
ಮಾನಿನಿ ಶ್ರೀಮತ್ಖಾದ್ರಿ ನೃಸಿಂಗನು || ೩.

ooooooo

Yenu Karana Malagideyo Sreenatha Lyrics

An amazing song on Lord Rama shared by Shri. Canchi Ravi. Thanks sir.

On the occasion of Vasanta Navaratri and Sri Rama Navami fast approaching, Shri Canchi Ravi has sent us a less known but beautiful song on Lord Rama. This is written by Bhrigu amsha Sri Vijaya Dasaru on Darbhashayana Ramadevaru with all his pleasant imaginations. Each charana contains 5 lines while in ‘Bhajanamrutakalasha ‘ book only four lines are given. This is available in CD.

ಏನು ಕಾರಣ ಮಲಗಿದೆಯೋ ಶ್ರೀನಾಥ | (ಪ.)
ರಘುಕುಲೋದ್ಭವ ದರ್ಭಶಯನ || (ಅ.ಪ.)

ಸೀತೆ ಪೋದಳು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ

ಸೇತುಗಟ್ಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಕೋತಿಗಳ ಕೈಲಿ ರಣವಾಗದೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಪಾತಕಾಹರ ದೈತ್ಯ ಭಂಜನ ತಿಳಿಸುವುದು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ರೂಪ ದರ್ಭಶಯನ || ೧.

ವನವಾಸ ತಿರುಗಲಾರೆನು ಎಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಧೀಶ ಮಾರ್ಗವನು ಕೊಡನೆಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ದನುಜ ಬಲ್ಲಿದನು ಎಂಬೋ ವ್ಯಾಕುಲದಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ರಾಮ ತಿಳಿಸುವುದು
ಹನುಮ ವಂದಿತ ಪಾದ ಶ್ರೀ ದರ್ಭಶಯನ || ೨.

ಅನಿಲಾರಿ ಅಹರಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ವನಜ ಸಂಭವಗೆ ನೀ ಒಲಿದು ಬಂದು ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಮುನಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಹಿಗ್ಗಿ ಮಲಗಿದೆಯೋ
ಜಗನ್ನಾಥ ಜಾನಕಿಕಾಂತ ತಿಳಿಸುವುದು
ಎನಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದರ್ಭಶಯನ || ೩

Sri Rama Mangalam Lyrics

Ms. Shweta G.M. had posted the lyrics for Sri Rama Mangalam last year. Posting it on the main page so we don’t lose track of the same.

Below are the lyrics for Sri Rama Mangalam. It is a mangala sloka sang during aartis and has Sampoorna Ramayana in its lyrics. They say that every letter you recite from the holy Ramayana frees you from all the miseries and protects you with unending grace of Lord Rama and Goddess Seeta. This sloka is a very nice way to recite Ramayana and sing the glories of our beloved Lord Rama.

Composer: Manavaala Maamunigal

Kannada Script:

ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧॥

ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಳಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುನ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೨॥

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಪತೇಃ ।
ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೩॥

ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೪॥

ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ ।
ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಾಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೫॥

ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣೇ ।
ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ ॥೬॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರ ಶತ್ರುವೇ ।
ಗೃದ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೭॥

ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೮॥

ಹನುಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ।
ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೯॥

ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೋಲ್ಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ ।
ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೦॥

ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಮಭಿಷಿಕ್ತಾತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೧॥

ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರೈರ್ಮರ್ದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೧೨॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮಂಗಳಂ ಸಮಾಪ್ತಂ॥

English Script:

Mangalam Kosalendraaya mahaneeya gunabdhaye !
Chakravarti tanuujaaya saarvabhoumaya mangalam ||1||

Vedavedanta vedyaya meghashyamala moortaye |
Pumsaam mohana roopaya punyashlokaaya mangalam ||2||

Vishvamitrantarangaaya Mithilaanagariipatehe |
Bhagyanaam paripaakaaya bhavya roopaya mangalam ||3||

Pitrubhaktaaya sataatam bhrathrubhi saha Seetaya |
Nanditaakhilalokaaya Raamabhadraaya mangalam ||4||

TyaktaSaaketavaasaya Chitrakootaviharine |
Sevyaaya sarvayaamiinaam dheeroodaaraya mangalam ||5||

Soumitrina cha Jaanakya chapabanaasidhaarine |
Samsevyaaya sada bhaktya swamine mama mangalam ||6||

Dandakaaranyavaasaya khanditaamarashatrave |
Grudhraraajaaya bhaktaaya muktidaayastu mangalam ||7||

Saadaram Shabariidatta phalamoolabhilashine |
Soulabhyaparipoornaaya satvodriktaaya mangalam ||8||

Hanumatsamaveetaaya Hareeshabheeshtadaayine |
Vaalipramathanaayastu mahadheeraya mangalam ||9||

Srimate Raghuveeraya setolanghitasindhave |
Jitarakshasaraajaya ranadheeraya mangalam ||10||

Aasaadya nagareem divyaamabhishiktaya Seetaya |
Raajaadirajaraajaya Ramabhadraaya mangalam ||11||

Mangalaashaasana parairmadaachaaryapuroogamaihi |
Sarvaischapoorvairaacharyaih satkrutaayaastu mangalam ||12||

|| Iti Sri Rama Mangalam Samaptam||

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=o2foR6QsCGc

 

Jai Jai Ram Hare Jai Jai krishna Hare Lyrics

IMG_0886

As I was looking at old comments, one reader had asked about this song. I tried a few places on Google and finally found it. The web site has lyrics for this amazing song in 4 languages, English, Kannada, Hindi and Telugu.

The song is composed by Sree Varadesha Vittala Dasaru. You can listen to the audio here on Kannada audio.com.

Jai Jai Rama Rama Hare

The lyrics in Kannada can be found here:

Kannada Lyrics

And the lyrics in English can be found here:

English Lyrics

You can also select Hindi and Telugu in the top left drop down and get the same. Hope you can sing this amazing song during the upcoming Rama Navami Festival.

A million thanks to the webmaster of http://www.dashapramathi.org for posting the lyrics.

And here is the video I finally found on youtube sung by Sri Narashimha Nayak.

 

 

Ahalya kruta Sri Rama Stotram – ಅಹಲ್ಯಯಾ ಕೃತ ಸ್ತೊತ್ರಂ

Rama-Navami

Moola Rama Devaru @ Mantralaya

Ms. Shweta G.M. had posted the lyrics for Ahalya kruta Sri Rama Stotram – ಅಹಲ್ಯಯಾ ಕೃತ ಸ್ತೊತ್ರಂ last year. I am not sure how I missed posting this on the main page. Sorry, Shweta. Posting it now.

Below are lyrics for ‘Ahalya kruta Sri Rama Stotram’ in Kannada and English scripts. It also contains the video link. Re-read the lyrics to ensure that they are error free:)

This wonderful stotra was composed by Ahalya after she was transformed from her stone form in to a woman by the divine touch of Lord Rama’s holy feet. The sloka is from Bala Kaanda in Aadhyatma Ramayana. It is the part of conversation between the divine couple Lord Shiva and Goddess Parvati.

The hymns extol the glory of the kind Lord Rama. It emphasizes that those who chant this stotra are free from all their sins. And it is said that the person who recites this stotra everyday will surely get mukti at the beloved feet of Lord Rama. Those who fill their hearts with strong and unfaltering devotion towards Lord Rama and chant this hymn everyday for 1 year will surely be blessed with a sweet child by our benevolent Lord Rama.

ಅಹಲ್ಯೋವಾಚ

ಅಹೋ ಕೃತಾರ್ಥಾಸ್ಮಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತೇ
ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಲಗ್ನ ರಜ:ಕಣಾದಹಂ।
ಸ್ಪ್ರುಶಾಮಿ ಯತ್ಪದ್ಮಜ ಶಂಕರಾಧಿಭಿ:
ವಿಮೃಗ್ಯತೇ ರಂಧಿತ ಮಾನಸೈ: ಸದಾ॥೧॥

ಅಹೋ ವಿಚಿತ್ರಂ ತವ ರಾಮ ಚೇಷ್ಟಿತಂ
ಮನುಷ್ಯ ಭಾವೇನ ವಿಮೋಹಿತಂ ಜಗತ್।
ಚಲಸ್ಯ ಜಸ್ರಂ ಚರಣಾದಿವರ್ಜಿತ:
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಮಯೋತಿ ಮಾಯಿಕ: ॥೨॥

ಯತ್ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪರಾಗ ಪವಿತ್ರಗಾತ್ರಾ
ಭಾಗೀರಥೀ ಭವ ವಿರಿಂಚಿ ಮುಖಾನ್ಪುನಾತಿ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ ಏವ ಮಮ ದೃಗ್ವಿಷಯೋ ಯದಾಸ್ತೇ
ಕಿಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ಮಮ ಪುರಾಕೃತ ಭಾಗಧೇಯಂ ॥೩॥

ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರೇ ಮನುಜಾಕೃತಿಂ ಹರಿಂ
ರಾಮಾಭಿಧೇಯಂ ರಮಣೀಯದೇಹಿನಂ।
ಧನುರ್ಧರಂ ಪದ್ಮಲೋಲಲೋಚನಂ
ಭಜಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನ ಪರಾನ್ ಭಜಿಷ್ಯೇ ॥೪॥

ಯತ್ಪಾದ ಪಂಕಜರಜ: ಶ್ರುತಿಭಿರ್ವಿಮೃಗ್ಯಂ
ಯನ್ನಾಭಿ ಪಂಕಜ ಭವ: ಕಮಲಾಸನಶ್ಚ।
ಯನ್ನಾಮ ಸಾರ ರಸಿಕೋ ಭಗವಾನ್ಪುರಾರಿ:
ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ॥೫॥

ಯಸ್ಯಾವತಾರ ಚರಿತಾನಿ ವಿರಿಂಚಿಲೋಕೇ
ಗಾಯಂತಿ ನಾರದಮುಖಾ ಭವಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾ:।
ಆನಂದಜಾ ಶ್ರುಪರಿಷಿಕ್ತ ಕುಚಾಗ್ರ ಸೀಮಾ
ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಚ ತಮಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥೬॥

ಸೋಯಂ ಪರಾತ್ಮಾ ಪುರುಷ: ಪುರಾಣ
ಏಕ: ಸ್ವಯಂಜ್ಯೊತಿರನಂತ ಆದ್ಯ:।
ಮಾಯಾತನುಂ ಲೋಕ ವಿಮೋಹನೀಯಾಂ
ಧತ್ತೇ ಪರಾನುಗ್ರಹ ಏಷ ರಾಮ: ॥೭॥

ಅಯಂ ಹಿ ವಿಶ್ವೋದ್ಭವ ಸಂಯಮಾನಾಂ
ಏಕ: ಸ್ವಮಾಯಾಗುಣಬಿಂಬಿತೋ ಯ:।
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣ್ವೀಶ್ವರ ನಾಮ ಭೇದಾನ್
ಧತ್ತೇ ಸ್ವತಂತ್ರ: ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾ ॥೮॥

ನಮೋಸ್ತು ತೇ ರಾಮ ತವಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ
ಶ್ರಿಯಾ ಧೃತಂ ವಕ್ಷಸಿ ಲಾಲಿತಂ ಪ್ರಿಯಾತ್ ।
ಆಕ್ರಾಂತಮೇಕೇನ ಜಗತ್ರಯಂ ಪುರಾ
ಧ್ಯೇಯಂ ಮುನೀಂದ್ರೈರಭಿ ಮಾನವರ್ಜಿತೈ: ॥೯॥

ಜಗತಾಮಾದಿಭೂತಸ್ತ್ವಂ ಜಗತ್ವಂ ಜಗದಾಶ್ರಯ:।
ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ವಸಂಯಕ್ತ ಏಕೋ ಭಾತಿ ಭವಾನ್ಪರ: ॥೧೦॥

ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯಸ್ತ್ವಂ ರಾಮ ವಾಚಾಮ ವಿಷಯ: ಪುಮಾನ್।
ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಭೇದೇನ ಭವಾನೇವ ಜಗನ್ಮಯ: ॥ ೧೧॥

ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತುತ್ವ ಫಲ ಸಾಧನ ಭೇದತ:।
ಏಕೋ ವಿಭಾಸಿ ರಾಮ ತ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ಬಹುರುಪಯಾ ॥೧೨॥

ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತಧಿಯ: ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವತ:।
ಮಾನುಷಂ ತ್ವಾಭಿಮನ್ಯಂತೇ ಮಾಯಿನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ॥೧೩॥

ಆಕಾಶತ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಬಹಿರಂತರ್ಗತೋಮಲ:।
ಅಸಂಗೋ ಹ್ಯಚಲೋ ನಿತ್ಯ: ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧ: ಸದವ್ಯಯ: ॥೧೪॥

ಯೋಷಿನ್ಮುಢಾಹಮಜ್ಞ್ಯಾತೇ ತತ್ವಂ ಜಾನೇ ಕಥಂ ವಿಭೋ।
ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಶತಶೋ ರಾಮ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಮನನ್ಯಧೀ: ॥೧೫॥

ದೇವ ಮೇ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸ್ಥಿತಾಯಾ ಅಪಿ ಸರ್ವದಾ।
ತ್ವತ್ಪಾದಕಮಲೇ ಸಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿರೇವ ಸದಸ್ತು ಮೇ ॥೧೬॥

ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ।
ನಮೋಸ್ತೇಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ ॥೧೭॥

ಭವಭಯಹರಮೇಕಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಕರಧೃತಶರಚಾಪಂ ಕಾಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ।
ಕನಕರುಚಿರವಸ್ತ್ರಂ ರತ್ನವತ್ಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಕಮಲವಿಶದನೇತ್ರಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮಮೀಡೇ ॥೧೮॥

ಸ್ತುತೈವಂ ಪುರುಷಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಘವಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಂ।
ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಶು ಸಾನುಜ್ಞಾತಾ ಯಯೌ ಪತಿಂ ॥೧೯॥

ಅಹಲ್ಯಯಾ ಕೃತಂ ಸ್ತೊತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ।
ಸ ಮುಚ್ಯೇತೇಖಿಲೈಃ ಪಾಪೈಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥೨೦॥

ಪುತ್ರಾದ್ಯರ್ಥೇ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಾಮಂ ಹೃದಿ ನಿಧಾಯ ಚ
ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಲಭತೇ ವಂಧ್ಯಾ ಅಪಿ ಸುಪುತ್ರಕಂ|
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥೨೧॥

ಬಹ್ರಘ್ನೋ ಗುರುತಲ್ಪಗೋಪಿ ಪುರುಷ ಸ್ತೇಯೀ ಸುರಾಪೋಪಿ ವಾ
ಮಾತೃ ಭ್ರಾತ್ರು ವಿಹಿಂಸಕೋಪಿ ಸತತಂ ಭೋಗೈಕ ಬದ್ಧಾತುರಃ।
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೊತ್ರಂ ಮಿದಂ ರಘುಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸ್ಮರನ್
ಧ್ಯಾಯನ್ ಮುಕ್ತಿಮಪೈತಿ ಕಿಂ ಪುನರಸೌ ಸ್ವಾಚಾರಯುಕ್ತೋ ನರಃ ॥೨೨॥

॥ಇತಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಕೃತ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ॥

॥ಸರ್ವಂ ರಾಮ ಮಯಂ॥
॥ಸರ್ವಂ ರಾಮಾರ್ಪಣಂ॥

English Version:

Ahalyovaacha

Aho krutharthasmi jagannivasa te
Paadabjha samlagna rajah kanadaham |
Sprushaami yat padmaja shankaradibhih
Vimrugyate randitha manasaih sada ||1||

Aho vichitram tava Raama cheshtitam
Manushabhavena vimohitam jagat |
Chalasya jasram charanaadi varjitah
Sampoorna Aananda mayoti mayaikah ||2||

Yatpaada pankaja paraaga pavitragatra
Bhageerathi Bhava Virinichi mukhaan punaati|
Sakshat sa eva mama drug vishayo yadaaste
Kim varnyate mama puraa kruta bhaagadeyam ||3||

Martyaavataare manujaa krutim harim
Raamaabidheyam ramaneeya dehinam
Dhanurdharam padma vishaala lochanam
Bhajami nityam na paraan bhajishye ||4||

Yat paada pankaja rajah shruthibhivimrugyam
Yannaabhi pankaja Bhavah Kamalasanascha |
Yannaama saara rasiko Bhagawaan Purari
Tam Raamachandram manisham Hrudi Bhavayami ||5||

Yasyaavataara charitani Virinchi loke
Gaayanti Narada Mukha Bhava Padmajadyah |
Aanandaja shru parishikta kuchagra seema
Vaageshwari cha tamaham sharanam prapadye ||6||

Soyam paraatmaa purushah puraana
Eka svyamjyothiranantha aadyah |
Maayatanum loka vimohaneeyaam
Dhatte paraanugraha esha Raamah ||7||

Ayam hi vishvodbhava samyamaanaam
Eka svamaaya guna bimbito yah |
Virinchi Vishnveeshwara naama bhedan
Dhatte swatantrah paripoorna aatma ||8||

Namostute Raama tavanghri pankajam
Shriya dhrutham vakshasi laalitam priyat |
Aakraantamekena jagatrayam puraa
Dhyeyam muneendrairabhi maana varjitaih ||9||

Jagataam aadi bhootastvam jagattvam jagadaashrayah |
Sarvabhooteshva samyuktha eko bhaati bhavaan parah ||10||

Omkaara vaachastvam Raama vaachaama vishayah pumaan |
Vaachya vaachaka bhedena bhavaaneva jaganmayah||11||

Kaarya karana kartutva phala saadhana bhedatah |
Eko vibhaasi Raama tvam maayaya bahu roopaya ||12||

Tvanmaaya mohita dhiyah tvaam naa jaananti tatvatah |
Maanusham tvabhimaanyanthe maayinam parameshwaram ||13||

Aakashatvam sarvatra bahirantargatomalah |
Asangho hyachalo nityah shudhho buddhah sadavyayah ||14||

Yoshinmoodahamagnaate tatvam jaane katham vibho
Tasmaatte shatasho Raama namaskuryam mananyadhih ||15||

Deva me yatra kutraapi stithaaya api sarvada |
Tvatpaada kamale saktaa bhaktireva sadastu me ||16||

Namaste purushaadhyaksha namaste bhaktavatsala |
Namastestu Hrishikesha Naarayana namostute ||17||

Bhavabhayaa haraamekam Bhanukoti prakaasham
Kara dhrutha sharaschapam kaalameghaava bhaasam
Kanakaruchira vastram ratnavat kundalaadhyam
Kamalaavishaada netram saanujam Raamameede ||18||

Stutvivam purusham saakshaat Raaghavam puratah stitham |
Parikramya pranamyaashu saanugnaata yayou patim ||19||

Ahalyayaa krutam stotram yah patedbhakti poorvakam |
Sa muchyete akhilai papaih para Bramhaadhi gacchati ||20||

Putradyarthe pathedbhaktya Raamam hrudi nidhaaya cha
Samvatsarena labhate vandhyaa api suputrakam|
Sarvaan kamaan avaapnoti Raamachandra prasaadatah ||21||

Brahmaghno gurutalpa gopi purushah steyi surapop va
Maatru bhratru vimhimsakopi satatam bhogaika baddhaathurah |
Nityam stotramidam Raghupatim bhaktya hrudhistam smaran
Dhayan muktimupaiti kim punarasou svaachara yukto narah ||22||

|| Iti Ahalyakruta Sri Raama Stotram Sampoornam ||
||Sarvam Raama mayam||
||Sarvam Raamarpanam||

Video Link:https://www.youtube.com/watch?v=faeqdUD0pqE

Rama Navami Celebration At Mantralaya

Rama-Navami

Amazing pictures posted by raghavendramutt.org for Shree Rama Navami. Please take a look.

%d bloggers like this: