Compositions of Sri Purandara Dasaru will be listed in this page. Please look at the http://www.dvaita.org/haridasa/dasas/purandara/purandara.html for more details about Sri Purandara Dasaru.

 1. ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ – Krishna Enabarade

 2. ಜಯ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ – Jaya Janaki Kantha

 3. ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ – Innu Dayabarade Dasana Mele

 4. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ – Kaliyugadolu Harinaamava Nenedare

 5. ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ – Haricitta Satya

 6. ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ – Sakala Graha Bala Neene Sarasijaksha

 7. ಆತನ ಪಾಡುವೆ ಅನವರತ – Atana Paduve Anavarata

 8. ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ – Narayana Ninna Namada Smaraneya

 9. ಕಡಗೋಲ ತಾರೆನ್ನ ಚಿನ್ನವೆ – kaDagOla Tarenna Chinnave

 10. ಏನು ಮಾಡಲೊ ಮಗನೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗಾಯಿತೊ – Enu Madalo Magane Yake BeLagayito

 11. ಜೋ ಜೋ ಯಶೋದೆಯ ನಂದ – Jo Jo Yashodeya Nanda

 12. ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಕರತಲ – Kamala Komala Karatala

 13. ಏನು ಸವಿಯೋ ನಿನ್ನ ಕೊಳಲು – Enu Saviyo Ninna Kolalu

 14. ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ – Biduvenenayya Hanuma

 15. ಬೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ ಇಂದಿರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ – Brundavanave Mandiravagiha Indire SrI Tulasi

 16. Vrundavanadevi Namo Namo

 17. ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದೆ ಗೋವಿಂದನ – Smarane Onde Salade Govindana

 18. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕರೆದರು- Shri Mahalaxmiya Alankarisi Karedaru

 19. ವಂದಿಸುವುದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ – Vandisuvudadiyali Gananathana
 20. Lakshmi Venkatesha Aaruthi

 21. Ambiga Naa Ninna ಅಂಬಿಗಾ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೇ

 22. ಯಮನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ – Yamanelli Kanenendu Helabeda

 23. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ – Rama Rama Rama Rama Yenniro

 24. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ – Alli Nodaalu Rama

 25. ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವದೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯನಾಮವು – Summane Dorakuvade ShrIraamana Divyanaamavu

 26. ರಾಮ ನಾಮವ ನುಡೀ ನುಡೀ – Rama Namava Nudi Nudi

 27. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ – Ninna Nodi Dhanyanadeno Hey Srinivasa

 28. ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ – Odi Baarayya Vaikuntapati

 29. ರಾಗಿ ತಂದೀರಾ – Raagi Tandira

 30. ನಾನೇಕೆ ಬಡವನು ನಾನೇಕೆ ಪರದೇಶಿ – Naneke Badavanu Naneke Paradeshi

 31. ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ – Murutiyanu Nilliso Madhava Ninna

 32. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ – Chandrachooda Shivashankara Parvathi

 33. ಬಾಲ ಹನುಮ ಬರಲಿಲ್ಲವಮ್ಮ- Baala Hanuma Baralillavamma

 34. ಹನುಮನ ಮತವೆ ಹರಿಯ ಮತವು – Hanumana Matave Hariya Matavu

 35. ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ ತೂಗಿರೆ-Toogeere Rangana toogeere Krishnana

 36. ಕಂಡೆನಾ ಗೋವಿಂದನ – Kande Na Govindana

 37. ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ – Rama Mantrava Japiso

 38. Seraga Bido Ranga – ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ

 39. Narasimha Nembo Devanu

 40. ಬಣ್ಣಿಸಿ ಗೋಪಿ ತಾ ಹರಸಿದಳು – bannisi gopi ta harasidalu

 41. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ – Sreenivasa Neene Paliso

 42. Yaadhava Nee Baa – ಯಾದವ ನಿ ಬಾ

 43. Neen Yaako Ninna Hangyaako

 44. Karuniso Ranga Karuniso Krishna

 45. ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿ ಕೊಳ್ಳನೋ

 46. ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನ, ಗೋವಿಂದನ – Kande Naa Govindana

 47. Taaraka Bindige

 48. Venkatesha Bedikombe Krupeya Paliso

 49. Krishnamuruti Kannamunde Nintante Ide

 50. Acharavillada Nalige

 51. Pillangoviya Chelva Krishnana Elli Nodidiri

 52. GaTika Chaladi ninta Sri hanumanta

 53. Vyarthavallave janma vyarthavallave

 54. Anjikinyatakayya sajjanarige bhayavu inyatakayya

 55. Ranga Baro Panduranga baro

 56. Baro Brahmadivandya Vasudeva Sutane

 57. Sharanu Venkataramana

 58. Baro Namma Manege Gopalakrishna

 59. Dariyavudayya Vaikuntake Dari Torisayya

 60. Krishna Baro Shree Krishna Baro

 61. ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ – Thugire Rangana Thugire Krishnana

 62. Veera Hanuma Bahu Parakram

 63. Sripathiyu Namage Sampadaveeyali

 64. JoJo Jo Krishna Paramananda

 65. Venkata Ramanane Baaro

 66. Venkatachala Nilayam Vaikuntha Pura Vasam

 67. Yenagu Aane Ranga

 68. Sharanu Siddhi Vinayaka

 69. Deva Banda Namma

 70. Hanuma Namma Thayi Thande

 71. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ- Gajavadana Beduve

 72. JagadOddhAraNa ADisidaLe yashOde

 73. ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ – LambOdara lakumikara

 74. Bhagyada Lakshmi Baramma

 75. Palisamma Muddu Sharade – ಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ

 76. Sharanembe Vani-poreye kalyani – ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ-ಪೊರೆಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ

 77. Kodu Bega Divyamati – ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ

 78. Omde Manadali Bhajisu Vagdeviya – ಒಂದೇ ಮನದಲಿ ಭಜಿಸು ವಾಗ್ದೇವಿಯ

 79. ತೋಳು ತೋಳು ತೋಳು ಕೃಷ್ಣ – Tolu Tolu Tolu Krishna

 80. Hetta Tayi Tandegala – ಹೆತ್ತ  ತಾಯಿ  ತಂದೆಗಳ 

 81. ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ – Manava ShOdhisabEku Nicca

 82. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು – Mareyabeda Manave Ninu

 83. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ – Guruvina Gulamanaguva Tanaka

 84. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲನಾಭನದು – Kagada Bandide Namma Kamalanabanadu

 85. ತತ್ತತ ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿಕಿ ಎನುತ – Tattata Dhimita Dhimiki Enuta

 86. Vittala Salaho Swamy

Advertisements

20 Responses to “Sri Purandara Dasaru”

 1. P.S.THAMMANNA Says:

  I am looking for Lyrics of “nA stOtravA gaive shrI shAradAMbeyanu dAsAnu dAsarige shrIshenisi (lEsenisi) ” poreyuvaLe. (puraMdaradAsaru) Can you help me?

  1. Ravi Says:

   I am searching lyrics for
   ಇಂದು ನಾನೇನ ಸುಕೃತವ ಮಾಡಿದೆನೋ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಾ ವೆಂಕಟ ಬಂದ ಮನೆಗೆ..
   Can any one Pease provide..

 2. Sunanda Says:

  Hi,
  I am looking for the lyrics “Baare gopyamma,ninna baalayya aLutane ”

  Thanks,
  Sunanda

 3. SURABHI Says:

  i am looking for the lyrics “whykunta pathi tanu whykuntavane bittu”

 4. VIjay Says:

  Can someone share me the kannada lyric on “Paliso guru Paliso sung by Puttur Narasimhanayak”

  My ID is vijay2006reddy@gmail.com

 5. G S Says:

  Pl post here the kannada lyric on “Baaro Govinda

 6. CHandrika gururao Says:

  Hello Madam Happy NewYear madam. We missyou a long time. Thank u for posting such wonderful songs of Sri Purandara Dasara.

  1. meeraghu Says:

   Most welcome.

 7. Srivalli Says:

  Hello mam. Your blog is fantastic!! Could you please post the lyrics of the song hari ninnolume aaguva thanaka by purandara dasaru.
  Thanks. 🙂

 8. Sudhir Bhadri Says:

  Can someone help me with lyrics of “Kanjakshiye Bimbadhare” & “Ananddindaruti, paramanandindaruti”

 9. Megha Says:

  Hello mam. Your blog is fantastic!! Can you please upload the song”Thaarammaya yadukula varidhi chandramana” by Purandara Dassaru in english Also if time permits please try to upload the lyrics in english for “Raya Baro Thande Thai Baro”.

 10. venkatesh Says:

  I am looking for lyrics of entha sreemantha annanthanu sung by ananth kulkarni
  And

  One old song jogula “kolu rannada kolu chinnada kolu havalada”

  Request any members to help me out

 11. jagadeesha Pai B Says:

  please post the tatva pada’s of Purandaradasa if you have in your collections. eg. Shive shiva endallenaiti dhyanava maadidallenaiti, kuri kaayva kurubaru naavu, siva naamavanu nudiyada baayi bachchcala kuliyante, heena manujaga ena heldaru manadali matsara hodite. I have only some lines of these songs, so not posted.

 12. Sanjiv Patil Says:

  Looking for ‘siva namavanu nudiyada baayi bachchala… ‘ Dasara pada.mp3 download link.

 13. manasa Says:

  Hai mam. ..thank you for all the posts…do you have lyrics for madwarayara devatarchane prasidda raghunatha teertharu ….explaining about the list of idols at Sri uttaradi mutt by purandara dasaru…you just email me the lyrics…thanks in advance

 14. Surya Says:

  I’m looking for lyrics of ” aagali kayabeku ambuja nayana…”
  Please upload

 15. Smt Madhumathi Says:

  I am searching mangala bharati doragi mangala raghav priyagi hanumandevar aarti

 16. Narayana Says:

  Need lyrics for song “Bare gopibalaka” by Shri Purandara dasa.

 17. Shreya katti Says:

  I am seaching for song yanni agudo nimma darusan song will u pls help me to find the same

 18. Aparna Says:

  Hi,I am looking for mangalam song for gowri Pooja..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s