Lord Rama

Rama-Pooja1

1. Rama Stotra in the Vishnu Sahasranama, say this sloka 3 times as mentioned in the sahasranama.

Sri Rama Rama Rameti Rame Raame Manorame
Sahasra Nama Tat Tulyam Rama Nama Varanane
Sri Rama Nama Varanane Iti

2. Next one is what we learnt when we were all young.

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha

3. And of course, Hare Rama Hare Rama

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare Krishna hare Krishna krishna krishna hare hare

Moola-Rama-Devaru

Moola Rama Devaru – Photo Credit SRSMUTT.ORG

Youtube videos posted on Lord Rama

Lyrics on Lord Rama:

31 responses to this post.

 1. Posted by Shivarama K P on March 19, 2023 at 3:28 am

  ಮೇಡಂ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಇರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಊಹೆಯಷ್ಟೇ! ಇದರ ಮೊದಲ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು whatsup number ಕೊಡಲು ಕೋರಿಕೆ

  Reply

 2. Posted by Shivarama.K.P on March 18, 2023 at 7:45 am

  Madam. ನನಗೆ … ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ….. ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದೇ ವೈಕುಂಠ…..ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ…..ಚರಣಗಳಿರುವ ಹಾಡಿನ ಪೂರ್ಣ lyrics ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ. ಇದರ ಇತರ ಚರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೆನಪು ನನಗಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 18, 2023 at 10:18 am

   Shivarama Avare, ಯಾರು ಬರೆದ ಹಾಡು ಇದು? ನನ್ನ ಹತಿರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೆ ಹುಡುಕುತ್ತೆನೆ?

   Reply

   • Posted by Shivarama.K.P on March 19, 2023 at 3:35 am

    ಯಾರು ಬರೆದಿರುವರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಇರಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಊಹೆ. ಮೊದಲ ಸಾಲುಗಳು ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಡಿಯೋ ಕಳಿ ಸಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ 8762781253

   • Posted by meeraghu on March 20, 2023 at 9:04 am

    Okay I will try. I have dozens on books on Purandara Dasaru.

 3. Posted by Shanthi Sethuraman on April 18, 2021 at 5:17 am

  What a very beautiful Ramar Pattabishkam photo and Moola Ramar Photo both inspired me very much, Rama lyrics so nice, feel like to enjoy Rama Navami now itself. O Rama Nee Ramam Aami Rusira, Sri Rama Nee Namam Antharucira………Rama Saranam.

  Reply

 4. Posted by Akheel Joshi on May 31, 2020 at 10:35 am

  Hi sir,

  I need “Adisidalu Kousalya ramana” song lyrics. Please check and send me.

  Thanks,.
  Akheel Joshi

  Reply

 5. Posted by Mallika on April 1, 2019 at 12:10 pm

  Mam, could you pls post Keshava bhatta shree Rama kathe pooje details

  Reply

 6. Posted by K.LAKSHMAN. on March 20, 2018 at 9:21 pm

  Very useful information you have provided, for the devout ones to follow on the Rama Navami day.Thanks a lot. K.LAKSHMAN.

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 21, 2018 at 11:53 am

   Thanks, Sir.

   Reply

   • Posted by Prathima on November 4, 2019 at 10:06 am

    Pl let me know if you have heard this song. Sri Ramana katheya keliri..
    It’s an old song which my mother used to sing in bhajana mandalis and now she wants complete song.
    Thanks.

 7. Thanks a lot Meera for Ramanavai celeberation which come very soon that is 25 th March 2018, I feel everyday, I consider as Rama Navami, since we keep chanting his name Rama Rama always in our lips, heart and mind. On the occasion of this day will make us to more and more about Rama. Thank you so much for the lyrics of Rama and eatable items which we offer for him. Definitely Lord Rama will bless all and his blessings are always safeguard us in any situation in our life. Our each and every breath should chant his name. Ram Ram

  Reply

  • Posted by meeraghu on March 20, 2018 at 12:55 pm

   Yes Shanthi.

   Reply

  • Superb work. I loved it. Lyrics for so many songs on SREE RAMA. Wonderful. Madam I wanted lyrics for another song on Sree Rama, I.e. JAYATU BHAKTODDHARA ASURA KULA SAMHARA. Can you pl post it. Thank you 😊

   Reply

   • Posted by meeraghu on April 18, 2021 at 12:45 pm

    Will try and find Veena. Thanks for your comment. And who is the composer? If Purandara Dasaru than there is a video on YouTube.

 8. Posted by Lakshmi on June 13, 2016 at 12:38 am

  You might like this

  Lots of best wishes

  Reply

 9. Posted by pooja on May 28, 2016 at 5:06 am

  Please post jayakaya rama jaya ghanashyama lyrics if any one knows

  Reply

 10. I intend to perform Sri Rama puje other than on Ramanavami day. Please send the book either in telugu or kannada.

  Reply

 11. Hello Madam,

  Below are the lyrics for Sri Rama Mangalam. It is a mangala sloka sang during aartis and has Sampoorna Ramayana in its lyrics. They say that every letter you recite from the holy Ramayana frees you from all the miseries and protects you with unending grace of Lord Rama and Goddess Seeta. This sloka is a very nice way to recite Ramayana and sing the glories of our beloved Lord Rama.

  Composer: Manavaala Maamunigal

  Kannada Script:

  ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ।
  ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧॥

  ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಳಮೂರ್ತಯೇ ।
  ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ಪುನ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೨॥

  ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಂರಂಗಾಯ ಮಿಥಿಲಾನಗರಿಪತೇಃ ।
  ಭಾಗ್ಯಾನಾಂ ಪರಿಪಾಕಾಯ ಭವ್ಯರೂಪಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೩॥

  ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ಸತತಂ ಭ್ರಾತೃಭಿಃ ಸಹ ಸೀತಯಾ ।
  ನಂದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೪॥

  ತ್ಯಕ್ತಸಾಕೇತವಾಸಾಯ ಚಿತ್ರಕೂಟವಿಹಾರಿಣೇ ।
  ಸೇವ್ಯಾಯ ಸರ್ವಯಾಮಿನಾಂ ಧೀರೋದಾರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೫॥

  ಸೌಮಿತ್ರಿಣಾ ಚ ಜಾನಕ್ಯಾ ಚಾಪಬಾಣಾಸಿಧಾರಿಣೇ ।
  ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮಮ ಮಂಗಳಂ ॥೬॥

  ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಖಂಡಿತಾಮರ ಶತ್ರುವೇ ।
  ಗೃದ್ರರಾಜಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಿದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೭॥

  ಸಾದರಂ ಶಬರೀದತ್ತಫಲಮೂಲಾಭಿಲಾಷಿಣೇ ।
  ಸೌಲಭ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೮॥

  ಹನುಮತ್ಸಮವೇತಾಯ ಹರೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ।
  ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯಾಸ್ತು ಮಹಾಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೯॥

  ಶ್ರೀಮತೇ ರಘುವೀರಾಯ ಸೇತೋಲ್ಲಂಘಿತಸಿಂಧವೇ ।
  ಜಿತರಾಕ್ಷಸರಾಜಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೦॥

  ಆಸಾದ್ಯ ನಗರೀಂ ದಿವ್ಯಮಭಿಷಿಕ್ತಾತಾಯ ಸೀತಯಾ ।
  ರಾಜಾಧಿರಾಜರಾಜಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥೧೧॥

  ಮಂಗಳಾಶಾಸನಪರೈರ್ಮರ್ದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
  ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥೧೨॥

  ॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮಂಗಳಂ ಸಮಾಪ್ತಂ॥

  English Script:

  Mangalam Kosalendraaya mahaneeya gunabdhaye !
  Chakravarti tanuujaaya saarvabhoumaya mangalam ||1||

  Vedavedanta vedyaya meghashyamala moortaye |
  Pumsaam mohana roopaya punyashlokaaya mangalam ||2||

  Vishvamitrantarangaaya Mithilaanagariipatehe |
  Bhagyanaam paripaakaaya bhavya roopaya mangalam ||3||

  Pitrubhaktaaya sataatam bhrathrubhi saha Seetaya |
  Nanditaakhilalokaaya Raamabhadraaya mangalam ||4||

  TyaktaSaaketavaasaya Chitrakootaviharine |
  Sevyaaya sarvayaamiinaam dheeroodaaraya mangalam ||5||

  Soumitrina cha Jaanakya chapabanaasidhaarine |
  Samsevyaaya sada bhaktya swamine mama mangalam ||6||

  Dandakaaranyavaasaya khanditaamarashatrave |
  Grudhraraajaaya bhaktaaya muktidaayastu mangalam ||7||

  Saadaram Shabariidatta phalamoolabhilashine |
  Soulabhyaparipoornaaya satvodriktaaya mangalam ||8||

  Hanumatsamaveetaaya Hareeshabheeshtadaayine |
  Vaalipramathanaayastu mahadheeraya mangalam ||9||

  Srimate Raghuveeraya setolanghitasindhave |
  Jitarakshasaraajaya ranadheeraya mangalam ||10||

  Aasaadya nagareem divyaamabhishiktaya Seetaya |
  Raajaadirajaraajaya Ramabhadraaya mangalam ||11||

  Mangalaashaasana parairmadaachaaryapuroogamaihi |
  Sarvaischapoorvairaacharyaih satkrutaayaastu mangalam ||12||

  || Iti Sri Rama Mangalam Samaptam||

  Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=o2foR6QsCGc

  Reply

 12. Hello Madam,

  Hope you are doing good.

  Below are lyrics for ‘Ahalya kruta Sri Rama Stotram’ in Kannada and English scripts. It also contains the video link. Re-read the lyrics to ensure that they are error free:)

  This wonderful stotra was composed by Ahalya after she was transformed from her stone form in to a woman by the divine touch of Lord Rama’s holy feet. The sloka is from Bala Kaanda in Aadhyatma Ramayana. It is the part of conversation between the divine couple Lord Shiva and Goddess Parvati.

  The hymns extol the glory of the kind Lord Rama. It emphasizes that those who chant this stotra are free from all their sins. And it is said that the person who recites this stotra everyday will surely get mukti at the beloved feet of Lord Rama. Those who fill their hearts with strong and unfaltering devotion towards Lord Rama and chant this hymn everyday for 1 year will surely be blessed with a sweet child by our benevolent Lord Rama.

  ಅಹಲ್ಯೋವಾಚ

  ಅಹೋ ಕೃತಾರ್ಥಾಸ್ಮಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತೇ
  ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಂಲಗ್ನ ರಜ:ಕಣಾದಹಂ।
  ಸ್ಪ್ರುಶಾಮಿ ಯತ್ಪದ್ಮಜ ಶಂಕರಾಧಿಭಿ:
  ವಿಮೃಗ್ಯತೇ ರಂಧಿತ ಮಾನಸೈ: ಸದಾ॥೧॥

  ಅಹೋ ವಿಚಿತ್ರಂ ತವ ರಾಮ ಚೇಷ್ಟಿತಂ
  ಮನುಷ್ಯ ಭಾವೇನ ವಿಮೋಹಿತಂ ಜಗತ್।
  ಚಲಸ್ಯ ಜಸ್ರಂ ಚರಣಾದಿವರ್ಜಿತ:
  ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಮಯೋತಿ ಮಾಯಿಕ: ॥೨॥

  ಯತ್ಪಾದ ಪಂಕಜ ಪರಾಗ ಪವಿತ್ರಗಾತ್ರಾ
  ಭಾಗೀರಥೀ ಭವ ವಿರಿಂಚಿ ಮುಖಾನ್ಪುನಾತಿ।
  ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ ಏವ ಮಮ ದೃಗ್ವಿಷಯೋ ಯದಾಸ್ತೇ
  ಕಿಂ ವರ್ಣ್ಯತೇ ಮಮ ಪುರಾಕೃತ ಭಾಗಧೇಯಂ ॥೩॥

  ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರೇ ಮನುಜಾಕೃತಿಂ ಹರಿಂ
  ರಾಮಾಭಿಧೇಯಂ ರಮಣೀಯದೇಹಿನಂ।
  ಧನುರ್ಧರಂ ಪದ್ಮಲೋಲಲೋಚನಂ
  ಭಜಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನ ಪರಾನ್ ಭಜಿಷ್ಯೇ ॥೪॥

  ಯತ್ಪಾದ ಪಂಕಜರಜ: ಶ್ರುತಿಭಿರ್ವಿಮೃಗ್ಯಂ
  ಯನ್ನಾಭಿ ಪಂಕಜ ಭವ: ಕಮಲಾಸನಶ್ಚ।
  ಯನ್ನಾಮ ಸಾರ ರಸಿಕೋ ಭಗವಾನ್ಪುರಾರಿ:
  ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮನಿಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ॥೫॥

  ಯಸ್ಯಾವತಾರ ಚರಿತಾನಿ ವಿರಿಂಚಿಲೋಕೇ
  ಗಾಯಂತಿ ನಾರದಮುಖಾ ಭವಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾ:।
  ಆನಂದಜಾ ಶ್ರುಪರಿಷಿಕ್ತ ಕುಚಾಗ್ರ ಸೀಮಾ
  ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಚ ತಮಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥೬॥

  ಸೋಯಂ ಪರಾತ್ಮಾ ಪುರುಷ: ಪುರಾಣ
  ಏಕ: ಸ್ವಯಂಜ್ಯೊತಿರನಂತ ಆದ್ಯ:।
  ಮಾಯಾತನುಂ ಲೋಕ ವಿಮೋಹನೀಯಾಂ
  ಧತ್ತೇ ಪರಾನುಗ್ರಹ ಏಷ ರಾಮ: ॥೭॥

  ಅಯಂ ಹಿ ವಿಶ್ವೋದ್ಭವ ಸಂಯಮಾನಾಂ
  ಏಕ: ಸ್ವಮಾಯಾಗುಣಬಿಂಬಿತೋ ಯ:।
  ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣ್ವೀಶ್ವರ ನಾಮ ಭೇದಾನ್
  ಧತ್ತೇ ಸ್ವತಂತ್ರ: ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾ ॥೮॥

  ನಮೋಸ್ತು ತೇ ರಾಮ ತವಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ
  ಶ್ರಿಯಾ ಧೃತಂ ವಕ್ಷಸಿ ಲಾಲಿತಂ ಪ್ರಿಯಾತ್ ।
  ಆಕ್ರಾಂತಮೇಕೇನ ಜಗತ್ರಯಂ ಪುರಾ
  ಧ್ಯೇಯಂ ಮುನೀಂದ್ರೈರಭಿ ಮಾನವರ್ಜಿತೈ: ॥೯॥

  ಜಗತಾಮಾದಿಭೂತಸ್ತ್ವಂ ಜಗತ್ವಂ ಜಗದಾಶ್ರಯ:।
  ಸರ್ವಭೂತೇಷ್ವಸಂಯಕ್ತ ಏಕೋ ಭಾತಿ ಭವಾನ್ಪರ: ॥೧೦॥

  ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯಸ್ತ್ವಂ ರಾಮ ವಾಚಾಮ ವಿಷಯ: ಪುಮಾನ್।
  ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಭೇದೇನ ಭವಾನೇವ ಜಗನ್ಮಯ: ॥ ೧೧॥

  ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತುತ್ವ ಫಲ ಸಾಧನ ಭೇದತ:।
  ಏಕೋ ವಿಭಾಸಿ ರಾಮ ತ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ಬಹುರುಪಯಾ ॥೧೨॥

  ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತಧಿಯ: ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವತ:।
  ಮಾನುಷಂ ತ್ವಾಭಿಮನ್ಯಂತೇ ಮಾಯಿನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ॥೧೩॥

  ಆಕಾಶತ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಬಹಿರಂತರ್ಗತೋಮಲ:।
  ಅಸಂಗೋ ಹ್ಯಚಲೋ ನಿತ್ಯ: ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧ: ಸದವ್ಯಯ: ॥೧೪॥

  ಯೋಷಿನ್ಮುಢಾಹಮಜ್ಞ್ಯಾತೇ ತತ್ವಂ ಜಾನೇ ಕಥಂ ವಿಭೋ।
  ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಶತಶೋ ರಾಮ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಮನನ್ಯಧೀ: ॥೧೫॥

  ದೇವ ಮೇ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಸ್ಥಿತಾಯಾ ಅಪಿ ಸರ್ವದಾ।
  ತ್ವತ್ಪಾದಕಮಲೇ ಸಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿರೇವ ಸದಸ್ತು ಮೇ ॥೧೬॥

  ನಮಸ್ತೇ ಪುರುಷಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ।
  ನಮೋಸ್ತೇಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ ॥೧೭॥

  ಭವಭಯಹರಮೇಕಂ ಭಾನುಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ
  ಕರಧೃತಶರಚಾಪಂ ಕಾಲಮೇಘಾವಭಾಸಂ।
  ಕನಕರುಚಿರವಸ್ತ್ರಂ ರತ್ನವತ್ಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
  ಕಮಲವಿಶದನೇತ್ರಂ ಸಾನುಜಂ ರಾಮಮೀಡೇ ॥೧೮॥

  ಸ್ತುತೈವಂ ಪುರುಷಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಘವಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಂ।
  ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯಾಶು ಸಾನುಜ್ಞಾತಾ ಯಯೌ ಪತಿಂ ॥೧೯॥

  ಅಹಲ್ಯಯಾ ಕೃತಂ ಸ್ತೊತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ।
  ಸ ಮುಚ್ಯೇತೇಖಿಲೈಃ ಪಾಪೈಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥೨೦॥

  ಪುತ್ರಾದ್ಯರ್ಥೇ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಾಮಂ ಹೃದಿ ನಿಧಾಯ ಚ
  ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಲಭತೇ ವಂಧ್ಯಾ ಅಪಿ ಸುಪುತ್ರಕಂ|
  ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥೨೧॥

  ಬಹ್ರಘ್ನೋ ಗುರುತಲ್ಪಗೋಪಿ ಪುರುಷ ಸ್ತೇಯೀ ಸುರಾಪೋಪಿ ವಾ
  ಮಾತೃ ಭ್ರಾತ್ರು ವಿಹಿಂಸಕೋಪಿ ಸತತಂ ಭೋಗೈಕ ಬದ್ಧಾತುರಃ।
  ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೊತ್ರಂ ಮಿದಂ ರಘುಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಸ್ಮರನ್
  ಧ್ಯಾಯನ್ ಮುಕ್ತಿಮಪೈತಿ ಕಿಂ ಪುನರಸೌ ಸ್ವಾಚಾರಯುಕ್ತೋ ನರಃ ॥೨೨॥

  ॥ಇತಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಕೃತ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ॥

  ॥ಸರ್ವಂ ರಾಮ ಮಯಂ॥
  ॥ಸರ್ವಂ ರಾಮಾರ್ಪಣಂ॥

  English Version:

  Ahalyovaacha

  Aho krutharthasmi jagannivasa te
  Paadabjha samlagna rajah kanadaham |
  Sprushaami yat padmaja shankaradibhih
  Vimrugyate randitha manasaih sada ||1||

  Aho vichitram tava Raama cheshtitam
  Manushabhavena vimohitam jagat |
  Chalasya jasram charanaadi varjitah
  Sampoorna Aananda mayoti mayaikah ||2||

  Yatpaada pankaja paraaga pavitragatra
  Bhageerathi Bhava Virinichi mukhaan punaati|
  Sakshat sa eva mama drug vishayo yadaaste
  Kim varnyate mama puraa kruta bhaagadeyam ||3||

  Martyaavataare manujaa krutim harim
  Raamaabidheyam ramaneeya dehinam
  Dhanurdharam padma vishaala lochanam
  Bhajami nityam na paraan bhajishye ||4||

  Yat paada pankaja rajah shruthibhivimrugyam
  Yannaabhi pankaja Bhavah Kamalasanascha |
  Yannaama saara rasiko Bhagawaan Purari
  Tam Raamachandram manisham Hrudi Bhavayami ||5||

  Yasyaavataara charitani Virinchi loke
  Gaayanti Narada Mukha Bhava Padmajadyah |
  Aanandaja shru parishikta kuchagra seema
  Vaageshwari cha tamaham sharanam prapadye ||6||

  Soyam paraatmaa purushah puraana
  Eka svyamjyothiranantha aadyah |
  Maayatanum loka vimohaneeyaam
  Dhatte paraanugraha esha Raamah ||7||

  Ayam hi vishvodbhava samyamaanaam
  Eka svamaaya guna bimbito yah |
  Virinchi Vishnveeshwara naama bhedan
  Dhatte swatantrah paripoorna aatma ||8||

  Namostute Raama tavanghri pankajam
  Shriya dhrutham vakshasi laalitam priyat |
  Aakraantamekena jagatrayam puraa
  Dhyeyam muneendrairabhi maana varjitaih ||9||

  Jagataam aadi bhootastvam jagattvam jagadaashrayah |
  Sarvabhooteshva samyuktha eko bhaati bhavaan parah ||10||

  Omkaara vaachastvam Raama vaachaama vishayah pumaan |
  Vaachya vaachaka bhedena bhavaaneva jaganmayah||11||

  Kaarya karana kartutva phala saadhana bhedatah |
  Eko vibhaasi Raama tvam maayaya bahu roopaya ||12||

  Tvanmaaya mohita dhiyah tvaam naa jaananti tatvatah |
  Maanusham tvabhimaanyanthe maayinam parameshwaram ||13||

  Aakashatvam sarvatra bahirantargatomalah |
  Asangho hyachalo nityah shudhho buddhah sadavyayah ||14||

  Yoshinmoodahamagnaate tatvam jaane katham vibho
  Tasmaatte shatasho Raama namaskuryam mananyadhih ||15||

  Deva me yatra kutraapi stithaaya api sarvada |
  Tvatpaada kamale saktaa bhaktireva sadastu me ||16||

  Namaste purushaadhyaksha namaste bhaktavatsala |
  Namastestu Hrishikesha Naarayana namostute ||17||

  Bhavabhayaa haraamekam Bhanukoti prakaasham
  Kara dhrutha sharaschapam kaalameghaava bhaasam
  Kanakaruchira vastram ratnavat kundalaadhyam
  Kamalaavishaada netram saanujam Raamameede ||18||

  Stutvivam purusham saakshaat Raaghavam puratah stitham |
  Parikramya pranamyaashu saanugnaata yayou patim ||19||

  Ahalyayaa krutam stotram yah patedbhakti poorvakam |
  Sa muchyete akhilai papaih para Bramhaadhi gacchati ||20||

  Putradyarthe pathedbhaktya Raamam hrudi nidhaaya cha
  Samvatsarena labhate vandhyaa api suputrakam|
  Sarvaan kamaan avaapnoti Raamachandra prasaadatah ||21||

  Brahmaghno gurutalpa gopi purushah steyi surapop va
  Maatru bhratru vimhimsakopi satatam bhogaika baddhaathurah |
  Nityam stotramidam Raghupatim bhaktya hrudhistam smaran
  Dhayan muktimupaiti kim punarasou svaachara yukto narah ||22||

  || Iti Ahalyakruta Sri Raama Stotram Sampoornam ||
  ||Sarvam Raama mayam||
  ||Sarvam Raamarpanam||

  Video Link:https://www.youtube.com/watch?v=faeqdUD0pqE

  Reply

 13. Hi, I read all ur posts infact waiting for them. Nice posts

  Reply

 14. I feel you can add some more bhajans dedicated to Lord Rama by Tulsidas. Also the bhajan by Mirabai “Payoji maine Ram ratan dhan payo..” is another classic.

  Reply

 15. If we keep chanting above lyrics on that day (Sri Rama Navami) for half an hour or one hour it depends upon your time permits, then you can pray Rama with his favorities
  Banakam and Buttermilk water, Sundal, Vadai and lit Karpura Aarthi to God and do Namaskrams. If you don’t know chant all lyrics cited above, simply say Ram, Ram without counting as much as you can.

  Reply

 16. Naamaskara, pl how to do sri ram navami pooja i am in delhi hariyana (gurgaon)

  Reply

 17. Posted by pavansmvitm@gmail.com on October 4, 2013 at 6:56 am

  hare srinivasa for all…

  Reply

  • Posted by Prathima on November 4, 2019 at 10:08 am

   Pl let me know if you have heard this song. Sri Ramana katheya keliri..
   It’s an old song which my mother used to sing in bhajana mandalis and now she wants complete song.
   Thanks.

   Reply

 18. Posted by Prashanth on August 25, 2013 at 12:55 pm

  Namaskara, can you please provide the lyrics of the song that goes as “Jai Jai Rama Hare, Jai Jai Krishna Hare…” This is not the starting of the song, though, am not able to recollect the start.

  Reply

  • Posted by Shivarama.K.P on March 18, 2023 at 6:35 am

   ಮೇಡಂ. ನಾನು ಈ ಚರಣಗಳು ಇರುವ ಹಾಡಿನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ. … ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ ತಿರುಪತಿ ಎಂಬುದು ವೈಕುಂಠ….ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಕೈಯೊಳಗೆ…. ವಿಠಲನ ಭಜನೆ ಮನದೊಳಗೆ… ವಂದನೆಗಳು. Whatsapp. 8762781253. Gmail. kpspharmacist@gmail.com

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: