Ambiga Naa Ninna ಅಂಬಿಗಾ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೇ Lyrics

Composer : Sree Purandara Dasaru

ಅಂಬಿಗಾ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೇ
ಜಗದಂಬರಮಣ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೇ

ತುಂಬಿದ ಹರಿಗೋಲಂಬಿಗ ಅದ ಕೊಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರವು ಅಂಬಿಗಾ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂ ನೊಡಂಬಿಗ ಅದರಿಂಬು ನೊಡೀ ನಡೆಸಂಬಿಗಾ  || 1 ||

ಹೊಳೆಯ ಭರವ ನೊಡಂಬಿಗಾ ಅದಕೆ ಸೆಳವು ಘನವೈಯ್ಯ ಅಂಬಿಗಾ
ಸುಳಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂಬಿಗ ಎನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೊಯ್ಯೊ ನೀನಂಬಿಗ || 2 ||

ಆರು ತೆರೆಯ ನೋಡಂಬಿಗ ಅದು ಮೀರಿ ಬರುತಲಿದೆ ಅಂಬಿಗ
ಯಾರಿಂದಲಾಗದು ಅಂಬಿಗ ಅದ ನಿವಾರಿಸಿ ದಾಟಿಸೊ ಅಂಬಿಗ || 3 ||

ಸತ್ಯವೆಂಬುದೆ ಹುಟ್ಟಂಬಿಗ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದೆ ಪಥವಂಬಿಗಾ
ನಿತ್ಯ ಮುರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲ ನಮ್ಮಾ ಮುಕ್ತಿಮಂಟಪಕೊಯ್ಯೊ ಅಂಬಿಗ || 4 ||

aMbigA nA ninna naMbidE

jagadaMba ramaNa ninna naMbidE

tuMbida harigOlaMbiga ada koMbattu Chidravu aMbigA

saMbhramadiM noDaMbiga adariMbu noDI naDesaMbigA || 1 ||

hoLeya bharava noDaMbigA adake seLavu ghanavaiyya aMbigA

suLiyoLu muLugide aMbiga enna seLedukoMDoyyo nInaMbiga || 2 ||

aaru tereya nODaMbiga adu mIri barutalide aMbiga

yAriMdalAgadu aMbiga ada nivArisi dATiso aMbiga || 3 ||

satyaveMbude huTTaMbiga sadA bhaktiyeMbude pathavaMbigA

nitya muruti puraMdara viTThala nammaa muktimaMTapakoyyo aMbiga || 4 ||

Listen to the song here in MusicIndiaOnline.

Cleaning Silver

Many of you have asked several times about cleaning silver. I have lot of silver items which were turning dark in color. I used to wash them regularly, however never tried to make them shine. :)

Last week after Ganesha Festival, I kept complaining to my Husband that silver was turning dark and that I need to carry all of them to Bangalore next month to clean them. He had a hearty laugh, and said he would clean each and every items for me. And sure enough, he did clean all of them one after another. As he was cleaning the last batch, I ran and took some pictures and asked him to explain the procedure. So, below is a step by step instruction to get the most shine from your silver items.

Items required for cleaning silver:

 • Aluminum Foil
 • Boiling Water
 • Baking Soda or Dishwasher Liquid
 • Salt
 • Soft Brush or the one we have used ( I have a separate one for all Gods items)
 • A huge pan or vessel to soak the silver items

Method:

  • Take a huge pan or vessel which can be used to immerse the silver items.IMG_2070
  • Line your huge pan or vessel with aluminum foilIMG_2072
  • Place the silver item which is to be cleaned.IMG_2073
  • Pour in boiling waterIMG_2074
  • Add a cup of baking soda or dishwasher liquid. IMG_2075
 • Add a spoon of salt.
  IMG_2077
 • Let the silver items be in this pan for a few minutes.IMG_2078
 • Remove gently, and scrub the items.
  IMG_2083

Dry them using a paper towel, or a nice white clean clothIMG_2092

 • Sparkling silver items are ready to be used.

IMG_2095

Sree Anantha Padmanabha Vrata – September 18th 2013

Sree Anantha Padmanabha Vrata or Ananthana Vrata as it is called is celebrated on September 18th 2013. We don’t have this vrata at my place. However, this vrata is celebrated in my Sister’s place. Attached is a picture of the pooje at my Sister’s place.

IMG_0860

For those of you who have this vrata, Ms. Veena Sree has sent me the audio for the Anantha Vratha vidhana…. Madhwa Paddathi. The audio is almost more than an hour and so cannot be posted online. Leave a comment with a valid email ID, and I will send you the audio. Thanks, Ms. Veena.

Lyrics on Lord Krishna

Singer: Gouthami S.Moorthy

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

IMG_1872

ಕಾಡು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ ಕೂರುವಂಥ ಗೊಲ್ಲ
ಬೇರೆಯವರ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಿನ್ನೊ ಕಳ್ಳ
ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕೊ ಗೊಲ್ಲ
ಪಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಟಿ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಳ್ಳ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ನಿನ್ನನು ತಾಯಿ ಬೈತಿರುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೋರಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದೆ
ಹಿಂದೊಂದು ದಿನ ಒರಳಿನಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಾಗ | ಕೃಷ್ಣ
ಅಂದು ನೀನು ಒರಳನೆ ಮಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಕೋಪದಿಂದ ನೀನಿರುವಾಗ
ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ತಲೆಯನೇರಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವೆ
ಒಂದು ಕೈಲಿ ಪರ್ವತವನು ನೀ ಎತ್ತಿರುವೆ | ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವೆಂಬ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಿರುವೆ
ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ನೀನೆ ||

kADu marada koMbegaLali kUruvaMtha golla
bEreyavara beNNeyannu kaddu tinno kaLLa
hADi hADi makkaLannu kUDi hAko golla
paTTu vastra uTTi baMda puTTa hejje kaLLa
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

maNNu tiMda ninnanu tAyi baitiruvAga
ninna bAyi tOri ammanige accari taMde
hiMdoMdu dina oraLinali kaTTiruvAga | kRuShNa
aMdu nInu oraLane mAya mADideyalla
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

aLate mIri kOpadiMda nIniruvAga
duShTa kALiMgana taleyanEri nRutya mADiruve
oMdu kaili parvatavanu nI ettiruve | namma
hRudayaveMba gUDinalli nI nelesiruve
kRuShNanu nIne nanna kRuShNanu nIne ||

Link on Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=TDNmPccm2yE

Gowri Ganesha Festival Pictures – 2013

It was a festive day yesterday. Just the thought of doing pooje to our Lord Ganesha lit up the mind. As always, the blog, the computer and the phone assisted us in many many ways. :)

Attached are some pictures of the greatest festival at my place, my sisters place and Shree Siva Vishnu Temple which we visited in the evening, before our evening pooje.

Pooja preparations:

lord-ganesha1

Gejje Vastra and Flowers getting ready to be offered to God.

flowers-garike

flowers-gejjevastra

Fruits and coconut for Lord Ganesha:

fruits-for-ganesha

Kadabu for Lord.

kadabu-for-ganesha

After the morning pooja and naivedya.

IMG_2003

CLose up of the Lord.

IMG_2021

Evening Pooje.IMG_2050

Chakkali prepared by my Husband for the Lord.

IMG_2042

Mangalaruthi and evening naivedya chakali for the Lord to request him to com every year.

IMG_2057

Gowri Pooje at my Sisters place:

gowri-pooje

Lord Ganesha at Sree Siva Vishnu Temple:

IMG_2036

Happy Gowri Ganesha Festival

lord-ganesha

Mushikavaahana modaka hastha

Chaamara karna vilambitha sutra

Vaamana rupa maheshwara putra

Vighna vinaayaka paada namasthe namasthe namasthe namaha.

Happy Gowri Ganesha Festival to one and all. 

May Goddess Gowri and Lord Ganesha shower you all with success in all your endeavors.

Jaya Gowri JagadIshvari – ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ Lyrics

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This song is from the movie Swarnagowri (1962).
Singer: S.Janaki

Contributed by: Ms. Bhavana Damle

http://www.dhingana.com/jaya-gowri-jagadeeshwari-song-swarnagowri-kannada-245cd31

ಜಯ ಗೌರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಕಾವುದೆನ್ನ ಕಲಾಸಾಗರಿ ||

ಸುಮಧುರ ಗಾನ ಸುಲಲಿತ ತಾನ
ಬೇಡುವೆ ನಾ ಸುಧಾಮಯಿ ದಾನ
ಧಿಮಿಕಿಟ ತಾಳ ಸ್ವರಾವಳಿ ಮೇಳ
ಮಂಜುಳ ಮಂಗಳ ನಾದ ನೀ ||

ಲಯಭಯಹಾರೀ ಕರುಣೆಯ ತೋರೀ
ವರವೀಯೇ ನಿರಾಮಯೆ ಮಾಯೆ
ಪರಶಿವ ಜಾಯೆ ಪ್ರಭಾವದಿ ಕಾಯೆ
ತಾಯೆ ಮಾಯೆ ದೇವಿಯೆ ||

jaya gouri jagadIshvari
kAvudenna kalaasaagari ||

sumadhura gaana sulalita taana
bEDuve naa sudhaamayi daana
dhimikiTa taaLa svaraavaLi mELa
maMjuLa maMgaLa naada nI ||

layabhayahaarI karuNeya tOrI
varavIyE niraamaye maaye
parashiva jaaye prabhaavadi kaaye
taaye maaye dEviye ||

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,286 other followers

%d bloggers like this: