Dayamado Hanuma Dayamado Lyrics and Audio

Composed by Sri Mahanidhi Vittala Dasaru

Picture Credit : SBAT, Maryland

ದಯಮಾಡೋ ಹನುಮಾ ದಯಮಾಡೋ || Pa ||

ಎನ್ನೊಡನಾಡೋ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಎನಗೆ ನೀಡೋ || A. Pa ||


ಅಂಜನೀಯ ಕಂದನೆ ಸಂಜೀವನ ತಂದನೆ
ಅಂಜಾದೆ ರಕ್ಕಸರ ಕೊಂದಾನೆ || 1 ||

ಕೀಟ ಕಾಂತಕನೆ ಕಿರೀಟ ಸಖನೆ
ಪಾಂಚಾಲಿ ಹೃತ್ಕುಮುದ ಚಂದ್ರನೆ || 2 ||


ಆನಂದತೀರ್ಥನೆ ಅಮ್ನಾಯಸ್ತುತನೆ
ಮಹಾನಿಧಿ ವಿಠಲನ ದೂತನೆ || 3 ||

Dayamāḍō hanumā dayamāḍō || Pa ||

ennoḍanāḍō bēḍida varagaḷa enage nīḍō || A. Pa ||

an̄janīya kandane san̄jīvana tandane an̄jāde rakkasara kondāne || 1 ||

kīṭa kāntakane kirīṭa sakhane pān̄cāli hr̥tkumuda candrane || 2 ||

ānandatīrthane amnāyastutane mahānidhi viṭhalana dūtane || 3 ||

2 responses to this post.

  1. Posted by shanthisethuraman on November 29, 2022 at 4:38 am

    Excellent video and song Dayamado Hanuman, you have sung it well. The lyrics of the same Dayamāḍō hanumā dayamāḍō || Pa || so inspiring, Feeling blessed by Hanuman.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: