Vegetarian Food

This page will have links for food items prepared at my household.

Drinks

 1. Cantaloupe-Pineapple Juice

 2. Panaka Recipes

 3. Banana, Apple, Strawberry Milkshake

Breakfast – ತಿಂಡಿ

IMG_0823

 1. Mixed Vegetables Upma or Uppittu

 2. CTO Sandwich

 3. Cracked Wheat Upma with Cabbage

 4. Cabbage Upma or Uppittu

 5. Hot and Spicy Sabhudana Khichadi

 6. Spinach or Palak Paratha

 7. Poori Saagu

 8. Vermicelli Upma – Shavige Uppittu

 9. Rice noodles  Upma or Rice vermicelli Uppittu

 10. Avalakki / Poha Bisibele Bath

 11. Sweet Potato Chapathi

 12. Sweet Potato Mint Paratha

 13. Whole Wheat Bread Sandwich

 14. Cucumber Akki Rotti – ಸೌತೇಕಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ 

 15. Jowar & Akki Rotti – ಜೋಳ & ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ

 16. Instant Dhokla

 17. Akki or Rice Rotti

 18. Red Capsicum Upma – ಕೆಂಪು ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪಿಟ್ಟು

 19. Green Peas Potato Paratha

ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ- Dosa Idli

uddina_vada

 1. Healthy Red Dosa

 2. Brown Rice Dosa

 3. 16 beans dosa

 4. Tricolor or Masale Idli

 5. Raagi-Rava Dosa

 6. ಮೊಸರು ವಡೆ – Dahi Vada

 7. ಉದ್ದಿನ ವಡೆ – Uddina Vada

 8. ಗುಂಡಪೊಂಗಲು – GundaPongalu

 9. Topi or Cone Dosa

 10. Tomato Utappam – Tomato Dosa

 11. Sabhudani Vada – Gluten Free

 12. Quick and Easy Instant Dosa

 13. Rava Dosa

 14. Sprouted Green Gram Dosa

Mixed Vegetables or Sabzi or ಪಲ್ಯಗಳು

Sweet Pumpkin Palya

 1. Cabbage Palya

 2. Cabbage Pudi Palya

 3. Spinach Delight

 4. ಬದನೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ – Stuffed Brinjal

 5. Potato, Capsicum and Methi Leaves vegetable or palya

 6. Bhendekayi-Okra Palya

 7. White Beans Sabzi or Palya

 8. Sprouted Green Gram Sabzi / Hesara Kalu Palya

 9. Badnekayi or Eggplant Instant Palya

 10. Cauliflower Palya

 11. Chayote Palya – ಸೀಮೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ

 12. Snake Gourd Palya – ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ 

 13. Potato Capsicum Tomato Vegetable

 14. White and Moong Beans with Capsicum Palya

Appetizers and Snacks – ಬೊಂಡ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳು

veg-puff

 1. Chooda Avalakki

 2. Eggplant Fritters or Badanekayi Bonda

 3. Aloo Methi Pakoda

 4. Heerekayi/Ridge Gourd Bonda/Fritters

 5. Red and Green Capsicum Bonda or Fritters

 6. Spicy and Crunchy ShankarPoli in Minutes

 7. Chakkali

 8. Thengolu ತೆಂಗೊಳು.

 9. Potato Cutlet

 10. Simple Chakkali

 11. Churmuri – Bijapur Style

 12. chatni pudi avalakki – ಚಟ್ನಿ  ಪುಡಿ  ಅವಲಕ್ಕಿ

 13. Carrot Halwa

 14. Vegetable Puff

 15. ಉದ್ದಿನ ವಡೆ – Uddina Vada

 16. ಮೊಸರು ವಡೆ – Dahi Vada

 17. Healthy Pappad (ಹಪ್ಪಳ )

 18. Aloo Channa Chat – Potato Chickpeas Salad

Lunch – Dinner or ಊಟದ  ಆಡಿಗೆಗಳು

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1. ಹೀರೆಕಾಯಿ ತ್ಹೊವೆ or ridegourd thove

 2. Bisibele Bath with Cracked Wheat

 3. Menthye Soppina Thove – Methi Dal

 4. Carrot Mosaranna(Yogurt Rice)

 5. Carrot Kosambari

 6. Pudina or Mint Pulav

 7. Carrot and Tomato Raita

 8. Lemongrass Tambuli

 9. Jolada Rotti or ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ or ಭಕ್ರಿ

 10. Hesaru Bele or Moong Dal Thove

 11. Badnekayi Mosaru Bajji or Roasted Eggplant Raita

 12. Sambar or Rubbida Huli

 13. ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಸಾರು – Menasu Jeerige Saaru

 14. Neeru Majjige or Spicy Yogurt

 15. Boondi Raita

 16. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಾತ್ – Methi Vegetable Rice

 17. ಹಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ – Hasi Majjige Huli

 18. Spinach Beans Sambar – ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳಿನ ಹುಳಿ

Chutney or ಚಟ್ನಿ – Chutney Powder ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ

Gundapongalu

 1. Peanut Chutney Powder – ಶೇಂಗಾ ಕಡಲೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ

 2. Kadale Bele Chutney ಕಡಲೆ ಬೆಲೆ ಚಟ್ನಿ

 3. Coconut Chutney with a Twist- ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ

 4. Tomato Chutney

 5. Tender Mango Red Chatni (ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ)

 6. Red Bell Pepper Chutney

 7. Green Chutney

International IMG_0815

 1. Delicious Herb Pizza

 2. Colorful Pasta

 3. Mini Pizza Bagel Bites

 4. Vegetarian Pizza

 5. Vegetarian Tostadas

 6. Baked Potato Wedges

 7. Whole Wheat Bread Sandwich

 8. CTO Sandwich

 9. Grilled Sandwich

 10. Apple Crisp

Sweet Dishes:

Srikhand4

 1. Pineapple Shrikhand

 

31 responses to this post.

 1. Posted by vidya neglur on November 16, 2018 at 12:11 pm

  namaskara meera
  what food do they prepare at home on sradhha day for madhaw brahim
  please suggest

  Reply

 2. Posted by RANGANATH RAO on June 8, 2018 at 8:36 am

  MAM NAMASKARA CAN U PLEASE POST RECEIPE FOR AULEKE BISIBELE

  Reply

 3. Posted by Arvinda Srinivas on June 21, 2017 at 3:53 am

  For the first time, yesterday I tried Avalakki bisibele bhath, everybody liked it , it was tasty

  Reply

 4. Posted by Rakhee on September 26, 2016 at 5:14 am

  Can you please post recipe for puliyogare?

  Reply

 5. Hi Can I please get the recipe for Thmebhittu and Chigale unde. Thanks Nagaveni

  Reply

 6. Posted by sheelavasu on February 3, 2015 at 11:46 am

  Hi this is sheelavasu ,
  I check ur blog regularly & I feel its really educative n helps to remember our culture n i hv learnt many new songs frm u …….
  Keep uploading songs on goddess parvathi………

  Reply

 7. Posted by Ramesh Babu on April 16, 2014 at 8:20 am

  Hi this is very awesome please post me a eggplant curry ennegayi recipe

  Reply

 8. Hi can you tell me how to prepare Saagu as served in Karnataka hotels… I loved the one served at Arumane..a hotel opposite the Mysore Palace?

  Reply

 9. Hi , friend , I love to prepare uppittu as made in the Raghavendra madam…without onion but in reddish colour and tasting tangy…thank you for helping me to remember our native dishes and feed our family

  Reply

 10. Posted by Kavita Deshpande on March 16, 2014 at 9:20 am

  Hi,
  You have done such a wonderful job……….when i read your blog I get connected to my entire family my parents, grand parents ,who are no more…….I relive those childhood moments………..
  Can you give me bisi uppikayi recipe which they make in temples… I just love it

  Once again, Thank you for the lovely work.

  Reply

 11. Drinks for Summer
  ===============:

  One Bunch of Coriander leaves Chopped
  50/100 Grams Ginger Chopped
  Lemon :2
  200 Grams of Jaggery
  Cardamom: 10
  First grind chopped Coriander leaves and Ginger in the MIxi, and pour hot water in that
  and mix it well, then you will have to filter it. Keep a pan with water and Jaggery on stove,
  you make it till it becomes sweet water then add the extract juice as above and add cardamom powder. After it has cooled you can add lemon juice and fill into the bottle.
  You can drink it by adding water if the essence/juice is strong.
  This juice is good for digestion and best drink for summer.

  Try it and send your comments.

  S.Shanthi

  Reply

 12. Posted by Sudarsan Ramarao on February 25, 2014 at 10:10 pm

  You are really great to have started such a blog for Madhwas.
  Thank you not only for the devotional articles and songs, but also for the recipes.

  Reply

 13. Posted by vani joshi on July 12, 2013 at 9:55 am

  I want to know how correctly bisibele bath.is prepared.,vani umesha..

  Reply

 14. Since nobody has made any response to this post,I considered that the menu which
  explained is well or you may not be interested in this Adai.

  Reply

 15. To-day in our state we are used to celebrate one “Nonpu” i.e. fasting,it comes every year ‘March 14th (Tamil Month Masi and Panguni will join time) we will say Kamakshi
  Nonpu, Savithri Nonpu or Karadaiyan Ninpu. Forthis we will make Adai:

  SWEET ADAI & SALT ADAI
  =======================
  iINGRIDENTS:
  Raw Rice : 250 Grams
  Jaggery: 500 grams
  Coconut:
  Cardemon powder
  Karamani (Red) 100 grams
  Method:

  First we should soak the rice for two hours, then fllter the water and dry the rice
  by putting on the dry towel for some time and put into the mixi and make powder like
  Rava, and keep pan on the stove and fry the powder.flour until it doesn’t stick on the
  pan. Then you keep water according to the flour( 1 cup flour, One and half cup water)
  Keep water on the pan and heat it well and then add Jaggery powder till it melts into
  water and pour/put flour in the jaggery heated water and keep mixing it till it doesn’t
  stick on the pan and add coconut crashed, and Cardemon pwder and keep that
  paste by covering one plate on that, you can add “Karamani” grain cooked with this
  cooked flour. After 30/45 minutes you take that cooked flour and make like ball
  and make vadai and keep it on breath Idli plate and stream it for 5 to 10 minutes.
  And take it with help of spoon from the idli plate. It will be so tasty.

  For Salt Adai, same method, instead of Jaggery & Cardemon you have to put
  chopped Green chillies, Ginger pieace, Green Leaves, Coconut, into boiling
  water and add Rice Rava Flour and mix it till doesn’t stick on the pan and keep
  it aside and after 30 minutes you take it and make it like “Vadai and keep it breath
  Idli plate and make it stream for 5 to 10 minutes. You can add boiled “Karamani
  with flour before making vadai.

  You can eat this Adai with Butter. It will be tasty.

  S.Shanthi.

  Reply

 16. In sweet pongal, you don’t have to fry the rice & Moongdal till it gets brownish colour
  and also you don’t need to make it rava size, you can put rice & and little bit moongdal
  having with light fry and put into the pan by adding sufficient water, after fully cooked,
  you can make Jagerry power and pour some water and heat it, till it gets liquid, then you fillter it to take sand from that, that filtered Jagerry water(Bagu) you add with cooked
  rice, add ghee, then mix it well and keep the pan/cooker on the stove,till it mixed well,
  then you add Cashew, Carodom powder. This is for Sweet Pongal”.

  I hope your tongue will get water, while reading this, after tasting it how would you feel, please imagine yourself.

  S.Shanthi

  Reply

 17. Posted by Anonymous on February 19, 2013 at 9:50 am

  its a modified version of our pongal where in we dont powder rice and moongdal ..having it with sambar..not too sure..i wudnt do

  Reply

 18. You keep one plate of kali, and small cup of Veg.sambar(It should be Solid). You take
  kali and touch the sambar and eat it, it will be deligious. Otherwise you can eat Sweet
  Kali alone. It depends on your taste.

  Thank you

  S.Shanthi

  Reply

 19. We can call it Sweet Kalee or Sweet Uppuma. I don’t know how to make it understand you this name.

  Thanks for your queries

  S.Shanthi

  Reply

  • Posted by meeraghu on February 11, 2013 at 9:55 am

   Ok. You also say “Side Dish for this, you can put all vegetables and keep sambar. It will be more deligious.”. How can this be eaten with sambar if it is sweet? Just wondering what this dish is?

   Reply

 20. My Presentation : SWEET kALI
  Ingredients: Raw Rice :200grams
  Jaggery:: 400 Grams
  Moong Dhall 10 Grams
  Cashew 5 Grams
  Cardamom 2 Grams
  Ghee 50 Grams.
  First keep the pan on the stove, place Raw Rice and Moong Dhall, lit the stove, fry the
  both(Rice & Moong Dhall) till it comes to brownish colour, then you put the same into
  Mixi, make it power like broken Rava, keep a pan on the stove, pour 500grams of water and heat it upto 100 Centigrade, put the broken rice rava, and mix it till it cooked
  fully, then add Jaggery powder, till it mixes well, then you add Ghee small amount,
  you keep mixiing till it doesn’t stick on the pan, after that you put fried Cashew, Cardamon powder, Coconut and Ghee. It will be more tasty when you eat. You
  can give to your Children when they return from School.

  Side Dish for this, you can put all vegetables and keep sambar. It will be more deligious.

  Shanthi S.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: